Головна

Професійний алгоритм щодо формування навичок та вмінь діагностики інфекційної хвороби

  1. III Заключний етап - 20 % робочого часу: контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок, підведення підсумків, домашнє завдання.
  2. IX. Единый алгоритм синтеза новых понятий из старых
  3. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
  4. Алгоритм
  5. Алгоритм
  6. Алгоритм
  7. Алгоритм
№ п/п Завдання Послідовність виконання Зауваження, попередження щодо самоконтролю
Оволодіти методикою клінічного обстеження хворого на інфекційну хворобу     Провести курацію хворого I. З'ясувати скарги хворого.     II. З'ясувати анамнез: 1. Анамнез хвороби     2. Анамнез життя     3. Епіданамнез   II. Провести об'єктивне обстеження по всім органам і системам незалежно від попереднього діагнозу Відокремити скарги, що характеризують основні синдроми: - загальної інтоксикації - органних уражень - дегідратації - додаткових уражень. Звернути увагу на початок, термін, послідовність виникнення, динаміку симптомів хвороби, циклічність перебігу хвороби. Виявити перенесені хвороби та анамнез щеплень. Відокремити спадкові та набуті ознаки належності до певних груп ризику щодо виникнення і перебігу інфекційних хвороб. Виявити дані стосовно реалізації певного механізму передачі, звернути увагу на перебування хворого у ендемічних регіонах, на особливості харчування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, характер трудової діяльності, умови життя та праці, контакт з інфекційними хворими, належність до декретованих груп. Пам'ятати: наявність, вираженість, динаміка симптомів зумовлені терміном і тяжкістю перебігу хвороби, залежать від віку хворого, супутньої патології, імунного стану.
Призначити лабораторні та додаткові дослідження, інтерпретува-ти їх результати. 1. Загальний аналіз крові. 2. Загальний аналіз сечі. 3. Біохімічне дослідження крові (в залежності від нозологічної форми). 4. Загальноклінічне, біохімічне дослідження ЦСР ( за показами). 5. Копроцитограма при кишкових інфекціях, анналіз випорожнень на гельмінти. 6. Додаткові та інстру-ментальні методи. 7. Специфічна д-ка: бактеріологічні методи; вірусологічне досл.; паразитоскопія; імунологічні методи; -молекулярно-біологічна Аналізувати та інтерпретувати результати лабораторної діагностики, пам'ятати, що результати залежать від терміну хвороби, попереднього лікування, матеріалу для дослідження (залежно від клінічної форми хвороби). Пам'ятати, що діагноз ґрунтується, перш за все, на даних клінічного обстеження. Лабораторні методи допомагають встановити діагноз і корегувати лікування. Звернути увагу на експрес-методи специфічної діагностики.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТА В КЛІНІЦІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ | Перелік професійних навичок. | Структура залікового кредиту «Інфекційні хвороби та паразитарні інвазії». | Форми контролю | ДОПОМІЖНА | СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА | Актуальність. | Актуальність. | Актуальність. | ТЕМА № 5. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати