загрузка...
загрузка...
На головну

ВСТУП

  1.  I. ВСТУП
  2.  I. Вступ
  3.  I. Вступ
  4.  I. ВСТУП
  5.  I. ВСТУП
  6.  I. Вступ.
  7.  I. ВСТУП.

Банківська дисконтування використовується в різних фінансових операціях і зокрема при обліку векселів та інших короткострокових зобов'язань. Суть цієї операції полягає в тому, що купує вексель у власника до настання терміну платежу і весь ризик щодо отримання грошей з даного боржника бере на себе. Ціна за якої банк купує вексель менше тієї, яка повинна бути в кінці терміну, тобто банк реалізує дисконт, а власник отримує гроші раніше терміну. Сума до отримання в даному випадку визначається за обліковою або дисконтованою ставкою:

S0= St-St * d * t = St * (1-d * t)

Приклад: Вексель на суму 200 тис. Руб. банк врахував за 30 днів до моменту настання зобов'язання за векселем. Визначити яку суму отримало в банку особа, яка пред'явила вексель, якщо ставка дисконтування склала 25%.

St = 200000 руб.

t = 30 дн. = 1/12 року

d = 25% = 0,25

S0= St * (1-d * t) = 200000 * (1-0.25 *  ) = 192000 руб.

ЗМІСТ

ВСТУП

Лекція 1. НАДІЙНЕ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ЯК ПРОДУКТ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ. ІСТОРИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ПРОГРАМУВАННЯ

1.1. Програма як формалізований опис процесу обробки даних. програмний засіб

1.2. Неконструктивність поняття правильної програми

1.3. Надійність програмного засобу

1.4. Технологія програмування як технологія розробки надійних програмних засобів

1.5. Технологія програмування та інформатизація суспільства

Література до лекції 1

Лекція 2. ДЖЕРЕЛА ПОМИЛОК У ПРОГРАМНОГО ЗАСОБІ

2.1. Інтелектуальні можливості людини

2.2. Неправильний переклад як причина помилок в програмному засобі

2.3. модель перекладу

2.4. Основні шляхи боротьби з помилками

Література до лекції 2

Лекція 3. Загальні принципи РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ??ЗАСОБІВ

3.1. Специфіка розробки програмних засобів

3.2. Життєвий цикл програмного засобу

3.3. Поняття якості програмного засобу

3.4. Забезпечення надійності - основний мотив розробки програмних засобів

3.5. Методи боротьби зі складністю

3.6. Забезпечення точності перекладу

3.7. Подолання бар'єру між користувачем і розробником

3.8. Контроль прийнятих рішень

Література до лекції 3

Лекція 4. ЗОВНІШНЄ ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ

4.1. Призначення зовнішнього опису програмного засобу та його роль в забезпеченні якості програмного засобу.

4.2. Визначення вимог до програмного засобу

4.3. Специфікація якості програмного засобу

4.4. Функціональна специфікація програмного засобу

4.5. Методи контролю зовнішнього опису програмного засобу

Література до лекції 4

Лекція 5. МЕТОДИ СПЕЦИФІКАЦІЇ семантики ФУНКЦІЙ

5.1. Основні підходи до специфікації семантики функцій

5.2. Метод таблиць рішень

5.3. Операційна семантика

5.4. Денотаціонная семантика

5.5. аксіоматична семантика

5.6. мови специфікацій

Література до лекції 5

Лекція 6. АРХІТЕКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ

6.1. Поняття архітектури програмного засобу

6.2. Основні класи архітектур програмних засобів

6.3. архітектурні функції

6.4. Контроль архітектури програмного засобу

Література до лекції 6

Лекція 7. РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ПРОГРАМИ І МОДУЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

7.1. Мета модульного програмування

7.2. Основні характеристики програмного модуля

7.3. Методи розробки структури програми

7.4. Контроль структури програми

Література до лекції 7

Лекція 8. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ

8.1. Порядок розробки програмного модуля

8.2. структурне програмування

8.3. Покрокова деталізація і поняття про псевдокоді

8.4. Контроль програмного модуля

Література до лекції 8

Лекція 9. ДОКАЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОГРАМ

9.1. Обгрунтування програм. Формалізація властивостей програм

9.2. Властивості простих операторів

9.3. Властивості основних конструкцій структурного програмування

9.4. Завершимость виконання програми

9.5. Приклад докази властивості програми

Література до лекції 9

Лекція 10. ТЕСТУВАННЯ І НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ

10.1. Основні поняття

10.2. Принципи та види налагодження

10.3. заповіді налагодження

10.4. Автономна налагодження модуля

10.5. Комплексне налагодження програмного засобу

Література до лекції 10

Лекція 11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ функціональності і надійності ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ

11.1. Функціональність і надійність як обов'язкові критерії якості програмного засобу

11.2. Забезпечення завершеності програмного засобу

11.3. Забезпечення точності програмного засобу

11.4. Забезпечення автономності програмного засобу

11.5. Забезпечення стійкості програмного засобу

11.6. Забезпечення захищеності програмних засобів

Література до лекції 11

Лекція 12. Забезпечення якості ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ

12.1. Загальна характеристика процесу забезпечення якості програмного засобу

12.2. Забезпечення легкості застосування програмного засобу

12.3. Забезпечення ефективності програмного засобу

12.4. Забезпечення сопровождаемости програмного засобу

12.5. Забезпечення мобільності програмного засобу

12.6. Література до лекції 12

Лекція 13. ДОКУМЕНТУВАННЯ програмних засобів

13.1. Документація, що створюється в процесі розробки програмних засобів.

13.2. Призначена для користувача документація програмних засобів.

13.3. Документація по супроводженню програмних засобів.

Література до лекції 13.

Лекція 14. АТЕСТАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ

14.1. Призначення атестації програмного засобу

14.2. Види випробувань програмного засобу

14.3. Методи оцінки якості програмного засобу

Література до лекції 14

Лекція 15. О'ЕКТНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ??ЗАСОБІВ

15.1. Об'єкти і відносини в програмуванні. Сутність об'єктного підходу до розробки програмних засобів.

15.2. Об'єкти і суб'єкти в програмуванні.

15.3. Об'єктний і суб'єктний підходи до розробки програмних засобів.

15.4. Об'єктний підхід до розробки зовнішнього опису та архітектури програмного засобу.

13.5. Особливості об'єктно-орієнтованого програмування.

Література до лекції 15.

Лекція 16. КОМП'ЮТЕРНА ПІДТРИМКА РОЗРОБКИ І СУПРОВОДУ програмних засобів

16.1. Інструменти розробки програмних засобів.

16.2. Інструментальні середовища розробки і супроводу програмних засобів.

16.3. Інструментальні середовища програмування.

16.4. Поняття комп'ютерної технології розробки програмних засобів і її робочі місця.

16.5. Інструментальні системи технології програмування.

Література до лекції 16.

Лекція 17. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМІСТІВ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА собстНості.

ВСТУП

Хоча поняття технології в російській мові має чітке визначення, поняття технології програмування вимагає деякого уточнення насамперед через необхідність визначення, що слід вважати продуктом цієї технології. Крім того, поява цього терміна в російськомовній науковій літературі викликано в значній мірі не завжди адекватним перекладом іншомовної літератури з програмування, що призвело до різних визначень (тлумаченням) цього поняття. Це уточнення робиться в першій лекції реального курсу.

Проте, вже зараз можна сказати (відповідно до загальноприйнятого в російській мові розумінням терміна "технологія"), що предметом цього курсу лекцій є вивчення процесів, що призводять до створення необхідного програмного "продукту". В курсі обговорюються питання, з яких процесів (які можна назвати технологічними) складається ця технологія, на яких принципах вони будуються, які методи, і інструментальні кошти в них використовуються.

Курс розрахований на студентів, вже прослухали загальний курс з програмування і вміють працювати на комп'ютері. Його метою є допомогти особам, що наближуються розробці великих програмних "продуктів", раціонально організувати свій програмістський працю.

Лекція 1.
 НАДІЙНЕ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ЯК ПРОДУКТ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ. ІСТОРИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ПРОГРАМУВАННЯ

Поняття інформаційного середовища процесу обробки даних. Програма як формалізований опис процесу. Поняття про програмне засобі. Поняття помилки в програмному засобі. Неконструктивність поняття правильної програми. Надійність програмного засобу. Технологія програмування як технологія розробки надійних програмних засобів. Роль в суспільстві комп'ютерів і програмування, інформатизація суспільства. Взаємозв'язок програмування і інших областей знання. Застосування, зловживання і кордони комп'ютерної техніки.
 Неконструктивність поняття правильної програми. |  Надійність програмного засобу. |  Технологія програмування як технологія розробки надійних програмних засобів. |  Технологія програмування та інформатизація суспільства. |  Інтелектуальні можливості людини. |  Неправильний переклад як причина помилок в програмних засобах. |  Модель перекладу. |  Специфіка розробки програмних засобів. |  Життєвий цикл програмного засобу. |  Поняття якості програмного засобу. |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати