На головну

Проблема детермінації соціальної поведінки особистості

  1. II. Проблема эволюции конфликта
  2. III. Проблема выбора в национальной экономике. Вмененные издержки производства.
  3. IV. Проблема антропогенних змін клімату або «парниковий ефект».
  4. V В основі внутрішньої діяльності особистості лежить прагнення до внутрішньої узгодженості та адаптації до себе.
  5. XI. Проблема канцерогенеза
  6. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
  7. Азійська (японська) модель соціальної відповідальності

Для соціальної психології надзвичайно важливо з'ясувати, яким чином структурні складові особистості проявляються в поведінці під час засвоєння нею соціального досвіду, як відбувається процес соціально-психологічного відображення дійсності, за допомогою яких соціально-психологічних механізмів здійснюється задоволення потреб людини в соціумі.

Поведінка особистості в соціумі зумовлюється та мотивується багатьма чинниками:

· особливостями розвитку суспільства;

· способами розв'язання суперечностей середовища та особистості;

· механізмами реалізації соціального життя;

· соціальними та індивідуальними умовами життєвої ситуації;

· особливостями соціальної інфраструктури;

· засвоєними традиціями, звичаями й життєвими цінностями;

· етнопсихологічними особливостями учасників взаємодії;

· індивідуальними властивостями самої особистості;

· з боку особистості важливу роль відіграє «Я-концепція».

Продуктивність взаємодії особистості з іншими значно зростає, якщо враховуються не лише індивідуальні інтереси, а й організованість у взаємодії, нормативне зміцнення, упорядкування зв'язків. Саме соціальні норми забезпечують узгодженість дій, регулювання поведінки, соціальний контроль, захист певних інтересів, відображають загальні вимоги суспільства до поведінки особи, групи в їхніх стосунках з соціальними інституціями, суспільством. Мета взаємозв'язку «Я-концепції» та соціального життя полягає в досягненні гармонії з навколишнім оточенням, в його підтримці. Отже, йдеться не про підгонку індивідуальних властивостей під соціальний стандарт, а про свідому оцінку людиною своїх дій і вчинків, прийняття (або неприйняття), зміну, корекцію тих стереотипів, цінностей і норм, які проповідує суспільство.

   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

Конспект лекцій з курсу | Види соціально-психологічних явищ | Соціальної психології | Основні відмінності між західно-європейською і американською соціальною психологією | Історія розвитку соціальної психології | Методологія та методи соціально-психологічного дослідження | Етапи наукового дослідження | Методи емпіричного дослідження | Основні напрямки соціальної психології | Теорії агресії й наслідування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати