На головну

Метод вагових коефіцієнтів

  1.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  2.  C. Неадекватність вихідної методологічної установки теоретико-інформаційного процесу феномену цілісності мислення
  3.  D. Про методологічної ролі концепції цілісності в дослідженні мислення
  4.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  5.  FISH-метод забарвлення хромосом
  6.  I група Організаційно-стимулюючі методи
  7.  I етап - освоєння методики, запуск очисного механізму.

Кожному з показників критеріїв, виходячи з його відносної важливості, особа, прийняте рішення, привласнює свій ваговий коефіцієнт, причому сума вагових коефіцієнтів дорівнює одиниці. Тоді глобальний критерій буде приймати наступний вигляд:

Недоліком даного методу є те, що вагові коефіцієнти підбираються суб'єктивним шляхом, в той час як невелика приріст коефіцієнта істотно впливає на зміну функції.

Приклад. Необхідно звести многокритериальную завдання в однокритеріальних завдання:

Будемо вважати, що кожен з критеріїв має рівну вагу, тому ?1

= ?2 = 0,5. Тоді цільова функція і система обмежень мають такий вигляд:

2 метод ведучого критерію - Один з критеріїв вибирається ведучим, для інших критеріїв розраховуються їх нижні і переводять їх в розряд обмежень. Модель буде мати наступний вигляд:

Продовження прикладу:

В якості ведучого критерію виберемо функцію f2,  візьмемо рівне нулю. Тоді цільова функція буде мати вигляд:

3 Метод послідовних поступок складається з декількох етапів. На першому етапі критерії формуються в порядку значимості, на другому етапі завдання вирішується за першим критерієм, в результаті отримують його оптимальне рішення, тобто * і потім розраховують відсоток поступки, який можна допустити за цим критерієм (  - Відсоток поступки). На третьому етапі вирішується завдання за другим критерієм, а в систему обмежень записуються нові рівності:

Далі другий і третій етапи повторюються, поки не буде досліджений останній критерій.

Візьмемо найбільш значимий критерій f2 , А менш значущий -  . Оптимальне значення для критерію  має такий вигляд:

В результаті отримаємо f2 * (Конкретне значення другої функції).

Розрахуємо відсоток поступки. Нехай він становить 25%, тоді:

Далі вирішуємо завдання по критерію :

4 Метод рівних найменших відносних відхилень передбачає, що для кожного з критеріїв розраховують оптимальне значення без урахування інших критеріїв і визначають відносне відхилення.

Відносне відхилення знаходиться за наступною формулою:

,

де  - Цільова функція, яка була дана спочатку.

Цільова функція буде мати наступний вигляд:

У систему обмежень додають рівність ?1 = ?n

приклад:

5 метод відшукання компромісу (?-завдання). Для кожного з критеріїв розраховують оптимальне значення без урахування інших критеріїв і знаходять коефіцієнти за такою формулою:

причому

Тоді цільова функція набуде вигляду:

У систему обмежень додадуться такі нерівності:

Повернемося до прикладу: ;

Вибираємо мінімальне значення коефіцієнта (?)

Цільова функція має вигляд:

Система обмежень має вигляд:

 
 економетричні методи |  Етапи економетричного дослідження |  Методи усунення мультиколінеарності |  Моделі і методи аналізу інвестиційних проектів |  економетричні методи |  економетричні методи |  Етапи економетричного дослідження |  Специфікація моделі, помилки специфікації |  Методи вибору виду математичної функції |  Суть регресійного аналізу, його етапи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати