На головну

Синтез КИХ-фільтра методом вікон

  1.  IX. Єдиний алгоритм синтезу нових понять зі старих
  2.  Nic: Спробуй порівняти методом прозвонки силові транзистори ...
  3.  VIII. Синтез нових понять зі старих
  4.  А) Синдром порушення соматосенсорних аферентних синтезів.
  5.  А. Синтез кортизолу
  6.  Алгоритм знаходження оптимального значення цільової Функції графічнім методом
  7.  Аналіз параметрів точності механічної обробки методом математичної статистики

ЇХ реального КИХ-фільтра дорівнює:

 (8.7)

Її можна представити у вигляді добутку:

 , (8.8)

де ваговафункція  - Прямокутне вікно або вікно Дирихле (Див. Рис. 8.2 б):

 (8.9)

Зміна ЇХ призводить до усічення ряду Фур'є (8.4), а отже, зміни АЧХ щодо ідеальної.

Розглянемо якісно, ??до яких змін в АЧХ призводить застосування вікна Діріхле. Визначимо його фур'є-зображення:

.

ФЧХ -

якісна зміна амплітудної функції КИХ-фільтра  представлено на рис. 8.3:

 . (8.10)

Зміни, до яких призводить застосування вікна Дирихле, називають ефектом Гіббса:

1. Замість «горизонталей» в ПП і ПЗ маємо

2. Замість «вертикалі» між ПП і ПЗ отримуємо

Мал. 8.3. Амплітудна функція КИХ-фільтра ФНЧ з вікном Дирихле (ефект Гіббса)

Усунення ефекту Гіббса досягається за рахунок застосування інших вікон: Кайзера, Хеммінга, Хенна, Хеннінг і ін. (Рис. 8.4).

недоліком їх застосування є

гідність методу вікон -

Мал. 8.4. Вікно Бартлетта (трикутне). вікно Хеммінга© um.co.ua - учбові матеріали та реферати