Головна

Міністерство освіти і науки РФ

  1.  I. Психолингвистика як розділ науки про мову.
  2.  II. Об'єкт, предмет і цілі мовознавства як науки.
  3.  II. Становлення геології як науки (друга половина XVIII - XIX ст.).
  4.  II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми основної загальної освіти
  5.  III рівень. Формування словотвору іменників
  6.  III. Вимоги до структури основної освітньої програми основної загальної освіти
  7.  III. Етапи розвитку рада. історичної науки. Проблеми періодизації.

Тема 1. Предмет, метод і завдання демографії ... 2

Тема 2. Джерела інформації про населення і демографічні процеси... ... 4

2.1. Перепису населення ... ... 4

2.1.1. Поняття перепису населення ... ... 4

2.1.2. Основні принципи сучасної перепису населення ... 4

2.1.3. Коротка історія переписів населення в Світі ... 5

2.1.4. Перепису населення на Русі, в Росії, РСР і знову в Росії ... 6

2.1.5. Всеросійський перепис населення 2002 року ... 7

2.1.6. Категорії населення, що враховуються при переписах ... 8

2.2. Поточний облік демографічних подій ... 9

2.3. Регістри (списки, картотеки) населення ... 10

2.4. Спеціальні вибіркові обстеження ... 10

Тема 3. Показники чисельності, складу і розміщення населення, їх динаміка... ... 13

3.1. Чисельність і розміщення населення ... 13

3.2. Динаміка чисельності населення ... .13

3.3. Статевий склад населення ... ... 16

3.3.1. Основні типи структур населення і їх характеристики ... 16

3.3.2. Склад населення за статтю ... ... 17

3.3.3. Віковий склад населення ... ... 17

3.3.4. Вікова акумуляція ... ... 19

3.3.5. Статево піраміди ... ... 20

3.3.6. Показники демографічного навантаження. демографічне старіння населения...23

3.3.7. Шлюбна і сімейна структура населення ... 26

3.3.8. Недемографическими структури населення ... 27

А. Міське і сільське населення ... ... 27

Б. Соціальна структура ... ... 29

В. Економічна структура ... ... 30

Г. Етнічна структура ... ... 32

Д. Якісний склад ... ... 34

Тема 4. Відтворення населення, народжуваність і репродуктивна поведінка ...... ... 39

4.1. Поняття відтворення населення ... 39

4.2. Демографічний поняття "народжуваність" і її вимір ... 39

4.2.1. Народжуваність і плідність ... ... 39

4.2.2. Система показників народжуваності ... 40

4.2.3. Коефіцієнти народжуваності ... ... 41

4.2.4. Сумарний коефіцієнт народжуваності ... 44

4.2.5. Коефіцієнт детности ... ... 46

4.3. Репродуктивне поведінка ... ... 46

4.4. Тенденції зміни народжуваності в Росії та інших країнах ... 47

4.5. Брачность ... ... 50

4.5.1. Шлюб і його форми ... ... 50

4.5.2. Демографічний поняття брачность ... 51

4.5.3. Показники шлюбності ... ... 52

4.6. Разводимость...53

4.7. Тенденції шлюбності і розлучуваності в Росії ... 55

Тема 5. Демографічний вивчення смертності і тривалості життя... ... 57

5.1. Демографічний поняття "смертність" ... 57

5.2. Система показників смертності ... ..58

5.3. Індексний метод в аналізі динаміки загального коефіцієнта смертности...60

5.4. Методи стандартизації коефіцієнтів смертності ... 63

5.5. Таблиці смертності ... ... 64

5.5.1. Метод демографічних таблиць ... .64

5.5.2. Побудова і аналіз таблиць смертності ... 64

5.6. Тенденції зміни смертності в Росії та інших країнах ... 66

Тема 6. Економічні та соціально-політичні аспекти відтворення населення... ... 69

6.1. Населення і економіка ... ... 69

6.2. Міграція населення ... ... 69

6.2.1. Поняття, причини і види міграції населення ... 69

6.2.2. Показники міграції ... ... 71

6.2.3. Міграційна політика в сучасній Росії ... 72

6.3. Результативні показники відтворення ... 74

6.4. Показники заміщення ... ... 78

6.5. Довжина покоління і істинний коефіцієнт природного воспроизводства...80

6.6. Демографічна ситуація та демографічна політика ... 82

6.6.1. Демографічна ситуація ... ... 82

6.6.2. Демографічна політика ... ... 82

Тема 7. Демографічне прогнозування... 85

7.1. Поняття, принципи і етапи демографічного прогнозирования...85

7.2. Коротка історія демографічного прогнозування ... 85

7.3. Класифікація демографічних прогнозів ... 86

7.4. Методи демографічного прогнозування ... 87

7.4.1. Математичні методи ... ... 87

7.4.2. Метод пересування вікових груп (метод компонент) ... 90

7.4.3. Методи, засновані на теорії циклічного етногенезу ... 92

7.5. Гіпотези і сценарії демографічного прогнозу ... 93

7.6. Прогнози чисельності населення Росії і Світу ... 95

Литература...96

Міністерство освіти і науки РФ
 Введення в курс |  Об'єкти вивчення геммологии і історичні передумови |  ДЕКОРАТИВНО-ЕСТЕТИЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ювелірних МАТЕРІАЛІВ |  Класифікація ювелірних МАТЕРІАЛІВ |  визначення |  Основні правила застосування термінів |  Загальні уявлення про утворення родовищ самоцвітів |  Генетична класифікація родовищ ювелірних каменів |  ГЕНЕТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ РОДОВИЩ ЮВЕЛІРНИХ КАМЕНІВ (ПО Е. Я. Киевленко) |  Алмазоносная кимберлитовая формація |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати