На головну

Програмний ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ КОМП'ЮТЕРОМ

  1.  Системи управління базами даних наступного покоління
  2.  I. Про органи управління промисловістю
  3.  I. Принципи
  4.  I. Психологія управління як наука. 1 сторінка
  5.  I. Психологія управління як наука. 2 сторінка
  6.  I. Психологія управління як наука. 3 сторінка
  7.  I. Психологія управління як наука. 4 сторінка

У XIX столітті англійським математиком і інженером Чарльзом Беббідж був розроблений проект обчислювальної машини, яка призначалася для автоматичного проведення довгих ланцюжків обчислень. Конструкція його аналітичної машини включала 50 тисяч деталей: зубчастих коліс, важелів і пружин, що взаємодіяли певним чином. Удосконалюючи і уточнюючи конструкцію машини, Беббідж першим зміг виділити необхідні для її роботи частини:

· пристрійдлязберігання чисел, як вихідних, так і утворюються в результаті обчислення;

· Спеціальний обчислювальний блок - процесор;

· пристрійдлявведення і виведенняінформації.

Як засіб зберігання інформації в аналітичній машині використовувалася перфокарта - Картонна прямокутна пластина з рядами пробитих в ній дірочок. Кожен ряд складався з двох частин, розділених стовпцем, що містить отвори у всіх рядах. Перша частина була запис числа, друга - код команди, яка вказує, що робити з числом.

У створеній Беббіджем аналітичної машині була присутня збережена в пам'яті машини програма її роботи. Змінюючи програму (перфокарту), можна було змінювати порядок обчислень, тобто переходити від одного завдання до іншого.

Головною особливістю конструкції цієї машини є програмний принцип роботи. Принцип програми, що зберігається в пам'яті комп'ютера, вважається найважливішою ідеєю сучасної комп'ютерної архітектури. Суть ідеї полягає в тому, що
1) програма обчислень вводиться в пам'ять ЕОМ і зберігається в ній нарівні з вихідними числами;
2) команди, що становлять програму, представлені в числовому коді за формою нічим не відрізняється від чисел.

В основу роботи комп'ютерів покладено програмний принцип керування, який полягає в тому, що комп'ютер виконує

дії за заздалегідь заданою програмою. Цей принцип забезпечує універсальність використання комп'ютера: у

певний момент часу розв'язується задача відповідно до обраної програми. Після її завершення в пам'ять

завантажується інша програма і т.д.

програма - Це запис алгоритму розв'язання задачі у вигляді послідовності команд або операторів мовою, який

розуміє комп'ютер. Кінцевою метою будь-якої комп'ютерної програми є керування апаратними засобами.

Для нормального розв'язання задач на комп'ютері потрібно, щоб програма була налагоджена, не потребувала доробок і мала

відповідну документацію. Тому, щодо роботи на комп'ютері часто використовують термін програмне

забезпечення (software), під яким розуміють сукупність програм, процедур і правил, а також документації, що стосуються

функціонування системи обробки даних.

Програмне та апаратне забезпечення в комп'ютері працюють в нерозривному зв'язку і взаємодії. склад програмного

забезпечення обчислювальної системи називається програмною конфігурацією.
 Системне ПО |  інструментальне ПЗ |  Склад операційної системи. |  Коротка історія створення MS-DOS |  ФАЙЛИ І ФАЙЛОВА СИСТЕМА |  маніпулятор миша |  Робота з файлами |  Комп'ютерна графіка |  Історія комп'ютерної графіки |  наукова графіка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати