Головна

Актуальність.

  1. Актуальність.
  2. Актуальність.
  3. Актуальність.
  4. Актуальність.
  5. Актуальність.
  6. Актуальність.
  7. Актуальність.

Щорічно (за даними ВООЗ) на інфекційні хвороби в світі хворіють 40 млн. людей, з них 90 % припадає на ГРВІ. Кожен дорослий в середньому 2 рази на рік хворіє на грип, або ГРВІ, школяр - 3 рази, дошколяр - 6 разів.

В практичній медицині ГРВІ займають особливе місце серед інших хвороб людини ще за однієї причини. Як і у відношенні інших поширених хвороб, діагноз ГРВІ часто виставляється без достатніх на те підстав. Частота помилок при діагностиці ГРВІ складає 50 %. Разом з тим, діагноз ГРВІ може мати місце лише в тому випадку, якщо при обстеженні хворого лікар визначає ознаки ураження дихальних шляхів. Проте необхідно пам'ятати, що респіраторний синдром можуть спричинювати не лише віруси, а й бактерії, мікоплазми, хламідії, рикетсії.

Актуальність цих інфекцій підкреслюють наступні їх особливості:

- ці збудники поширені повсюдно;

- контагіозність захворювань висока, сприйнятливість загальна, як наслідок - масовість захворювань;

- перенесена вірусна інфекція відкриває доступ для бактеріальній інфекції, звідси часті бактеріальні ускладнення;

- перенесені вірусні захворювання сприяють формуванню хронічних процесів не лише в дихальних шляхах, але й в інших органах і системах;

- багато респіраторних вірусів здатні персистувати в організмі, періодично викликаючи загострення. Доведено, що деякі з них можуть бути причиною розвитку повільних інфекцій.

Нині грип є найпоширенішою інфекцією на земній кулі і реєструється на всіх континентах. Особливістю цієї інфекції є неймовірна швидкість поширення - велике місто охоплюється захворюванням за 1,5-2 тижні, велика країна - за 3-4 тижні. Під час епідемічних спалахів хворіє до 30-50 % населення ураженого регіону, що призводить до великих матеріальних збитків. На грип хворіють у найспокійніші роки близько 30 млн. людей. Зараз грип залишається мало контрольованою інфекцією. Показник смертності неускладненого грипу невисокий і становить 0,01-0,2 %, але він різко збільшується у разі захворювання на грип літніх і ослаблених людей, особливо у тих , хто має хронічні захворювання серця, легень, у малолітніх дітей. Під час епідемії грипу завжди збільшується летальність від серцево-судинних, легеневих захворювань. Підраховано, що неускладнений грип та інші ГРЗ забирають у людини не менше 1 року життя.

Поява в Мексиці в 2009 році пандемічного штаму вірусу грипу A (Н1N1), властивості збудників грипу - здатність обмінюватись генетичною інформацією зі збудниками грипу тварин, здатність тривалий час зберігатись в організмі людини після одужання і навіть, як гадають, бути одним із можливих факторів розвитку в людини повільних інфекцій - посилюють значущість цієї проблеми і необхідність подальшого вивчення грипу.

Респіраторний мікоплазмоз, пневмонія, що викликається Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, орнітоз (збудник Chlamydia psittaci), легіонельоз, ТГРС - тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS) - суто інфекційні хвороби, клінічний перебіг яких характеризується розвитком атипової пневмонії. Основні дані стосовно визначення та класифікації пневмонії приведені у "Протоколі надання медичної допомоги хворим на негоспітальну та нозокоміальну (госпітальну) пневмонію у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія". У наказі №128 від 19.02.2007 р. МОЗ України приведено визначення та класифікацію пневмоній. Пневмонія (Код МКХ 10: J 12 - J 18) - гостре інфекційне захворювання, переважно бактеріальної етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів легень та наявністю внутрішньоальвеолярної ексудації. Виділяють такі види пневмонії: - негоспітальна (позалікарняна, розповсюджена, амбулаторна); - нозокоміальна (госпітальна); - аспіраційна; - пневмонія в осіб з тяжкими порушеннями імунітету (вроджений імунодефіцит, ВІЛ-інфекція, ятрогенна імуносупресія). Найбільше практичне значення має поділ пневмонії на негоспітальну (набуту поза лікувальним закладом) та нозокоміальну (набуту у лікувальному закладі).

Разом з тим, значна частина пневмоній має атиповій перебіг. Відрізняються атипові пневмонії від пневмоній, що викликаються типовими збудниками, домінуванням запалення переважно у інтерстиції, що супроводжується біллю за грудиною часто центральної локалізації, відсутністю або незначним проявом змін у легенях, які можна виявити фізикально (невідповідність даним рентгенологічного обстеження), та виділенням незначної кількості негнійного харкотиння. До атипових пневмоній відносять пневмонії, що викликаються легіонелами, мікоплазмами, хламідіями. Легіонели, мікоплазми, хламідії являються внутрішньоклітинними патогенами. Атиповий перебіг пневмонії характерний також для тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС), що ускладнює перебіг коронавірусної інфекції, яка викликається новим штамом коронавірусу. Геном цього збудника був виділений у 2003 році, вірус відноситься до родини Coronaviridae. Вірус належить до II групи патогенності за ступенем небезпеки для людини. ТГРС, або атипова пневмонія - нова висококонтагіозна вірусна хвороба з переважно повітряно-краплинним механізмом інфікування, яка характеризується тяжкими перебігом та ураженням нижніх відділів дихальних шляхів. По даним ВООЗ хворі на атипову пневмонію були зареєстровані у 28 країнах світу. При цьому загальна кількість хворих на 17 травня 2003 року складала 7761, у тому числі померло 623. «Глобальна тривога» у зв'язку з розповсюдженням атипової пневмонії була оголошена ВООЗ 17 травня 2003 року.

Окрім того, останнім часом в Україні збільшилась захворюваність на респіраторний мікоплазмоз. Сьогодні також активно вивчається роль метапневмовірусу у механізмах ураження респіраторної системи. Наразі існує перспектива збільшення і випадків легіонельозної інфекції. Незважаючи на невисокий рівень розповсюдженості, це захворювання відносять до однієї із самих трагічних патологій, що характеризується тяжким перебігом та високою смертністю.

Такими чином, ураховуючи складність клінічної діагностики, можливість розповсюдження збудників атипових пневмоній повітряно-краплинним шляхом, високу летальність при деяких із них, реальну загрозу виникнення епідемічної ситуації - вивчення інфекційних хвороби, що перебігають із клінікою атипової пневмонії є актуальним.

Контрольні питання:

1. До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать грип?

2. Дати характеристику збудника грипа, факторів агресії, різних серотипів вірусу та антигенних варіантів, дати визначення антигенного дрейфу та шифту.

3. Механізм передачі грипу.

4. Періодичність епідемій грипу.

5. Патогенез грипу та основних його клінічних симтомів.

6. Класифікація грипу.

7. Охарактеризувати основні клінічні симптоми та назвати критерії важкості грипу

8. Назвати можливі ускладнення грипу та їх діагностичні критерії.

9. Наслідки грипу.

10. План обстеження хворого на грип.

11. Методи специфічної діагностики грипу.

12. Етіотропна терапія грипу та принципи базисної терапії .

13. Термін та покази до призначення антибактеріальної терапії при грипі.

14. Неспецифічна та специфічна профілактика грипу.

15. Категорії осіб, яким вакцинація показана в першу чергу.

16. До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать парагрип, риновірусна, респіраторно-синцитіальна та аденовірусна інфекції?

17. Дати характеристику збудників парагрипу, риновірусної, респіраторно-синцитіальної та аденовірусної інфекцій, факторів агресії, різних серотипів вірусу та антигенних варіантів.

18. Механізм передачі парагрипу, риновірусної, респіраторно-синцитіальної та аденовірусної інфекцій.

19. Патогенез ГРВІ та основних його клінічних симптомів.

20. Класифікація парагрипу, рино-вірусної, респіраторно-синцитіальної та аденовірусної інфекцій.

21. Охарактеризувати основні клін симптоми та назвати критерії важкості ГРВІ

22. Назвати можливі ускладнення парагрипу, рино-вірусної, респіраторно-синцитіальної та аденовірусної інфекцій та їх діагностичні критерії.

23. Наслідки ГРВІ.

24. План обстеження хворого на ГРВІ.

25. Методи специфічної діагностики ГРВІ.

26. Етіотропна терапія ГРВІ та принципи базисної терапії .

27. Термін та покази до призначення антибактеріальної терапії при ГРВІ.

28. Неспецифічна профілактика ГРВІ.

29. До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать легіонельоз, респіраторний мікоплазмоз, орнітоз і чому?

30. Які шляхи передачі легіонельозу, респіраторного мікоплазмозу, та атипової пневмонії, що викликається Chlamydia pneumoniae?.

31. Які можливі шляхи передачі етіологічного фактору при ТГРС?

32. Які групи осіб є найбільш уразливими для Legionella pneumophyllia?

33. Як інфікується людина при орнітозі?

34. Назвіть фактори патогенності Legionella pneumophyllia та стадії патогенезу легіонельозу у разі його перебігу з ураженням легень? .

35. Які особливості патогенезу атипової пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia?

36. Які особливості патогенезу атипової пневмонії, що викликається Chlamydia psittaci?.

37. Які є клінічні форми орнітозу?

38. Які особливості патогенезу атипової пневмонії, що викликається Mycoplasma pneumoniae?

39. Морфологічні зміни у респіраторній системі при легіонельозі.

40. Основні симптоми атипової пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia у початковий період хвороби?

41. Основні симптоми атипової пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia

42. Основні симптоми атипової пневмонії, що викликається Mycoplasma pneumoniae у початковий період хвороби?

43. Основні симптоми орнітозу у розпалі хвороби.

44. Особливості клінічного перебігу ТГРС.

45. Невідкладна допомога у разі розвитку невідкладних станів, що супроводжують тяжкий перебіг атипових пневмоній.

46. Охарактеризуйте дані рентгенограми при атиповій пневмонії, що викликається Chlamydia pneumoniae.

47. Особливості змін на рентгенограмі легень при атиповій пневмонії, що виникає при коронавірусній інфекції, яка ускладнена ТГРС.

48. Охарактеризуйте дані рентгенограми при атиповій пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia?

49. Які зміни у клінічному аналізі крові спостерігаються при атиповій пневмонії, що викликається Chlamydia pneumoniae?.

50. Які зміни у клінічному аналізі крові спостерігаються при атиповій пневмонії, що викликається Mycoplasma pneumoniae?.

51. Які зміни у клінічному аналізі крові спостерігаються при атиповій пневмонії, що викликається Chlamydia psittaci?

52. Опишіть зміни у клінічному аналізі крові, які виникають у разі розвитку ТГРС при коронавірусній інфекції.

53. Назвіть позалегеневі і системні прояви атипової пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia?

54. Гемограма хворого на орнітоз у розпалі хвороби.

55. Наслідки атипової пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia.

56. Наслідки атипової пневмонії, що викликається Mycoplasma pneumoniae.

57. Наслідки атипової пневмонії, що викликається Chlamydia psittaci.

58. Основні причини летальності при атиповій пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia.

59. Основні причини летальності при атиповій пневмонії, що викликається Chlamydia psittaci.

60. Ускладнення атипової пневмонії, що викликається Chlamydia psittaci.

61. Ускладнення атипової пневмонії, що викликається Mycoplasma pneumoniae.

62. План обстеження хворого на атипову пневмонію, за винятком ТГРС.

63. План обстеження хво-го на атипову пневмонію, включаючи підозру на ТГРС.

64. Методи специфічної діагностики зазначених атипових пневмоній.

65. Методи специфічної діагностики атипової пневмонії, при підозрі ТГРС?

66. Інтерпретація результатів хвороби і матеріалу для дослідження.

67. Етіотропна терапія при атиповій пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae. Дози, шляхи введення препаратів, способи їх застосування (сходинкова терапія), тривалість лікування.

68. Принципи патогенетичної терапії атипових пневмоній.

69. Показання до госпіталізації при атипових пневмоніях.

70. Медична допомога хворим на атипову пневмонію на догоспітальному етапі.

71. Правила виписки реконвалесцентів із стаціонару.

Завдання:

1. Диференційна діагностика грипу з іншими інфекційними хворобами

2. Диференційна діагностика ГРВІ

   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТА В КЛІНІЦІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ | Перелік професійних навичок. | Структура залікового кредиту «Інфекційні хвороби та паразитарні інвазії». | Міждисциплінарна інтеграція | Професійний алгоритм щодо формування навичок та вмінь діагностики інфекційної хвороби | III Заключний етап - 20 % робочого часу: контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок, підведення підсумків, домашнє завдання. | Форми контролю | ДОПОМІЖНА | СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА | Актуальність. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати