Головна

Інвестиційна діяльність підприємства

  1.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  2.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  3.  I. Майно підприємства
  4.  II. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
  5.  II. Джерела коштів підприємства.
  6.  IX. Промислове підприємство
  7.  V1: Аналітична діяльність на підприємстві

Інвестиційна діяльність підприємства є основною умовою його ефективного розвитку.

Об'єктами інвестиційної діяльності є новостворювані і модернізовані основні фонди, оборотні кошти, цінні папери, права на інтелектуальну власність, майнові права, інші об'єкти власності, а суб'єктами - інвестори, в якості яких можуть виступати юридичні особи, громадяни, в тому числі іноземні, а також іноземні представники.

В сучасних умовах більшість інвестицій безпосередньо пов'язана з інноваційним процесом.

Відповідно до визначення інвестицій підприємство повинно зробити вибір, куди вкласти накопичені грошові ресурси, щоб вони принесли максимальний дохід. Слід оцінити можливості реальних інвестицій, вкладень в банк, придбання акцій перспективних підприємств і ін.

При оцінці інвестиційної діяльності необхідно оцінити можливі втрати від інфляції, так як мета інвестування - обов'язкове отримання доходу і (або) досягнення соціального ефекту.

Інвестування у виробництво характеризується довгостроковим вкладенням капіталу і містить оцінку передбачуваного розвитку подій і ймовірності досягнення наміченого результату при певних витратах. Підприємство несе витрати сьогодні, щоб в майбутньому отримати доходи за рахунок використання нових технологій, виробництва товарів і послуг.

Так як інвестиційна діяльність підприємства - досить тривалий процес, необхідно оцінити можливі перспективи розвитку. Вибір і обгрунтування перспектив розвитку підприємства в сфері інноваційної діяльності являє собою процес розробки інвестиційної стратегії. В умовах швидких змін у навколишньому середовищі, гострої конкурентної боротьби необхідно не тільки оперативно приймати адекватні змінам рішення, а й обґрунтовувати моделі перспективного розвитку з урахуванням можливих змін. З цієї точки зору інвестиційна стратегія підприємства являє собою розробку і обгрунтування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Інвестиційна стратегія підприємства розробляється на довгостроковий період (3, 5, 7 і більше років), але включає і середньострокові цілі (1-2 роки), і короткострокові (до 1 року), на основі яких виробляються конкретні управлінські рішення для формування інвестиційного портфеля та реалізації інвестиційних програм і проектів.

Інвестиційний портфель формується з урахуванням напрямків інвестиційної стратегії і реалізує стратегічні завдання середньострокового періоду. Формування інвестиційного портфеля є пошук, оцінку і відбір інвестиційних проектів виходячи з можливостей і цілей підприємства, тобто із загальної економічної стратегії розвитку підприємства. Опрацьовуються можливі терміни і обсяги реалізації окремих інвестиційних програм і проектів з урахуванням конкретизації рішень в короткостроковому періоді.

Оперативне керування реалізацією інвестиційних програм і проектів передбачає розробку і виконання конкретних заходів по окремих проектах.

інвестиційний процес складається з наступних основних фаз: визначення об'єкта інвестування, обґрунтування джерел фінансування капітальних вкладень, контроль за використанням коштів та реалізацією намічених заходів.

Інвестування як довгострокове вкладення капіталу вимагає розробки програми, яка оцінює обґрунтованість поставлених цілей, можливість залучення інвестицій і отримання запланованого ефекту. Така програма називається інвестиційним проектом. Довгостроковість вкладень як найважливіша умова вимагає проведення оцінки стійкості проекту. Кожен інвестиційний проект унікальний, так як різноманітні цілі і умови їх досягнення, тому необхідні спеціальні знання та навички для розробки і реалізації таких проектів.
 Виробнича програма підприємства |  Поняття і призначення виробничої програми підприємства |  Структура і показники виробничої програми підприємства |  Виробнича потужність підприємства |  Сутність організації заробітної плати: поняття, принципи, фактори |  Принципи організації заробітної плати знаходять своє вираження в наступних її основні функції: відтворювальної, стимулюючої, розподільчої і соціальної. |  Стимулююча функція заробітної плати полягає в диференціації рівня оплати праці відповідно до критеріїв продуктивності і ефективності праці. |  Структура організаційно-економічного механізму регулювання заробітної плати та її регулювання на ринку праці |  Державне та договірне регулювання організації заробітної плати |  Лекція ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати