На головну

Зіліс -10 мин

Оқыту және сабақ беру әдістері:ақпараттық технологияларды оқыту.

Құзыреттілікті қалыптастыру әдістері:

Ø Компьютерде сауалнама тапсыру (студент берілген тақырып бойынша минималды білімді және дағдыны тексеруге арналған теориялық сұрақтардан, негізгі анықтамалардан тұратын сауалнамаға жауап беруі тиіс).

Ø Коммуникативті дағды бағалау парағының көмегімен бағаланады.

Студенттің өз бетімен жұмысы: -50 мин

Біліктілік, практикалық дағдыны қалыптастыру: ситуациялық есептерді шешу.

Әдебиеттер:

1. Шарф Ш. Д. HTML 3.2. Справочник-С.-ПБ.,1998.

2. Морис Б. HTML в действии-С.-ПБ., 1997

3. Гончаров М. В. Введение в Internet. Часть 7. Интернет для бизнесменов, предпринимателей и банкиров.-М.,2001.

4. Под редакцией С. В. Симоновича. Информатика. Базовый курс. Учебник для ВУЗов 2001, 640 с.

Зіліс -10 мин

Студенттердің оқытушымен бірігіп істейтін жұмысы: - 25 мин

Жұмыстың практикалық бөлігі аяқталғаннан соң оқытушы студенттердің практикалық жұмыстан алған нәтижелерін дұрыстығын тексереді. Содан кейін оқытушы тақырыпты студенттермен бірге талқылайды және оның практикалық қолданылуын сұрайды.

Соңғы білім деңгейлерін бақылау -20 мин

Оқытушы студенттердің практикалық жұмыс нәтижелерінің қорытындысын тексереді. Тақырыпты сараптай отырып бақылау сұрақтарын жүргізеді. Компьютерде сауалнама тапсырады.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Йымдастыру кезеңі: -5 мин | Жергілікті және ауқымды желілер | Интернеттің жұмыс істеу негіздері. | WEB браузер | Іздеу жүйелері | HTML-құжатының негіздері | Мәтінді пішімдеу | HTML-тізімін қолдану. Тізімдер. Тізімдер анықтамасы. | Lt;UL>параметрлерінің тэгі | HTML-құжатының түстік гаммасы. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати