Головна

Міждисциплінарна інтеграція

  1. Власність як економічна категорія втілена в реальне економічне життя. Інтеграція виробництва - форма існування в реальному економічному житті усуспільнення виробництва.
  2. Гуманітарна інтеграція у сучасних міжнародних відносинах: поняття, види, правомірність.
  3. Євроінтеграція вищої освіти як соціально-економічний процес.
  4. ІV. Міждисциплінарна інтеграція
  5. ІV. Міждисциплінарна інтеграція
  6. ІV. Міждисциплінарна інтеграція
Дисципліни Знати Вміти
біохімія Біохімічні процеси організму людини та їх порушення під час хвороби інтерпретувати результати біохімічних аналізів
анатомія будова систем та органів проведення перкусії та аускультації
фізіологія фізіологія систем та органів визначати фізіологічні константи
пат. фізіологія патогенез захворювання визначення патофізіологічних змін при захворюванні
пат. анатомія морфологічні зміни органів інтерпретувати результати патоморфологічних змін, результатів біопсій, тощо
мікробіологія етіологія (класифікація, будова, чутливість, методики дослідження, тощо) забір матеріалу для дослідження
фармакологія лікарські засоби при лікуванні виписати відповідні рецепти, скласти лист призначення хворому на захворювання, яке вивчається на занятті
пропедевтика внутрішніх хвороб об'єктивне клінічне обстеження хворого провести клінічне обстеження хворого і дати оцінку отриманих результатів
хірургія симптоми та захворювання для диф. діагностики провести диф. діагностику
терапія симптоми та захворювання для диф. діагностики (вписати) провести диф. діагностику
клінічна імунологія та алергологія особливості імунної системи, імунологічні зміни тощо провести диф. діагностику
ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ
інфекційні захворювання особливості їх клініки, діагностики, лікування тощо провести диф. діагностику з тематичними хворобами
         

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТА В КЛІНІЦІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ | Перелік професійних навичок. | III Заключний етап - 20 % робочого часу: контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок, підведення підсумків, домашнє завдання. | Форми контролю | ДОПОМІЖНА | СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА | Актуальність. | Актуальність. | Актуальність. | ТЕМА № 5. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати