Головна

РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

  1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  2.  I. Загальний менеджмент
  3.  II) Принципи менеджменту
  4.  PR-менеджмент. Поняття основні методи.
  5.  V. Стратегічний менеджмент
  6.  Адміністративно-правові методи менеджменту
  7.  адміністративний менеджмент

Конспект лекцій для студентів

економічних спеціальностей

Мінськ 2012

Конспект лекцій складений на підставі базової програми БДЕУ «Рекламний менеджмент», 2009р., № УД - 138

Автор: Хороненко І. П.

© Хороненко І. П., 2012

© ІПП, 2012

ЗМІСТ

 ВСТУП
 Розділ 1. Сутність і зміст рекламного менеджменту
   Тема 1. Категорії і предмет рекламного менеджменту
   1.1 Сутність і категорії рекламного менеджменту
   1.2 Суб'єкти і об'єкти рекламного менеджменту.
   Тема 2. Поняття і види реклами
   o Система маркетингових комунікацій як елемент комплексу маркетингу
   o Цілі, основні адресати і структура СМЯ
   o Реклама і її комунікаційні характеристики
   2.4 Прямий маркетинг
   2.5 Паблік рілейшнз
   2.6 Стимулювання збуту
 Розділ 2. Управління відносинами суб'єктів рекламного ринку
   Тема 3. Суб'єкти рекламного ринку
   a. Коротка характеристика суб'єктів рекламного ринку
   b. рекламодавці
   c. Рекламні агентства
   3.4 Взаємодія рекламодавця із засобами масової інформації.
   Тема 4. Характеристика електронних і друкованих засобів масової інформації
   a. Реклама в пресі
   b. Друкована поліграфічна реклама
   c. Реклама на телебачення
   d. Реклама на радіо
   e. Зовнішня реклама
   f. Реклама в комп'ютерних мережах (Інтернет)
   g. Інші засоби реклами
 Розділ 3. Управління рекламною компанією.
   Тема 5. Рекламна кампанія
   5.1 Поняття, цілі, завдання рекламної кампанії
   5.2 Етапи планування рекламної кампанії
   5.3 Рекламний бюджет.
   Тема 6. Медіапланування
   6.1 Суть і завдання медіапланування
   6.2 Стратегії медіапланування
 Розділ 4. Функції управління рекламною діяльності
   Тема 7. Планування рекламної діяльності
   7.1 Основні завдання, зміст і елементи планування рекламної діяльності.
   7.2 Організація і координація рекламної діяльності
   Тема 8. Організація і координація рекламної діяльності
   8.1 Мета, зміст і результати виконання функції організації в рекламному менеджменті.
   8.2 Функції і завдання рекламного відділу на підприємстві
   8.3 Децентралізоване, централізоване, змішане управління рекламною кампанією.
   Тема 9. Контроль рекламної діяльності
   9.1 Поняття, цілі, принципи класифікації контролю рекламної діяльності.
   9.2 Стратегічний і тактичний контроль рекламної діяльності
   Тема 10. Рекламні дослідження
   10.1 Цілі, завдання, напрямки рекламних досліджень.
   10.2 Етапи і методи рекламних досліджень
   10.3 Дослідження споживачів. Моделі AIDA, DAGMAR.
   Тема 11. Оцінка ефективності рекламної діяльності
   o Визначення комунікаційної ефективності реклами
   11.2 Визначення економічної ефективності реклами
   Тема 12. Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій
   12.1 Передумови формування концепції інтегрованих маркетингових комунікацій.
   12.2 Інтегровані маркетінговихе комунікації в місцях продажу (ІМКМП)
   Тема 13. Планування прямого маркетингу щодо корпоративного клієнта
   13.1 Сутність прямого маркетингу
   13.2 Процес планування прямого маркетингу
 Розділ 6. Репутаційний менеджмент
   Тема 14. Управління корпоративною репутацією
   a. 14.1 Роль і значення репутації підприємства
   b. 14.2 Сутність поняття репутація
   c. 14.3 Етапи, основні напрямки і засоби управління репутацією.
   14.4 Імідж підприємства. створення іміджу
   Тема 15. Управління брендом
   15.1 Фірмовий стиль в комерційній діяльності підприємства
   15.2 Брендинг. управлінням брендом
   Тема 16. Антикризові комунікації
   16.1 Антикризова комунікації: поняття, характеристика, завдання, стратегії
   16.2 Управління в кризовій ситуації
 Розділ 7. Регулювання рекламної діяльності
   Тема № 17. Соціально правові аспекти регулювання рекламної діяльності
   17.1 Система регулювання рекламного бізнесу
   17.2 Державне регулювання рекламного бізнесу в РБ
 термінологічний словник
 рекомендована література

 

Вступ

Реклама в сучасному світі є складне соціальне явище, яке охоплює або, щонайменше, впливає майже на всі сфери життя суспільства: виробничу, соціальну, морально-правову, культурно-освітню.

Висока економічна і соціальна важливість реклами настійно вимагає використання наукових принципів її функціонування. Тільки науковий підхід до реклами дозволяє в даний час досягати високої ефективності її впливу на адресатів рекламних послань.

На сучасному етапі реклама перетворилася в окремий вид діяльності - рекламний бізнес. Запорукою його успіху, як і будь-якого іншого виду діяльності, є професійне управління. Стосовно до реклами таке управління можна визначити як поняття «рекламний менеджмент», що є головним чинником розвитку і ефективності реклами.

Метою курсу є - знайомство майбутніх фахівців з основами теорії рекламного менеджменту, вивчення навичок і інструментальних засобів проведення досліджень, розробки та практичної реалізації управління рекламною діяльністю підприємства в умовах динамічних ринків.

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 
 Інформаційне забезпечення процесу управління; |  Тема 2. Поняття і види реклами |  Комунікаційні характеристики реклами |  III. Критерій сконцентрованості на певному сегменті |  Тема 3. Суб'єкти рекламного ринку |  Стадії організації рекламного процесу |  Тема 4. Характеристика електронних і друкованих засобів масової інформації (ЗМІ) |  Тема 5. Рекламна кампанія |  РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЙ ДІЯЛЬНІСТЮ |  Визначення ринкового сегменту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати