Головна

Маркетингових досліджень.

  1.  Аналітичні основи коагулогіческіх досліджень.
  2.  У маркетингових дослідженнях
  3.  Види маркетингових досліджень, проведених 798 фірмами
  4.  Види соціологічних досліджень.
  5.  Питання 21. МЕТОДИКА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  6.  Питання 5. Методи археологічних досліджень.
  7.  Вибіркових досліджень. види вибірки

На початковому етапі розробки плану маркетингових досліджень важливим є знайомство з окремими методами, які можуть використовуватися на окремих етапах процесу дослідження.

Надалі з урахуванням ресурсів і можливостей організації (підприємства) вибираються найбільш підходящий набір методів.

Табл. 2 відображає зарубіжний досвід, що характеризує цілі маркетингових досліджень для певних напрямків і методи їх проведення.

Таблиця 2

Зміст і методи проведення окремих видів маркетингових досліджень

 напрямок досліджень  мета досліджень  методи проведеніяісследованій
 Розмір ринку  Показати межі розширення діяльності організації на ринке.Определіть граничні можливі значення зростання потенціалу  Кабінетні дослідження на основі даних уряду і публікації в пресі. Вивчення звичок здійснення покупок потребітелямі.Определеніе розмірів конкуренції. Проведення бесід з ключовими «гравцями» певного ринку з метою отримання повної інформації про ринок
 Продовження таблиці 2Содержаніе і методи проведення окремих видів маркетингових досліджень
 ринкова частка  Виявити позицію в конкурентній боротьбі  Узагальнення даних обстежень покупців. Вивчення даних про товарообіг кожної компанії, що працює в конкретній галузі. Використання при цьому деяких інших непрямих вимірників величини товарообігу, таких як чисельність співробітників, зайнятих певними видами деятельності.Беседи з ключовими «гравцями» певного ринку
 динаміка ринку  Визначити збутову політику ринку  Огляд статистичних даних, в тій чи іншій мірі характеризують даний ринок. Аналіз змін товарообігу конкуруючих компаній.Інтервьюірованія користувачів, дистриб'юторів і постачальників даного ринку. Бесіди з експертами по даній галузі, що мають інформацію про даному ринку
 канали руху товарів  Виявити більш ефективні засоби доведення продукту до ринку  Інтерв'ювання користувачів / покупців з метою визначення, де вони купують продукти і чому вони вибрали даний канал товарораспределенія.Інтервьюірованіе дистриб'юторів з метою виявлення розмірів їх закупівель та кому вони продають товари.Полученія даних про конкуруючих компаніях з метою визначення обсягу їх прямих продажів через дистриб'юторів
 купівельні рішення  Виявити, як було прийнято рішення про придбання даного продукту для розуміння того, на кого слід направляти маркетингову діяльність  Інтерв'ювання покупців і посередників з метою визначення ступеня їх обізнаності про дану марку і ставлення до неї, а також визначення пріоритетності їх відносини до ціни, якості, ступеня доступності продукту і рівнем сервіса.Наблюденіе за впливом зміні ціни і інструментів просування продуктів на величину його обсягу реалізації
     
 Продовження таблиці 2Содержаніе і методи проведення окремих видів маркетингових досліджень
 ціни  Визначити конкурентні ціни. Дана інформація необхідна для визначення рівня прибутковості даного ринку  Отримання прейскурантних цін (якщо вони публікуються) .Інтервьюірованіе кінцевих користувачів з метою визначення чи пропонували їм цінові скідкі.Інтервьюірованіе дистриб'юторів і постачальників. Отримання інформації про ціни в демонстраційних кімнатах, біля прилавків в магазинах, в рекламних агентствах, на основі проведення спеціальних експериментів
 просування продукту  Встановити, як просувають продукти на даному ринку різні постачальники і наскільки відомі ринку самі продукти  Перегляд журналів, ТБ-програм, рекламних плакатів, відвідування виставок і т.п.Виявленіе у покупців і посередників, де вони отримали інформацію про продукте.Виясненіе, як інші компанії витрачають кошти на просування продукту або шляхом опитування, або шляхом розрахунків, або з публікацій

 

Хоча ця таблиця не претендує на широту охоплення і огляд всіх методів з неї випливає, що найбільш широко використовуваними методами проведення маркетингових досліджень є:

а) методи аналізу документів;

б) методи опитування споживачів (їх можна ще назвати методами соціологічних опитувань, так як їх придумали соціологи);

в) методи експертних оцінок;

г) експериментальні методи.

Відмінності методів соціологічних досліджень полягають в тому, що вони орієнтовані на масових респондентів різної компетенції і кваліфікації, а метод експертних оцінок на обмежене число фахівців-професіоналів. Але там і там широко застосовуються методи математичної статистики.

Інший клас методів, слабо представлених в табл. 2, є економіко-математичні методи.

Виділяють кілька груп економіко-математичних методів, використовуваних при проведенні маркетингових досліджень:

1. Статистичні методи обробки інформації (для визначення середніх оцінок, величин помилок, ступеня узгодженості думок респондентів і т.д.).

2. Багатовимірні методи, перш за все, включають в себе факторний і кластерний аналіз. Вони використовуються для обґрунтування маркетингових рішень, в основі яких лежать численні взаємопов'язані змінні, наприклад визначення обсягу продажів нового продукту в залежності від його технічного рівня, ціни, конкурентоспроможності, витрат на рекламу і т.д.

3. Регресивні і кореляційні методи використовуються для встановлення взаємозв'язків між групами змінних, що описують маркетингову діяльність.

4. імітаційні методи застосовуються тоді, коли змінні, що впливають на маркетингову ситуацію, не піддаються визначенню за допомогою аналітичних методів.

5. Методи статистичної теорії і прийняття рішень (Теорія ігор, теорія масового обслуговування, статистичне програмування). Вони використовуються для статистичного опису реакції споживачів на зміну ринкової ситуації.

Ці методи в основному застосовуються:

а) для статистичних випробувань гіпотез про структуру ринку;

б) пропозицій про стан ринку, напрямків дослідження ступеня лояльності до торгової марки, прогнозування ринкової частки.

6. Детерменірованние методи дослідження операцій (насамперед, лінійне і нелінійне програмування). Застосовуються вони тоді, коли є багато взаємопов'язаних змінних і необхідно знайти оптимальне рішення - наприклад варіант доставки продукту споживачеві, що забезпечує максимальну Р, по одному з можливих каналів руху товару.

7. Гібридні методи, об'єднують детерміновані та імовірнісні (стохостіческіе) характеристики (наприклад, динамічне, евристичне програмування). Застосовується, вони в основному, для дослідження проблем руху товару. У соціології цих методів реально використовується набагато більше.

Застосування математичних методів в маркетингових дослідженнях є дуже проблематичним:

по-перше, зважаючи на складність об'єкта вивчення, нелінійності маркетингових процесів;

по-друге, зважаючи на складність вимірювання маркетингових змінних (важко вимірювати реакцію споживачів на рекламу).

На відміну від експерта математична модель не здатна до імпровізації, не може пристосовуватися до глибоких змін зовнішнього середовища.

Широта застосування різних методів залежить від фінансових можливостей організації. Дослідження можуть проводити або вони самі, або купуватися. Кількісні методи застосовуються частіше організаціями, що мають свої відповідні аналітичні підрозділи, для визначення попиту, обсягу продажів, ринкової частки і т.д.

Вибір конкретного типу дослідження залежить і від того, які цілі та завдання ставить перед собою дослідник.

 
 Глава 1. ВСТУП В МАРКЕТИНГОВІ |  маркетингових досліджень |  маркетингових досліджень |  маркетингових досліджень |  Основні етапи процесу маркетингових досліджень |  Визначення проблеми і цілей дослідження |  Аналіз отриманих результатів |  Природа вторинної інформації, і джерела отримання вторинних даних |  У маркетингових дослідженнях |  Поняття маркетингової інформаційної системи та |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати