Головна

Методи вибору виду математичної функції

  1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  2.  I група Організаційно-стимулюючі методи
  3.  I. Метаморфози кореня, спеціалізовані на запасающей функції
  4.  I. Об'єкти, методи і завдання інженерної геології
  5.  I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  6.  I. Функції 1 сторінка
  7.  I. Функції 2 сторінка

У парній регресії вибір виду математичної функції може бути здійснений трьома методами:

- Графічним;

- Аналітичним;

експериментальної.

При вивченні залежності між ознаками графічним способом використовується поле кореляції.

Аналітичний метод заснований на вивченні матеріальної природи зв'язку досліджуваних ознак.

При обробці інформації на комп'ютері вибір виду рівняння регресії зазвичай здійснюється експериментальним методом, тобто шляхом порівняння величини залишкової дисперсії, розрахованої при різних моделях.

Якщо рівняння регресії проходить через всі точки кореляційного поля, що можливо тільки при функціональному зв'язку, коли всі крапки лежать на лінії регресії, то фактичні значення результативної ознаки збігаються з теоретичними, т. Е. Вони повністю обумовлені впливом фактора х. В цьому випадку залишкова дисперсія дорівнює нулю. У практичних дослідженнях має місце деякий розсіювання точок щодо лінії регресії. Воно обумовлено впливом інших не врахованих в рівнянні регресії факторів, тобто мають місце відхилення фактичних даних від теоретичних. Величина цих відхилень і лежить в основі розрахунку залишкової дисперсії.

Чим менше величина залишкової дисперсії, тим в меншій мірі спостерігається вплив інших не врахованих в рівняння регресії факторів і краще рівняння регресії підходить до вихідних даних. Якщо залишкова дисперсія виявляється приблизно однаковою для декількох функцій, то перевага віддається більш простим видам функцій.

 
 економетричні методи |  Етапи економетричного дослідження |  Методи усунення мультиколінеарності |  Моделі і методи аналізу інвестиційних проектів |  економетричні методи |  економетричні методи |  Етапи економетричного дослідження |  Оцінка суттєвості параметрів лінійної регресії кореляції |  Інтервали прогнозу за лінійним рівнянням регресії |  нелінійна регресія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати