Головна

ДОПОМІЖНА

  1. Допоміжна
  2. Допоміжна
  3. Допоміжна
  4. Допоміжна література
  5. Допоміжна література
  6. Допоміжна література

1. Андрейчин М. А., Ивахив О. Л. Бактериальные диареи.- Київ «Здоров'я», 1998.- 412 с.

2. Андрейчин М. А., Козько В. М., Копча В. С. Шигельоз. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 262 с.

3. Избранные вопросы терапии инфекционных болезней / под ред. Лобзина Ю. В. - СПб: «Фолиант», 2005. - 909 с.

4. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М. А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007. - 500 с.

5. Инфекционные болезни: курс лекций / под ред. Никитина Е. В. - Одесса: "ОКФА", 1999. - 416 с.

6. Змушко Е. И., Белозеров Е. С. ВИЧ-инфекция. - СПб: "Питер", 2000. - 318 с.

7. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. - СПб.: «Фолиант», 2001. -384 с.

8. Лобзин Ю. В., Жданов К. В.,Волжанин В. М., Гусев Д. А. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение. - СПб: «Фолиант», 2006. - 183 с.

9. Лобзин Ю. В., Пилипенко В. В., Громыко Ю. Н. Менингиты и менингоэнцефалиты. - СПб: «Фолиант», 2003. - 122 с.

10. Шлоссберг Дэвид, Шульман Ионас А. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. - Москва: "Бином", СПб: "Невский диалект", 1999. - 305 с.

Після опрацювання відповідних розділів для більш чіткого уявлення про вивчену хворобу корисно ознайомитися з виписками з історій хвороб (клінічні приклади даних методичних вказівок). Ці виписки служать прикладом типового клінічного перебігу хвороби.

Якість своєї підготовки студент може перевірити з кожної теми за допомогою розділу "Контрольні запитання".

В методичних вказівках з окремих тем подані словники-довідки про деякі терміни. Наведені типові завдання для самостійної роботи студентів.

Студент на практичному занятті зобов'язаний мати: спецодяг, захисну маску, шапочку або хустинку, стетофонендоскоп, записну книжку та письмові приладдя.

У відділеннях клініки студент повинен виконувати вказівки викладача та медичного персоналу відділення, не допускати порушення режиму, заходів щодо ізоляції хворого, попередження внутрішньолікарняної (нозокоміальної) інфекції, дотримуватись правил лікування. Всі навчальні контакти студентів з хворими повинні викликати в них лише позитивні емоції. Студент повинен зберігати лікарську таємницю.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТА В КЛІНІЦІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ | Перелік професійних навичок. | Структура залікового кредиту «Інфекційні хвороби та паразитарні інвазії». | Міждисциплінарна інтеграція | Професійний алгоритм щодо формування навичок та вмінь діагностики інфекційної хвороби | III Заключний етап - 20 % робочого часу: контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок, підведення підсумків, домашнє завдання. | Актуальність. | Актуальність. | Актуальність. | ТЕМА № 5. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати