На головну

Інформаційне та математичне забезпечення економіко-математичних задач

  1.  I. Завдання випробування
  2.  I. Завдання дослідження
  3.  I. Завдання на молярность.
  4.  I. Завдання на молярность. 1 сторінка
  5.  I. Завдання на молярность. 10 сторінка
  6.  I. Завдання на молярность. 2 сторінка
  7.  I. Завдання на молярность. 3 сторінка

Для побудови адекватної економіко-математичної моделі необхідно визначити набір економічної інформації. Економічна інформація поділяється на первинну і вторинну. До первинної належать технологічні, нормативні та інші первинні документи. Вторинна інформація - результат обробки первинної інформації.

Обробка інформації здійснюється науковими методами і сучасними засобами, які змінюють інформацію за формою, але не впливають на її зміст. При обробці інформації найчастіше використовуються експертні методи, які являють собою комплекс логічних, математичних, статистичних операцій, спрямованих на отримання від фахівців інформації, її аналіз і узагальнення з метою підготовки та вибору раціональних рішень. Такі методи застосовуються в основному тоді, коли інформація не може бути отримана на основі точних розрахунків. Це буває, як правило, при розробці сучасних проблем виробництва при довгостроковому плануванні.

У процесі підготовки інформації також використовуються методи теорії ймовірності, теоретичної і математичної статистики і оцінки достовірності даних.

До економічної інформації пред'являються такі вимоги:

- Достовірність;

- Економічність;

- Оперативність;

- Повнота.

Інформаційне забезпечення будується на принципах банку даних, при цьому вся необхідна інформація зберігається на технічному носії, а пошук і виклик інформації здійснюється за допомогою спеціальних програм.

Математичне і програмне забезпечення включає в себе математичні методи, алгоритми, програми і програмні комплекси.

Для проведення розрахунків на ЕОМ в якості програмного засобу використовується Excel, який представляє собою електронну таблицю, в кожну клітинку якої може бути занесені змінні, функції, числа, масиви і логічні умови.

Для моделювання застосовується 2 розділу:

1 Пошук рішень. В цьому розділі реалізується один з методів знаходження оптимальності при відповідній системі обмежень або без системи обмежень.

2 Аналіз даних. В цьому розділі реалізуються основні методи математичної статистики, тобто однофакторний і багатофакторний дисперсійний аналіз, побудова регресійних моделей, кореляційний аналіз та ін.

Тема 8 Система економіко-математичних моделей оптимального планування і управління
 економетричні методи |  Етапи економетричного дослідження |  Методи усунення мультиколінеарності |  Моделі і методи аналізу інвестиційних проектів |  економетричні методи |  економетричні методи |  Етапи економетричного дослідження |  Специфікація моделі, помилки специфікації |  Методи вибору виду математичної функції |  Суть регресійного аналізу, його етапи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати