На головну

III Заключний етап - 20 % робочого часу: контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок, підведення підсумків, домашнє завдання.

  1. I.1. Порядок оформления контрольной работы
  2. III. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
  3. III. Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы
  4. IX. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
  5. Quot;Географія" злочинності. Порівняльна характеристика злочинності в різних регіонах країни.
  6. V Розвиток кожного нижчого рівня не припиняється з розвитком вищого.
№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Нав-чальні цілі в рівнях засво-єння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час у % від загаль-ного часу заняття або хв.
I Підготовчий етап 10-15 %
Організація заняття        
Постановка навчальних цілей     Актуальність теми Навчальні цілі заняття  
Контроль вихідного рівня знань, навичок, вмінь (a 1, 2) фронтальне експрес-опитування Питання  
  1. Етіологія, епідеміологія, класифікація   тестовий контроль 1 рівня Тести 1 рівня  
  2. Клініко-патогенетичні паралелі (a 2) Методи 2 рівня: Індивідуальне усне опитування Розв'язання типових задач Письмове теоретичне опитування Тестовий контроль 2 рівня Питання     Задачі 2 рівня   Письмові теоретичні завдання Тести 2 рівня  
  3. Лікування (a 2, 3) Методи 3 рівня: 1. вирішення ускладнених задач 2. тестовий контроль 3 рівня   Задачі 3 рівня   Тести 3 рівня  
  4. Профілактика (a 1,2,3)      
II Основний етап 60-70 %
Формування професійних вмінь і навичок (a 3) Метод формування: практичний тренінг    
  Оволодіти навичками: a) Діагностикою b) інтерпретацією лабораторних даних c) основами лікування d) профілактики (a 3) Курація тематичних хворих, обробка архівних історій хвороб, вирішення ситуаційних завдань    
  Самостійна курація хворих (a 3) Робота з тематичними хворими, а за їх відсутності з хворими подібної симптоматики для диференціації хворий, історії хвороб відділення та архівні, ситуаційні задачі  
  Диференціальна діагностика хвороби (a 3) практичний тренінг складання таблиць диференціальної діагностики  
III Заключний етап 20 %
  Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь. Заключний контроль рівня знань. Підведення підсумків заняття, оголошення оцінок. Домашнє завдання з переліком тематичної учбової літератури (основної, додаткової).   Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.   Тестовий контроль. Тести 3-го рівня Ситуаційні задачі 3-го рівня.  
             


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТА В КЛІНІЦІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ | Перелік професійних навичок. | Структура залікового кредиту «Інфекційні хвороби та паразитарні інвазії». | Міждисциплінарна інтеграція | ДОПОМІЖНА | СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА | Актуальність. | Актуальність. | Актуальність. | ТЕМА № 5. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати