Головна

Державний реєстр суб'єктів господарювання, що займають домінуюче становище на товарних ринках.

  1.  A) З однаковою кількістю команд, однаковими длительностями микроопераций і змінним положенням початку «бульбашки» в конвеєрі.
  2.  B) Державний борг і бюджетний дефіцит
  3.  HTML не є мовою програмування, він тільки управляє розташуванням інформації в вікні браузера.
  4.  I. Основні положення.
  5.  I. Правове становище трудящих жінок.
  6.  II. Державний лад
  7.  III. Завдання і правове становище ГО-РВВС.

під домінуючим положенніна товарному ринку, згідно з національним законодавством, розуміється виняткове становище господарюючого суб'єкта або декількох господарюючих суб'єктів на ринку товару, що не має замінників або взаємозамінних товарів (далі - ринок певного товару), що дає йому (їм) можливість чинити вирішальний вплив на загальні умови обігу товару на відповідному товарному ринку або ускладнювати доступ на товарний ринок іншим господарюючим суб'єктам.

Домінуючим визнається становище господарюючого суб'єкта, якщо:

1) частка на ринку певного товару перевищує граничну величину, встановлену уповноваженим центральним органом державного управління, за винятком випадків здійснення державної або природної монополії;

2) частка на ринку певного товару не перевищує встановлену граничну величину, але при цьому уповноважені республіканські органи державного управління встановили домінуюче становище господарюючого суб'єкта, виходячи зі співвідношення частки господарюючого суб'єкта на товарному ринку і часткою конкуруючих господарюючих суб'єктів (далі - конкуренти) і можливості доступу на цей ринок нових конкурентів чи інших критеріїв, що характеризують товарний ринок.

Відповідно до чинного законодавства Міністерство економіки, на яке покладено функції з протидії монополістичної діяльності та розвитку конкурентного середовища, формує та веде Державний реєстр суб'єктів природних монополій та Державного реєстру суб'єктів господарювання, що займають домінуюче становище на товарних ринках.

Державний реєстр - перелік фізичних і юридичних осіб, інших суб'єктів громадянського права, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Республіки Білорусь і домінуючих на республіканському та місцевих товарних ринках за певним товару.

Факт домінування встановлюється в разі, якщо величина частки на відповідному товарному ринку перевищує граничні величини (табл.2,3).

Факт домінування господарюючого суб'єкта, частка товару якого не перевищує встановлену граничну величину, визначається виходячи з стабільності цієї частки на товарному ринку щодо розмірі на ньому належать конкурентам часткою, можливості доступу на цей ринок конкурентів або інших характеризують його критеріїв.

Таблиця 2. - Значення мінімальної граничної величини для господарюючих суб'єктів-виробників товарів народного споживання та суб'єктів, що надають послуги

 Кількість найбільших господарюючих суб'єктів, що постачають вироблені товари на товарний ринок  Значення мінімальної граничної величини
 Один  30%
 Два  54%
 Три  78%
 Чотири  95%

Державний реєстр суб'єктів господарювання, що займають домінуюче становище на товарних ринках має дворівневу структуру:

 - Республіканський рівень, включающійхозяйствующіх суб'єктів, що займають домінуюче становище на республіканському товарному ринку;

 - Місцевий рівень, включающійперечень господарюючих суб'єктів, що займають домінуюче становище на місцевих товарних ринках.

У першому розділі знаходяться природні монополії, ціни на які встановлюють відповідні міністерства.

Підставою для виключення господарюючого суб'єкта з Держреєстру є наступне:

- Стійка втрата ним домінуючого положення на товарному ринку, певна в установленому законодавством порядку;

- Втрата ним статусу юридичної особи і ліквідація господарюючого суб'єкта.

При встановленні ціни використовуються різні методи.

Найбільш вживаним у вітчизняній практиці є витратний метод.
 Виробнича програма підприємства |  Поняття і призначення виробничої програми підприємства |  Структура і показники виробничої програми підприємства |  Виробнича потужність підприємства |  Сутність організації заробітної плати: поняття, принципи, фактори |  Принципи організації заробітної плати знаходять своє вираження в наступних її основні функції: відтворювальної, стимулюючої, розподільчої і соціальної. |  Стимулююча функція заробітної плати полягає в диференціації рівня оплати праці відповідно до критеріїв продуктивності і ефективності праці. |  Структура організаційно-економічного механізму регулювання заробітної плати та її регулювання на ринку праці |  Державне та договірне регулювання організації заробітної плати |  Лекція ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати