Головна

Безробіття і її показники.

  1.  Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства, платоспроможність та інші показники.
  2.  безробіття
  3.  Безробіття, її причини та форми, методи подолання.
  4.  Квиток 27 Природне безробіття. Закон Оукена.
  5.  Питання 3. Безробіття
  6.  ПИТАННЯ 7: Циклічні коливання, інфляція, безробіття і їх взаємозв'язок

Безробіття носить загальноекономічний характер, будучи наслідком функціонування всього господарського механізму, бо ринок праці не відособлена система соціально-трудових відносин, він органічно входить в систему всіх ринкових зв'язків, а попит і особливо пропозицію праці формуються за рахунок економічних і позаекономічних чинників. Ринок праці і пропорції між попитом і пропозицією робочої сили формують зайнятість, а не безробіття. Безробіття є як би «виворотом» зайнятості, вона зазнає впливу факторів, відмінних від тих, що формують зайнятість населення. Проте, безробіття завжди розглядається в контексті зайнятості: збільшення зайнятості знижує безробіття, скорочення зайнятості - збільшує безробіття.

Безробіття - це таке явище в економіці, коли частина економічно активного населення складають безробітні.

Показники що характеризують безробіття:

- показник рівня безробіття розраховується як відношення кількості безробітних до всього економічно активного населення;

- показник розповсюджуваність безробіття характеризує загальне число осіб, що мали в певному періоді статус безробітного незалежно від того, зберегли вони цей статус до кінця періоду чи ні. Загальна кількість осіб визначається як сума стояли на обліку на початок періоду і визнаних безробітними в даний час. Статистична звітність і експертні обстеження дозволяють визначати поширеність безробіття як в цілому, так і по окремим соціально-демографічних груп (чоловіки, жінки, молодь, сільські та міські жителі).

- показник рух безробітних характеризується системою показників: 1) скільки нових осіб поставлено на облік; 2) скільки осіб мали статус безробітного на початку періоду; 3) скільки осіб знято з обліку, в тому числі працевлаштовано, оформлено на дострокову пенсію, знято з інших причин; 4) скільки безробітних залишилося на обліку в кінці періоду.

- показник тривалість безробіття характеризує середню тривалість пошуку роботи особами зі статусом безробітного (на кінець розглянутого періоду), а також тими безробітними, які були в цьому періоді працевлаштовані. Цей показник описується двома показниками: 1) скільки місяців знаходяться в середньому без роботи все ті, хто на відповідну дату зареєстровані в Службі зайнятості як безробітні; 2) скільки місяців в середньому були з роботи ті особи зі статусом безробітного, які в аналізованому періоді отримали роботу. при аналізі безробіття показники її тривалості мають особливе значення. Середня тривалість безробіття і частка безробітних, які тривалий час непрацюючих, дозволяють судити про вид безробіття.

 
 Місце економічної науки в системі знань. |  Методи економічної науки. |  Функції та структура економічної науки. |  Структура економічної науки. |  Загальні проблеми економічного розвитку. Блага і потреби. |  Види потреб. |  Економічні ресурси. |  Моделі економічних систем. |  Ефективність використання ресурсів. Крива виробничих можливостей. |  Види змішаних економічних систем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати