Головна

Класифікація забруднень

  1. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  2. Бактеріофаг,історія вивчення. Структура, класифікація фагів за морфологією. Методи якісного і кількісного визначення бактеріофагів. Практичне використання бактеріофагів.
  3. Бухгалтерські документи та їх класифікація.
  4. Види та класифікація оренди
  5. Визнання та класифікація доходів
  6. Визначення та класифікація необоротних активів
  7. Визначення, класифікація та оцінка зобов'язань

За агрегатним станом забруднювальні речовини поділяють на газуваті, рідкі, тверді і змішані. Промислові викиди поділяються:

- за організацією відведення й контролю - на організовані і неорганізовані;

- за температурою газів - нагріті, температура яких вища від температури атмосферного повітря, та холодні;

- за локалізацією - в основному, допоміжному та підсобному виробництвах;

- за ознаками очищення - викиди без очищення (організовані і неорганізовані) та після очищення (організовані).

Організований промисловий викид - це викид, який надходить в атмосферу через спеціально споруджені газоходи. Неорганізований - викид, що надходить в атмосферу у вигляді не спрямованих потоків газу через порушення герметичності обладнання, відсутності або незадовільної роботи місцевої витяжної системи.

Промислові викиди поділяють на первинні і вторинні. Первинні - це викиди, що надходять в атмосферу безпосередньо від джерела, вторинні є продуктами первинних, але можуть бути більш шкідливими і небезпечнішими.

Усі забруднення атмосферного повітря промисловими викидами можна класифікувати за такими ознаками:

1. за призначенням: технологічні, що складаються з хвостових газів після вловлювання на установках, продування апаратів; вентиляційні викиди - місцеві відсмоктування від обладнання та загально обмінна витяжка;

2. за місцем розташування : високі, що знаходяться в зоні недеформованого вітрового потоку (високі труби та інші більші в 2,5 рази від висоти будівлі); наземні, розміщені близько до земної поверхні.

3. за режимом роботи: безперервні і періодичної дії, залпові.

   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | Миколаїв 2011 | Особливості окремих блоків сучасної екології. | Методи екологічних досліджень | Потік енергії на Земній Кулі | Біогеохімічні цикли. Колообіг речовин. | Поняття середовище, екологічні чинники його. | Місце людини в біосфері. | Абіотичні компоненти екосистем. | Грунт як біокосний елемент екосистеми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати