Головна

Перелік професійних навичок.

  1. III Заключний етап - 20 % робочого часу: контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок, підведення підсумків, домашнє завдання.
  2. Асортимент - більш широке поняття, перелік найменувань виробів та їх модифікацій ( моделей ) із зазначенням обсягу випуску по кожному виду.
  3. За страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
  4. Задача1 При інвентаризації лісових культур на площі 3,1га по даних переліку
  5. ІІ. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
  6. ІІ. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
  7. ІІІ. ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ

1. Вміти обгрунтувати попередній клінічний діагноз найбільш поширених інфекційних хвороб із повітряно-краплинним та фекально-оральним механізмами передачі.

2. Вміти розпізнавати ускладнення та невідкладні стани у хворих на найбільш поширені інфекційні хвороби з повітряно-краплинним та фекально-оральним механізмами передачі.

3. Вміти призначати план обстеження хворим на найбільш поширені інфекційні хвороби з повітряно-краплинним та фекально-оральним механізмами передачі.

4. Здійснювати клінічну і лабораторну диференціальну діагностику інфекційних хвороб із повітряно-краплинним та фекально-оральним механізмами передачі.

5. Призначати раціональне лікування хворим на інфекційні хвороби з повітряно-краплинним та фекально-оральним механізмами передачі на різних етапах медичної допомоги.

6. Вміти надавати невідкладну допомогу хворим на інфекційні хвороби з повітряно-краплинним та фекально-оральним механізмами передачі.

7. Планувати основні профілактичні заходи щодо інфекційних хвороб із повітряно- краплинним та фекально-оральним механізмами передачі.

8. Вміти обгрунтувати попередній клінічний діагноз гострих вірусних гепатитів, кров'яних інфекцій, інфекційних хвороб із рановим та множинними механізмами передачі.

9. Вміти розпізнавати ускладнення та невідкладні стани у хворих на гострі вірусні гепатити, кров'яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами передачі.

10. Вміти призначати план обстеження хворим на гострі вірусні гепатити, кров'яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами передачі.

11. Здійснювати клінічну і лабораторну диференціальну діагностику гострих і хронічних вірусних гепатитів, кров'яних інфекцій, інфекційних хвороб із рановим та множинними механізмами передачі.

12. Призначати раціональне лікування хворим на гострі вірусні гепатити, кров'яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами передачі.

13. Вміти надавати невідкладну допомогу хворим на гострі вірусні гепатити, кров'яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами передачі.

14. Планувати основні профілактичні заходи щодо вірусних гепатитів, кров'яних інфекцій, інфекційних хвороб із рановим та множинними механізмами передачі.

Студент повинен:

· мати уявлення: про місце інфекцій, які вивчаються на даному занятті, в структурі інфекційних хвороб, історію вивчення, науковий внесок закордонних та вітчизняних вчених в історію наукових досліджень у цій галузі;

· ознайомитися: із статистичними даними щодо поширеності інфекцій, які вивчаються на даному занятті, летальності, частоти ускладнень в Україні і в світі на сьогодні.

Студент повинен знати:

· особливості інфекційних хвороб, закономірності перебігу інфекційного та епідеміологічного процесу різних інфекційних хвороб, принципи їх діагностики, лікування та профілактики;

· типи інфекційних лікарень, вимоги до території інфекційних лікарень; структурні підрозділи, призначення та задачі санітарного пропускника, призначення та складові частини боксів та напівбоксів, допоміжних підрозділів;

· принципи дезінфекції в інфекційному стаціонарі; принципи запобігання нозокоміальній інфекції, зараженню медичного персоналу;

· правила ведення медичної документації в інфекційному відділенні;

· правила виписки хворих з інфекційного стаціонару;

· особливості інфекційних хвороб, фази інфекційного процесу, фактори, що впливають на його перебіг, роль імунітету при інфекційних хворобах;

· принципи класифікації інфекційних хвороб;

· загальну характеристику різних груп інфекційних хвороб - кишкові, дихальні, кров'яні, ранові інфекції, інфекційні хвороби з множинними механізмами передачі;

· етіологію, фактори патогенності збудника інфекцій, які вивчаються на даному занятті;

· епідеміологію інфекцій, які вивчаються на даному занятті;

· патогенез інфекцій, які вивчаються на даному занятті;

· клінічні прояви інфекцій, які вивчаються на даному занятті;

· патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень інфекцій, які вивчаються на даному занятті;

· діагностику інфекцій, які вивчаються на даному занятті;

· принципи лікування інфекцій, які вивчаються на даному занятті;

· принципи профілактики, категорії осіб, яким вакцинація показана в першу чергу при інфекціях, які вивчаються на даному занятті;

· лікування інфекцій, які вивчаються на даному занятті, покази до призначення антибактеріальних препаратів;

· покази до госпіталізації хворих на інфекції, які вивчаються на даному занятті;

· тактику ведення хворих у разі виникнення невідкланих станів при інфекціях, які вивчаються на даному занятті;

· прогноз при інфекціях, які вивчаються на даному занятті;

· правила виписки реконвалесцентів із стаціонару при інфекціях, які вивчаються на даному занятті;

· правила диспансеризації реконвалесцентів при інфекціях, які вивчаються на даному занятті.

Студент повинен вміти:

· дотримуватися правил перебування в інфекційному стаціонарі та зокрема біля ліжка хворого;

· зібрати епідеміологічний анамнез, відокремити можливі шляхи та фактори передачі інфекції;

· вирішити питання про необхідність та місце госпіталізації хворого на інфекційне захворювання;

· оформити та подати відповідну документацію в СЕС (екстрене повідомлення і т. п.);

· дотримуватись правил виписки хворого з інфекційного відділення.

· обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми при інфекціях, які вивчаються на даному занятті, обгрунтувати клінічний діагноз для своєчасного направлення хворого у стаціонар;

· провести диференціальну діагностику інфекцій, які вивчаються на даному занятті;

на основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення, невідкладні стани, які можуть виникнути при інфекціях, які вивчаються на даному занятті;

· скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого при інфекціях, які вивчаються на даному занятті;

· інтерпретувати результати лабораторного обстеження хворого при інфекціях, які вивчаються на даному занятті;

· аналізувати результати специфічних методів діагностики в залежності від матеріалу і терміну хвороби при інфекціях, які вивчаються на даному занятті;

· скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, стадії хвороби, наявності ускладнень, тяжкості стану, алергологічного анамнезу, супутньої патології; надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі хворому при інфекціях, які вивчаються на даному занятті;

· скласти план протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку інфекції;

· дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалесценції хворого при інфекціях, які вивчаються на даному занятті.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Міждисциплінарна інтеграція | Професійний алгоритм щодо формування навичок та вмінь діагностики інфекційної хвороби | III Заключний етап - 20 % робочого часу: контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок, підведення підсумків, домашнє завдання. | Форми контролю | ДОПОМІЖНА | СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА | Актуальність. | Актуальність. | Актуальність. | ТЕМА № 5. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати