Головна

Раздел 7. Элементы математической статистики. Статистическое распределение выборки

  1. A. Раздел биомеханики, в котором исследуется движение крови по сосудистой системе.
  2. C. Наименьшее расстояние между раздражителями, при котором последние воспринимаются как раздельные.
  3. I Раздел работы «Разработка концепции
  4. I. Организационно-методический раздел
  5. I. Постройте рассуждение по одному из модусов разделительно-категорического умозаключения.
  6. I. Психолингвистика как раздел науки о языке.
  7. II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Нової багатообіцяючою областю діагностики стало теплобачення. Багатоколірне дистанційне зображення людини дозволяє визначати наявність у нього запальних вогнищ, а також фізичні поля, які кожен з нас випромінює: електричні, магнітні, інфрачервоні, радіотепловие, оптичні, акустичні. Вони несуть важливу, але поки що маловивчену інформацію.

Ці ж сигнали потім можуть бути використані як задають в штучних впливають системах з лікувальною метою. Поки ж людина ще наосліп користується своїми фізичними (біологічними) полями, відносячи їх до надчутливий (екстрасенсорними) сигналами.

Однією з найважливіших проблем медицини була боротьба з болем. У цьому питанні великі успіхи досягнуті у зв'язку з відкриттям у центральній нервовій системі ендорфінів. За своїм складом ці речовини близькі до морфіну, але виробляються природним шляхом і не мають побічних шкідливою дією. Електростимуляція певних точок мозку сприяє утворенню цих речовин, що надають негайний знеболюючий ефект.

Стимуляція відповідних мозкових утворень протягом декількох хвилин забезпечує викид ендорфінів, що триває кілька годин. Цією проблемою займаються лабораторії, інститути, наукові товариства.

Великий внесок в роботу міжнародного наукового товариства електростимуляції внесли радянські лікарі та інженери. Центр суспільства на чолі з професором Володимиром Івановим перебуває в Болгарії, у Софійському науково-дослідному інституті неврології, психіатрії та нейрохірургії. Найсвіжіші розробки стосуються функціонального об'єднання діагностичних приладів і систем з впливають лікувальними препаратами.

Таким чином, лікування відбувається під безперервним контролем однієї або декількох функцій, які аналізуються за допомогою експрес-діагностики. Комп'ютер видає точну інформацію про те, що відбувається з організмом і як він реагує на лікувальну процедуру.

Лікування залежить від команд, що приходять від комп'ютерів: відбувається перетворення інформаційних сигналів в задають. Останні впливають на інтенсивність, програму і час лікування.

Розроблено спеціальні таблиці, за допомогою яких можна порівняти показники та цифри, що вказують на те, якими є енергетичні процеси, що відбуваються у внутрішніх органах (в нормі, більше або менше норми).

Японський вчений І. Накатані та його учні прийшли до висновку: меридіан, що з'єднує точки, має в своїй основі феномен електропровідності, що виявляються при захворюваннях органів або їх систем. Цей феномен названий "ріодораку". Якщо показники ріодораку в таблиці відповідають смузі нормальних цифр, це говорить про фізіологічному ріодораку, якщо ж вище або нижче нормальних цифр - патологічному ріодораку.

В останньому випадку можливе тут же, впливаючи на відповідні точки, навести цифри до норми. Цифри вище норми свідчать про надмірності енергії, тобто посилення функцій, і впливати потрібно на гальмують точки. Якщо ж цифри низькі, що показують зниження енергетичних процесів (падіння тиску, зниження кислотності шлункового соку, атонія жовчного міхура і т. д), то слід "підживити" певні канали, впливати на збудливі, тонізуючі точки (точки відомі ).

5 ТЕПЛОВІЗІЙНА АПАРАТУРА. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ
5.1 Термографія та температурна топографія тіла людини

До числа інтенсивно розвинутих в нинішній час безконтактних методів дослідження відноситься термографія, суть якої зводиться до вимірювання на відстані з допомогою спеціальної інфрачервоної оптики випромінювання людського тіла, перетворення його в електричні сигнали, які або дають зображення на екрані електронно-променевої трубки, або фіксуються на спеціальному папері. Таким способом одержується температурний рельєф поверхні тіла людини зі всіма основними його особливостями і відтінками, які обумовлені фізіологічними і патологічними процесами, що відбуваються в глибині тіла людини.

Термографія (теплобачення) дозволяє по-новому вимірювати температуру шкіри людини, її реакцію на будь-який патологічний процес. Для діагностичних цілей важливо отримати не стільки абсолютне значення температури тіла, скільки інформацію про порівняльну оцінку рівня температури шкіри над парними органами і на кінцівках.

Температура тіла є одним з основних «свідків» життєдіяльності організму, і прилади для її вимірювання є важливим інструментом в руках діагностиків, клініцистів та експериментаторів.

Дослідженням змін температури шкіри людини лікарі займалися з моменту зародження медицини. Віками досліджувана температурна реакція людського організму на будь-який хвороботворний процес отримує зараз новий якісний і кількісний розвиток.

У більшості людей температура в паховій впадині складає
36,6-36,8°С. Температура внутрішніх органів більш висока і досягає максимуму в печінці і нирках (38-39°С).

Постійність температури тіла - результат реакцій, які безперервно відбуваються в організмі людини і підтримують незмінним його тепловий баланс. Як утворення, так і віддача тепла знаходиться в прямій залежності від температури навколишнього середовища і регулюється дуже чутливими механізмами, якими керує центральна нервова система.

Найкращу термостабільність має людина. При зміні температури навколишнього середовища на 10°С температура її тіла змінюється приблизно на 0,2°С. Для людини споживання кисню із зростанням температури тіла на кожен градус збільшується приблизно на 7%.

Терморегуляція організму є складним і ще не до кінця вивченим процесом. Незрозумілий фізіологічний сенс високої чутливості терморецепторів, що реагують на соті частки градуса, в той час як температура шкіри змінюється в межах 10-15°С.

Просте, здавалося б, питання - чому у людини температура саме 36,6°С, а не 34 або 40°С - не має ще задовільної і однозначної відповіді. Щодо цього поки що є ряд гіпотез. Відповідно одній з них тіло теплокровних тварин підігріте до 37°С, для того, щоб створити найкращі умови для роботи біологічно важливих ферментів. Інша гіпотеза: еволюція вибрала 37°С тому, що це відповідало середньорічним температурам тих районів планети, де йшов перехід від холоднокровних до теплокровних форм живих організмів. Ця температура нібито була найкращою для тепловіддачі.

Запропонована Я. В. Фрайдіним і В. Г. Бочковим гіпотеза заснована на тому, що основною ланкою, тепловим еталоном служить структурний стан води - незмінного компоненту всього живого. Аналіз рівняння для питомої теплоємності чистої води як функції температури показав, що мінімальна теплоємність спостерігається при 36,8°С. Енергетичну доцільність підтримання температури тіла поблизу мінімуму теплоємності можна пояснити економією енергії при терморегуляції. Біологічна доцільність підтримання температури тіла біля 37°С пояснюється мікрофазовими перетвореннями в системі рідина-кристал.

Стан комфорту оголена людина відчуває при 28 - 30°С, а легко одягнена - при 22 - 25°С.

В діапазоні нормальної зовнішньої температури (до 35°С) є оптимальний температурний перепад від внутрішньої частини тіла до поверхні шкіри (звичайно розрізняють внутрішню і зовнішню частини тіла, причому внутрішня частина має приблизно постійну температуру, тоді як зовнішня має коливання температури різних периферійних ділянок залежно від зовнішніх умов).

Температурна топографія тіла людини. Найбільш доступні вимірювання температури в прямій кишці, у паховій впадині і в порожнині роту під язиком. Хоча жодне з цих вимірювань адекватно не відображає температуру внутрішніх органів. Найчастіше за показник функціонального стану організму прийнято вважати температуру глибоких зон тіла (пахова впадина), потім в прямій кишці і в порожнині роту. Ректальна температура вища, ніж пахова на 0,3-0,5°С.

Основний носій температурної константи в організмі - артеріальна кров в лівому шлуночку і великих магістральних судинах. Напевно, правильним (об'єктивним) методом визначення температури було б вимірювання температури артеріальної крові. Однак поки що застосовуються лише непрямі методи.

Частини людського організму мають різну температуру. Значення середніх температур тіла наведені в таблиці 5.1.

Енергія, яка випромінюється предметом, розподіляється у всьому електромагнітному спектрі. В той час як форма розподілу залишається досить постійною, кількість і спектральний розподіл енергії залежать значною мірою від температури. Для будь-якого предмета з певною температурою є лише одна довжина хвилі, для якої випромінююча енергія є максимальною. Біля 75% енергії предмета припадає на довгі хвилі і 25% -на короткі хвилі для цієї максимальної точки.

Таблиця 5.1

Вушна раковина 23°  28,2°С
Підошви 30°  32°С
Середина гомілки 32,2°  33°С
Тил руки 31,5°  32,5°С
Долоні 33,4°  34,6°С
Спина, груди, живіт 34,2°  34,6°С
Пахова впадина 36,2°  37,4°С
Порожнина роту 37,2°  37,6°С
Пряма кишка 36,6°  37,9°С
Колінна ямка 35°С
Середина стегна 34,4°С
Кінчик носу 22,2°С

Як відомо, всі предмети, що мають температуру вищу за абсолютний нуль, випромінюють електромагнітну енергію. Кількість енергії, що випромінюється, залежить від температури предмета і стану його поверхні та випромінювальної здатності. Чим вища температура, тим більше енергії випромінюється (рис. 5.1):

Рисунок 5.1 - Графік випромінювання

Енергія, що випромінюється предметом, повинна проходити через атмосферу. Оскільки сама атмосфера поглинає і випромінює енергію, то є природні обмеження, які визначають, в якому місці спектра можуть здійснюватися виміри.

Звичайно розрізняють два атмосферних "вікна": одне між 3-5 мікронами (короткі хвилі), а друге між 8-14 мікронами (довгі хвилі). Між цими "вікнами" кількість енергії, яка поглинається і випромінюється атмосферою залежить в основному від кількості наявних водяних парів.

Коли невидима інфрачервона енергія перетворена в електричний сигнал детектором, цей сигнал може використовуватися по-різному.

Самим простим способом є отримання чорно-білого зображення. Для отримання кількісного відображення використовуються кольорові або сірі відтінки для того, щоб показати дискретні рівні теплової енергії.

Інші способи обробки включають аналогову і цифрову реєстрацію і техніку для аналізування даних.

З появою в теплобаченні вимог до кількісних вимірів радіаційних температур були прийняті заходи для створення інформаційно-вимірювального каналу, поліпшення його основних параметрів і функціональних можливостей. У результаті був зменшений час сканування по кадру при одночасному збільшенні числа рядків; знижений і нормований дрейф сигналу, що дозволило реалізувати можливість прямих вимірів радіаційних температур; забезпечено переорієнтацію напрямку кута зору в будь-яку точку простору, виключена необхідність одержання пробних термограм, збільшений діапазон перефокусувань, підвищена точність наведення на різкість і збільшена верхня межа температур, що реєструються. На термограму почали наносити у вигляді цифр чотири параметри термографування: рівень відліку і діапазон температур, що реєструються, ширину ізотерми, номер кадру, а також вертикальний термопрофіль і лінію його вибірки, ізотермічні зони, шкалу напівтонів, що дозволило за виглядом термограми визначати температуру в будь-якій її точці.

Раздел 7. Элементы математической статистики. Статистическое распределение выборки

Вопросы для обсуждения:

1. Случайная величина, значение случайной величины, вариационный ряд; характеристики выборки.

2. Первичная обработка опытных данных при изучении случайной величины.

3. Наглядное представление статистической информации (полигон частот, гистограмма).

Задания и вопросы для подготовки к занятию

1. Пусть М - число выпадений «орла» при десяти подбрасываниях монеты. Подбросьте монету 10 раз и запишите результат. Сравните с результатами ваших однокурсников. Какие значения может принимать величина М? Какие значения получались чаще?

2. Запишите число дня рождения ваших студентов вашей группы. В какой половине месяца в вашей группе больше именинников? Есть ли такое число месяца, в которое в вашей группе нет ни одного именинника? Можно ли сделать вывод, что в день с таким числом не рождаются люди?1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Наступна

Числовые характеристики случайных величин | Начала математической статистики | Табличное представление первичной обработки статистических данных | Графическое изображение вариационных рядов | Средние величины | Показатели вариации | ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА | Задания для самостоятельной работы | Библиографический список |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати