На головну

Міжособові та організаційні комунікації

  1. Адаптивні організаційні структури управління.
  2. Бюрократичні організаційні структури управління.
  3. Види та організаційні форми підприємств
  4. Знову про контроль за результатами діяльності як необхідний елемент сучасної ділової комунікації
  5. Лекція 10 Міжнародні маркетингові комунікації
  6. Лекція 2. Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці.
  7. Лекція 3. Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці.

Для характеристики процесів комунікації між двома або більшою кількістю людей використовується термін міжособові комунікації,під яким розуміється обмін інформацією з іншою особою. Для характеристики процесів комунікації в рамках організації використовують термін - організаційні комунікації.Визначають наступні види міжособових комунікацій:письмова комунікація.; усна комунікація; комунікація з підтекстом.

Невербальна комунікація - в її основі лежить інформація, відіслана відправником без використання слів, натомість застосовуються різні символи. Функції цього виду комунікації: доповнення і заміщення мови; відображення емоційного стану партнерів по комунікаційному процесу. За результатами досліджень встановлено, що 55% повідомлень сприймаються через вираз обличчя, пози та жести; 38% - через інтонацію і модуляції голосу; 7% - слова. Це свідчення важливості і необхідності вивчення невербальних символів (див.табл.7.1).

Таблиця 7.1

Елементи системи невербальної комунікації

Основні системи невербальних засобів Елементи системи
Рухи частин тіла Жести, міміка і пантомімі, обмін поглядами, вираз обличчя, доторкання, жестикуляція, поза
Мова Якість і модуляція голосу, його діапазон, грамотність, темп та повільність мови
Простір Просторові форми організації спілкування: дистанційна близькість в спілкуванні, елементи територіального розподілу
Час Запізнення, ранній прихід, культура часу, співвідношення часу та статусу
Рух очей Частота обміну поглядами, їх тривалість, зміна статики та динаміки погляду, запобігання його

Взагалі в процесі невербальної комунікації 70% інформації несуть очі і погляд співрозмовника.

 



  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

Тема 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ | Організація, цілі її діяльності та критерії успіху | Організація та її середовище | Менеджмент як вид професійної діяльності. Сфери менеджменту. Рівні менеджменту. Ролі менеджера в організації. Якості менеджера | Еволюція концепцій менеджменту | Системний, ситуаційний та процесний підходи у менеджменті. | Внесок України в розвиток управлінської думки | Управлінське обстеження сильних та слабкіх сторін організації | Базові стратегічі альтернативи | Методи вибору стратегій бізнесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати