Головна

Класифікація економіко-математичних моделей

  1.  I. Класифікація за наявністю функціональних груп
  2.  III. Класифікація антибіотиків по спектру біологічної дії
  3.  IV. Розробка моделей
  4.  Автоматизація розробки моделей даних
  5.  Адреноміметичні засоби прямої дії. Класифікація. Механізм дії. Фармакологічна характеристика окремих препаратів. Застосування.
  6.  Аналіз математичних моделей.
  7.  Антиагреганти. Класифікація, механізм дії. Застосування, Побічні ефекти.

Економіко-математичні методи - способи і прийоми розрахунків кількісного аналізу і обгрунтування економічних показників із застосуванням методів прикладної математики і математичної статистики.

Виділяють наступні групи економіко-математичних методів:

1 методи елементарної математики, тобто розрахунок простих і складних відсотків і алгебри над цифрами;

2 класичні методи математичного аналізу (диференціювання, інтегрування);

3 методи математичної статистики: кореляційно-регресійний аналіз, індексний метод, дисперсійний аналіз;

4 економетричні методи;

5 методи математичного програмування, тобто рішення задач оптимізації;

6 методи дослідження операції: теорія ігор, мережеві методи управління і планування, теорія масового обслуговування, методи управління запасами і ін.

Класифікація економіко-математичних моделей:

1 по тимчасовим характеристикам моделі діляться на:

а) довгострокові (період планування 5 і більше років);

б) середньострокові (від 3 до 5 років);

в) короткострокові (від 1 до 3 років);

г) оперативні (до року).

2 за характером взаємозв'язку компонентів моделі діляться на:

а) детерміновані, тобто передбачає функціонування зв'язку між змінними;

б) стохастичні, тобто допускають наявність випадкових взаємодій на досліджувані показники.

3 з обліку фактора часу:

а) статичні - економічна система описана в статиці (незмінно);

б) динамічні, які описують економічну систему в розвитку.

4 за ступенем агрегування об'єктів:

а) макроекономічні, які відображають функціонування економіки, пов'язуючи між собою укрупнені показники (інфляція, національний дохід, ВВП);

б) мікроекономічні, які описують функціонування підприємства або фірми.

5 за метою створення і застосування різних моделей:

а) економетричні, які описують залежність результату від впливу на нього одного або кількох чинників;

б) балансові, тобто моделі, що виражають вимоги відповідності наявності ресурсів і їх використання, і являє собою баланс виробництва і розподілу продукції, який записується у вигляді математичної таблиці;

в) оптимізаційні - ті моделі, які дозволяють знайти з безлічі можливих варіантів найкращий;

г) мережеві - ті моделі, які відображають комплекс робіт і подій, і їх взаємозв'язок у часі;

д) моделі масового обслуговування, які спрямовані на мінімізацію часу обслуговування і скорочення черг;

е) ігрові - моделі у вигляді гри, що описують конфліктну ситуацію, аналіз якої здійснюється за певними правила. Результатом такої моделі є найкраща стратегія гравця;

ж) імітаційні - моделі, які створюються для відтворення процесу функціонування економічного об'єкта на ЕОМ.

 
 економетричні методи |  Етапи економетричного дослідження |  Методи усунення мультиколінеарності |  Моделі і методи аналізу інвестиційних проектів |  економетричні методи |  економетричні методи |  Етапи економетричного дослідження |  Специфікація моделі, помилки специфікації |  Методи вибору виду математичної функції |  Суть регресійного аналізу, його етапи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати