Головна

Сутність та принципи інвестиційного менеджменту

  1. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  2. Асортиментна стратегія та принципи її формування
  3. Буття матеріального. Сутність матерії
  4. Взаимосвязь системы городских и внешних путей сообщения. Принципиальные схемы сочетания сети городских улиц с внешними автодорогами. Организация движения транзитного транспорта.
  5. Види вищих навчальних закладів. Принципи діяльності вищих навчальних закладів.
  6. Відсутність перехресного імунітету, що дозволяє людині неодноразово протягом життя хворіти ВГ різної етіології.
  7. ВСТУП. ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ: СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ

Питання підготовки і прийняття управлінських рішень, які пов'язані з інвестуванням капіталу на рівні підприємства, розглядалося раніше як одно з відокремлених напрямів фінансового менеджменту. Цей напрям сформувався у спеціалізовану область на межі ХІХ-ХХ століть. У системі фінансового менеджменту він розглядався як «довгострокові фінансові рішення», які пов'язані з розвитком підприємства.

У самостійну галузь знань інвестиційний менеджмент сформувався у 50-і роки ХХ століття у зв'язку з інтенсивним розвитком портфельного інвестування.

З появою портфельного інвестування пов'язано виникнення і самого терміну - інвестиційний менеджмент, під яким первісно розумілася система управління фінансовими інвестиціями підприємства. Пізніше інвестиційний менеджмент включив у свою систему і розгляд питань реального інвестування. У теперішній час інвестиційний менеджмент є однією з областей знань, яка найбільш динамічно розвивається. Тільки за останнє десятиріччя за розробку проблем інвестиційного менеджменту значна частка дослідників удостоєна нобелівських премій.

В Україні багато аспектів управління інвестиціями знаходяться лише у стадії становлення через об'єктивні економічні труднощі перехідного періоду, недосконалості нормативно-правової бази, недостатнього рівня підготовки спеціалістів до роботи в складних економічних умовах і т.п.

Інвестиційний менеджмент представляє собою систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, які пов'язані із здійсненням різноманітних аспектів інвестиційної діяльності підприємства.

Ефективне управління інвестиційною діяльністю підприємства базується на таких принципах:

1. Інтегрованість із загальною системою управління підприємством. Інвестиційний менеджмент органічно входить у загальну систему управління підприємством, є одною з основних функціональних систем, які забезпечують реалізацію стратегічних рішень.

2. Комплексний характер формування управлінських рішень. Всі управлінські рішення у сфері формування і реалізації інвестицій взаємозалежні і впливають на кінцеві результати інвестиційної діяльності підприємства.

3. Динамічний характер управління. Саме високий динамізм внутрішніх інвестиційних процесів на підприємстві, а також зовнішніх умов здійснення інвестиційної діяльності зумовлює динамічний характер управлінських рішень в інвестиційній сфері, спрямованих на своєчасне реагування на зміну умов інвестування.

4. Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень. Підготовка кожного управлінського рішення в сфері формування інвестицій і інвестиційних ресурсів підприємства повинна враховувати альтернативні можливості дій.

5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства. Управлінські рішення в сфері інвестиційної діяльності не можуть суперечити місії підприємства і стратегічним напрямкам його розвитку.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНДЖМЕНТУ | Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності | Класифікація інвестицій та інвесторів | Державне регулювання інвестиційної діяльності | Пряме управління державними інвестиціями | У літератури також використовується наступне аналогічне за змістом визначення: метою інвестиційного менеджменту є підвищення добробуту акціонерів. | Агентські відносини | Завдання інвестиційного менеджменту | Функції інвестиційного менеджменту | Іноземні інвестиції в Україні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати