Головна

Громадська собсвенно.

  1.  Асоціальна асоціація Антигромадська корпорація
  2.  У громадська
  3.  Питання 51. Проблема людини, особистості в філософії. Громадська природа людини
  4.  Культура і громадська думка Росії в другій половині XVIII ст.
  5.  Культура як особиста і суспільна цінність
  6.  Літературна і громадська позиція Розанова
  7.  Непівської громадська модель

Вартість придбаного обладнання - 18 тис. Руб .; транспортно-заготівельні витрати - 10 тис. руб .; залишкова вартість обладнання - 7,840 тис. руб .; річна норма амортизації - 12%. Сума амортизації, яка нараховується за місяць, дорівнює:

+ -0,280 Тис. Руб -0,180 тис. Руб -0,078 тис. Руб

Балансовий прибуток - 100 тис. Руб .; прибуток від реалізації

продукції - 120 тис. руб. вартість ОПФ - 400 тис. руб .;

середньорічний залишок нормованих оборотних коштів - 200

тис. руб.; собівартість реалізованої продукції - 400 тис. руб.

Рентабельність продукції дорівнює:

-25%

+ -30%

-16,6%

Річна норма амортизації - 24%; балансова вартість ОПФ -162 тис. руб .; залишкова вартість - 131 тис. руб. Сума амортизації, нарахована за місяць, дорівнює:

-38,880 Тис. Руб

-2,620 Тис. Руб


-0,620 Тис. Руб + -3,240 тис. Руб

Вартість ОПФ на початок року - 637 тис. Руб., На кінець року - 720

тис. руб., середньорічна вартість ОПФ - 679 тис. руб. Протягом

року надійшло ОПФ на суму - 100 тис. руб., вибуло ОПФ на

суму - 17 тис. руб. Коефіцієнт введення ОПФ дорівнює:

+ -0,139

-0,147

-0,157

Виручка від реалізації продукції - 150 тис. Руб .; витрати на

виробництво і реалізацію продукції - 140 тис. руб .; прибуток від

позареалізаційних операцій - 20 тис. руб .; прибуток від

реалізації інших матеріальних цінностей - 15 тис. руб.

Рентабельність продукції складе:

+ -7,1%

-93,3%

-21,4%

-32,1%

Виручка від реалізації продукції - 150 тис. Руб .; витрати на виробництво і реалізацію продукції - 140 тис. руб .; прибуток від позареалізаційних операцій - 20 тис. руб .; прибуток від реалізації інших матеріальних цінностей - 15 тис. руб. Балансовий прибуток складе:

-150 Тис. Руб

-10 Тис. Руб

+ -45 Тис. Руб

-30 Тис. Руб

Виручка від реалізації продукції - 200 тис. Руб .; витрати на

виробництво і реалізацію продукції - 159 тис. руб. прибуток від

позареалізаційних операцій - 10 тис. руб. середньорічна

вартість ОПФ - 50 тис. руб. Рентабельність продукції складе:

-32,1%

-82,0%

-23,8%

+ -25,8%

Виручка від реалізації продукції - 200 тис. Руб .; витрати на виробництво і реалізацію продукції - 159 тис. руб. Прибуток від позареалізаційних операцій - 10 тис. Руб. середньорічна


вартість ОПФ - 50 тис. руб. Балансовий прибуток підприємства складе: -41 тис. Руб

-210 Тис. Руб

+ -51 Тис. Руб

Річна норма амортизації - 12%; балансова вартість ОПФ -

62 тис. Руб .; залишкова вартість - 31 тис. руб. сума

амортизації, що нараховується за місяць, дорівнює:

+ -0,620 Тис. Руб

-0,372 Тис. Руб

-3,720 Тис. Руб

-7,440 Тис. Руб

Підприємство створено і почало працювати з 21 січня, чисельність працюючих 210 осіб. Середньооблікова чисельність за січень дорівнює: + -75 осіб

-10 людей

-21 осіб

Вартість придбаного обладнання - 180 тис. Руб .; транспортно-заготівельні витрати - 20 тис. руб .; залишкова вартість амортизації - 10%. Сума амортизації, яка нараховується за рік, дорівнює:

+ -20 Тис. Руб

-18 Тис. Руб

-10 Тис. Руб

Балансовий прибуток підприємства - 240 тис. Руб .; прибуток від позареалізаційних операцій - 70 тис. руб .; прибуток від реалізації матеріальних цінностей - 10 тис. руб. Прибуток від реалізації продукції дорівнює:

+ -160 Тис. Руб

-180 Тис. Руб

-320 Тис. Руб

Балансовий прибуток - 100 тис. Руб .; прибуток від реалізації

продукції - 120 тис. руб .; вартість ОПФ - 400 тис. руб .; НОС -

200 тис. Руб .; собівартість реалізованої продукції - 400

тис. руб. Рентабельність виробництва дорівнює:

+ -16,6%

-25%

-30%


Виручка від реалізації продукції - 150 тис. Руб .; витрати на

виробництво і реалізацію продукції - 140 тис. руб .; прибуток від

позареалізаційних операцій - 20 тис. руб .; прибуток від

реалізації інших матеріальних цінностей - 15 тис. руб.

Рентабельність продукції складе:

+ -7,1%

-93,3%

-21,4%

-32,1%

Виручка від реалізації продукції - 150 тис. Руб .; витрати на виробництво і реалізацію продукції - 140 тис. руб .; прибуток від позареалізаційних операцій - 20 тис. руб .; прибуток від реалізації інших матеріальних цінностей - 15 тис. руб. Балансовий прибуток складе:

+ -45 Тис. Руб

-150 Тис. Руб

-10 Тис. Руб

-30 Тис. Руб

Збільшення часу обороту оборотних коштів при незмінному обсязі продукції і інших рівних умовах призводить до:

+ -підвищення Потреби в основних засобах

-зменшенням потреби в основних засобах

-Збереження їх на колишньому рівні

При зниженні трудомісткості на 10% продуктивність праці

підвищується на:

+ -11,1%

-10%

-9,1%

Чи вірно твердження, що при збільшенні обсягу продукції в порівнянні з планованим собівартість одиниці продукції в частині незалежних витрат знижується паралельно зі збільшенням обсягу продукції:

+ -так

-Ні

При збільшенні обсягу виробництва собівартість одиниці продукції:

+ -знижує

-збільшується


-залишається незмінною

При зниженні трудомісткості на 25% продуктивність праці

підвищується на:

+ -33,3%

-25%

-20%

Якщо темпи зростання продуктивності праці на планований

період перевищують темпи зростання обсягу виробництва продукції,

то це зажадає:

+ -Додаткової Чисельності робітників

-скорочення існуючої чисельності

-все відповіді невірні

Балансовий прибуток підприємства - 240 тис. Руб; прибуток від позареалізаційних заходів - (-70 тис. руб.); прибуток від реалізації матеріальних цінностей - 10 тис. руб. Прибуток від реалізації продукції дорівнює:

-160 Тис. Руб

+ -300 Тис. Руб

-180 Тис. Руб

Підприємство створено і почало працювати з 18 березня, чисельність

робочих 140 чоловік. Середньооблікова чисельність за березень

дорівнює:

+ -63 Людини

-100 людей

-45 осіб

Громадська собсвенно.

1. державна: федеральна (загальнонаціональна) і суб'єкти федерації (83 шт) - регіональна.

2.муніципальна: власність, що належить місцевим органам самоврядування.

Державна власність виникає в результаті:

· Націналізаціі: перехід майна з ч. З. в держ., здійснювану як правило шляхом викупу.

· Будівництво нових об'єктів, що належать державі за рахунок коштів держ. бюджету.

· Покупки контрольного пакету акцій приватних компаній.

Держ. власність переважає переважно:

· В галузях виробничої та соціальної інфраструктури

· В сучасних наукоємних галузях

· В малорентабельних і капіталомістких галузях, невигідних приватному бізнес, але необхідних суспільству в цілому.

Підприємство знаходиться в держ. власності відрізняється від приватних тим, що як правило не ставить завданням максимізацію прибутку, а підпорядковують свої фінансові інтереси політичних, загальнонародним і соціальним цілям.

Приватизація - перехід об'єктів власності з державної у приватну (індивідуальну, кооперативну або акціонерну).

Цілі приватизації в Росії:

1.формування прошарку приватних власників-підприємців.

2.створення конкурентного середовища.

3.сприяння демонополізації економіки.

4.підвищення ефективності діяльності підприємств.

5.превліченіе іноземних инвистиций.

6.фінансова стабілізація економіки

7.зниження бюджетного дефіциту і темпів інфляції

8.скорочення внутрішньої і зовнішньої держ. заборгованості

9.соціальний захист населення і розвиток об'єктів соціальної інфраструктури за рахунок коштів від приватизації

Етапи приватизації в Росії:

I.Підготовчий: з 1989 по 1992 рік. Доваучерний етап.

II.Ваучерна приватизація з 1992 по 1994 рік.

III.Грошова приватизація 1995 по 1997 рік. (Мала, середня і велика)

Методи приватизації в Росії:

1.грошова: аукціони - продаж підприємств і їхніх активів на відкритих торгах, коли в подальшому покупцеві не вимагається виконання будь-яких умов, при цьому право власності переходить покупцеві, який запропонував максимальну ціну. конкурси (комерційні) - продаж держ. і муницип. підприємств покупцеві який запропонував найбільшу ціну і погодився на виконання певних умов. (Збереження профілю підприємства, чисельності зайнятих, умов праці, рівня заробітної плати). продаж акцій держ. акціонерного підприємства зовнішнім інвесторам. викуп раніше орендованого держ. майна.

2.безкоштовна: наділення всіх громадян Росії приватизаційними чеками (ваучерами), призначеними для придбання об'єктів приватизації. приватизація житла. передача власності на майно підприємств, що приватизуються держ. підприємств їх трудовим колективам. при такому способі приватизації майна в грошовій формі перетворена в частки, паї або акції ділилася між працівниками підприємства. повернення майна колишнім власникам.

Літо 1991 - прийнятий закон про "Іменних і приватизаційних рахунках в РФ"

Для оплати приватизованого майна. не був здійснений, після нього була ваучерна приватизація.

Літо 92г - з'явилися ваучери (платні).

1400млрд р коштувало все майно держ.

Чубайс керував приватизацією.

Чекові ІНВІСТИЦІЙНИЙ фонди - обмін ваучерів на акції різних підприємств.

Заставні аукціони.

Золота акція має значну перевагу.

Підсумки приватизації:

1. освіту приватного напів-державного сектора, що виробляє більше 70% ВВП країни.

2. сложімлась принципово нова структура власності, відмінна від планової діяльності.

3. на жаль приватизація не формувала реальний капітал.

4. не стала джерелом поповнення державної бюджету. в 1998р доходи від приватизації склали лише 5% від державної бюджету.

 
 Сучасна теорія ціни - неокласичний синтез. |  Вартість грошей. |  Теорія споживчої поведінки. |  Теорія пропозиції. |  Встановлення равновестной риночоной ціни. |  Кругообіг товару і грошей. |  Обсяг і витрати виробництва |  Максимізація прибутку в короткочасність періоді. |  Оптимальний обсяг виробництва і ринкові ціни. |  Залежно від характеру обороту капітал поділяють на основний і оборотний. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати