На головну

Вживання числівників в офіційно-діловому мовленні.

  1. Відмінювання кількісних числівників.
  2. Особливості вживання іменника в ОДМ.
  3. Попередження та зменшення вживаннятютюнових виробів і їх шкідливого впливуна здоров'я населення
  4. Типові порушення та зловживання з грошовими коштами.
  5. Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів

У ділових паперах доводиться мати справу з величезною кількістю числових назв.

Основні правила запису числівників (числових назв):

1. Простий кількісний числівник, який називає однозначне число (без вказівки на одиницю виміру) в запису відтворюється словом, а не цифрою (дефектних виробів... повинно бути не більше двох ). Так само пишуться однозначні числівники, якими позначаються часовімежі (випробування повинні тривати три - п'ять місяців) .Якщо однозначне число супроводжується найменуванням одиниць виміру, воно пишеться цифрами (7 центнерів сіна).

2. Складні і складені числівники звичайно записують цифрами, крім тих випадків, коли ними починається речення (порівняйте: Було забраковано 28 виробів з цієї партії і Двадцять вісім виробів з цієї партії було забраковано).

3. Цілі числа, які виражаються кількома знаками, прийнято записувати, розбиваючи їх на класи з допомогою пропусків. Місце пропусків залежить від системи обчислення (при десятковій - кожен четвертий знак: 100 000 т, 253 530 крб.).

4. Запис порядкових числівників відрізняється від запису кількісних. Якщо запис ведеться арабськими цифрами, то порядковий числівник вводиться в текст з відмінковим закінченням (по 3-му класу точності, радіоприймачі 1-го класу). При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове закінчення ставиться лише один раз: вироби 1,2, і 3-го сортів.

5. Деякі порядкові числівники для розрізнення позначаються в документах з допомогою римських цифр, проте вже без відмінкових значень (так, наприклад, подекуди записують порядкові номери місяців, кварталів та ін.)

6. Складні слова, перша частина яких - цифрове позначення, можуть писатися в документації комбіновано: 100-процентний, 50-кілометровий, 4-міліметровий (дозволяється другу частину таких назв скорочувати, якщо це одиниця виміру: 50-км, 4-мм).

7. Окремі види інформації передаються у вигляді змішаного запису, який складається з цифр і слів: можна 473 000, а можна 473 тис.; можна 1 000 000, а можна 105 Словесно-цифровий запис не лише дає можливість скорочувати написання великих і малих чисел, а й значно полегшує сприймання.

8. На відміну від загальнонародної мови, де приблизна кількість виражається багатьма однослівними, описовими й фразеологічними одиницями, у діловому стилі приблизна кількість відтворюється дуже обмеженим числом зворотів (понад, до, зверх, більше, менше). Натомість широко вживані в діловому стилі дробові числівники в розмовній мові майже не вживаються.

9. Наявність чи відсутність іменника при числовій назві залежить від тексту документа (від його конкретного змісту).

Активізуючі запитання до теми:

1. Що таке спілкування?

2. Що треба розуміти під «технікою» спілкування?

3. Що таке мовний етикет?

4. Які типові етикетні ситуації ви знаєте?

5. Як можна познайомитися із особою, яка вас зацікавила?

6. Як можна висловити згоду, відмову?

7. За допомогою яких словесних формул можна втішити, заспокоїти людину?

8. Як можна висловити співчуття?

9. Що таке бесіда?

10. З яких етапів складається бесіда?

11. Що треба памятати, щоб успішно провести бесіду?

12. Які специфічні ознаки телефонної розмови?

13. Яких правил треба дотримуватися під час телефонної розмови?

14. Назвіть етапи службової телефонної розмови.

15. Що таке доповідь?

16. Яку інформацію має знати доповідач заздалегідь?

17. З яких основних частин складається доповідь?

18. Як подолати страх перед аудиторією?

19. Назвіть невербальні засоби інформування.

Практичні завдання до теми №5  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Наступна

МВС УКРАЇНИ | ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Тема лекції №1. Вступ. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. | Науковий стиль. | Офіційно-діловий стиль. Особливості ОДС. | Лінгвістичні вимоги | Технічні засоби: застосування мульті-медіа | Реквізити заяви | Накази щодо особового складу. | Особливості вживання іменника в ОДМ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати