Головна

Глава 14. ПІДГОТОВКА СПРАВИ до судового розгляду

  1.  Найважливіше - підготовка!
  2.  I глава. Вологість повітря
  3.  I. Підготовка нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади
  4.  II глава. Вологість повітря в фізичному понятті.
  5.  II. Глава IIОснови теорії попиту та пропозиції
  6.  II. Партія і підготовка жовтня
  7.  III глава. Вологість в лазнях і саунах.

Стаття 147. Ухвала суду про підготовку справи до судового розгляду

1. Після прийняття заяви суддя виносить ухвалу про підготовку справи до судового розгляду і вказує дії, які слід зробити сторонам, іншим особам, які беруть участь у справі, і строки вчинення цих дій для забезпечення правильного і своєчасного розгляду і вирішення справи.

2. Підготовка до судового розгляду є обов'язковою по кожному цивільній справі і проводиться суддею за участю сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, їх представників.

Стаття 148. Завдання підготовки справи до судового розгляду

Завданнями підготовки справи до судового розгляду є:

уточнення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи;

визначення закону, яким слід керуватися при вирішенні справи, і встановлення правовідносин сторін;

вирішення питання про склад осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників процесу;

уявлення необхідних доказів сторонами, іншими особами, які беруть участь у справі;

примирення сторін.

Стаття 149. Дії сторін при підготовці справи до судового розгляду

1. При підготовці справи до судового розгляду позивач або його представник:

1) передає відповідачу копії доказів, які обгрунтовують фактичні підстави позову;

2) заявляє перед суддею клопотання про витребування доказів, які він не може отримати самостійно без допомоги суду.

2. Відповідач або його представник:

1) уточнює позовні вимоги позивача та фактичні підстави цих вимог;

2) представляє позивачеві або його представникові і суду заперечення в письмовій формі щодо позовних вимог;

3) передає позивачу або його представнику і судді докази, що обгрунтовують заперечення щодо позову;

4) заявляє перед суддею клопотання про витребування доказів, які він не може отримати самостійно без допомоги суду.

Стаття 150. Дії судді при підготовці справи до судового розгляду

1. При підготовці справи до судового розгляду суддя:

1) роз'яснює сторонам їх процесуальні права і обов'язки;

2) опитує позивача або його представника по суті заявлених вимог і пропонує, якщо це необхідно, представити додаткові докази у визначений термін;

3) запитує відповідача за обставинами справи, з'ясовує, які є заперечення щодо позову та якими доказами ці заперечення можуть бути підтверджені;

4) вирішує питання про вступ у справу співпозивачів, співвідповідачів і третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору, а також вирішує питання про заміну неналежного відповідача, з'єднанні і роз'єднання позовних вимог;

5) вживає заходів щодо укладення сторонами мирової угоди, в тому числі за результатами проведення в порядку, встановленому федеральним законом, процедури медіації, яку сторони мають право проводити на будь-якій стадії судового розгляду, і роз'яснює сторонам їх право звернутися за вирішенням спору до третейського суду і наслідки таких дій;

(П. 5 ст ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 194-ФЗ)

6) сповіщає про час і місце розгляду справи зацікавлених в його результаті громадян або організації;

7) вирішує питання про виклик свідків;

8) призначає експертизу та експерта для її проведення, а також вирішує питання про залучення до участі в процесі спеціаліста, перекладача;

9) за клопотанням сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, їх представників витребує від організацій чи громадян докази, які сторони або їх представники не можуть отримати самостійно;

10) у випадках, що не терплять зволікання, проводить з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, огляд на місці письмових і речових доказів;

11) направляє судові доручення;

12) вживає заходів щодо забезпечення позову;

13) у випадках, передбачених статтею 152 цього Кодексу, вирішує питання про проведення попереднього судового засідання, його час і місце;

14) здійснює інші необхідні процесуальні дії.

2. Суддя направляє або вручає відповідачу копії заяви та доданих до неї документів, що обгрунтовують вимогу позивача, та пропонує уявити у встановлений ним термін докази в обгрунтування своїх заперечень. Суддя роз'яснює, що неподання відповідачем доказів і заперечень у встановлений суддею строк не перешкоджає розгляду справи за наявними у справі доказам.

3. У разі систематичного протидії боку своєчасну підготовку справи до судового розгляду суддя може стягнути на користь іншої сторони компенсацію за фактичну втрату часу за правилами, встановленими статтею 99 цього Кодексу.

Стаття 151. З'єднання і роз'єднання кількох позовних вимог

1. Позивач має право об'єднати в одній заяві кілька позовних вимог, пов'язаних між собою.

2. Суддя виділяє одне або кілька з'єднаних позовних вимог в окреме провадження, якщо визнає, що окремий розгляд вимог буде доцільно.

3. При пред'явленні позовних вимог кількома позивачами або до кількох відповідачів суддя вправі виділити одне або кілька вимог в окреме провадження, якщо визнає, що окремий розгляд вимог буде сприяти правильному і своєчасному розгляду і вирішення справи.

4. Суддя, встановивши, що у виробництві даного суду є кілька однорідних справ, в яких беруть участь одні й ті ж сторони, або кілька справ за позовами одного позивача до різних відповідачів або різних позивачів до одного відповідача, з урахуванням думки сторін має право об'єднати ці справи в одне провадження для спільного розгляду і вирішення, якщо визнає, що таке об'єднання буде сприяти правильному і своєчасному розгляду і вирішення справи.

Стаття 152. Попереднє судове засідання

1. Попереднє судове засідання має на меті процесуальне закріплення розпорядчих дій сторін, скоєних при підготовці справи до судового розгляду, визначення обставин, що мають значення для правильного розгляду і вирішення справи, визначення достатності доказів у справі, дослідження фактів пропуску строків звернення до суду і строків позовної давності.

2. Попереднє судове засідання проводиться суддею одноосібно. Сторони повідомляються про час і місце попереднього судового засідання. Сторони в попередньому судовому засіданні мають право подавати докази, наводити аргументи, заявляти клопотання. Участь сторін у попередньому судовому засіданні шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку допускається в порядку, встановленому статтею 155.1 цього Кодексу.

(В ред. Федерального закону від 26.04.2013 N 66-ФЗ)

3. За складних справах з урахуванням думки сторін суддя може призначити термін проведення попереднього судового засідання, що виходить за межі встановлених цим Кодексом строків розгляду та вирішення справ.

4. При наявності обставин, передбачених статтями 215, 216, 220, абзацами другим - шостим статті 222 цього Кодексу, провадження у справі в попередньому судовому засіданні може бути призупинено або припинено, заяву залишено без розгляду.

5. Про призупинення, припинення провадження у справі, про залишення заяви без розгляду виноситься ухвала суду. На ухвалу суду може бути подана скарга.

6. У попередньому судовому засіданні може розглядатися заперечення відповідача щодо пропуску позивачем без поважних причин строку позовної давності для захисту права і встановленого федеральним законом строку звернення до суду.

При встановленні факту пропуску без поважних причин строку позовної давності або строку звернення до суду суддя приймає рішення про відмову в позові без дослідження інших фактичних обставин у справі. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

(В ред. Федерального закону від 09.12.2010 N 353-ФЗ)

6.1. При розгляді спорів про дітей на вимогу батьків (одного з батьків) в попередньому судовому засіданні суд з обов'язковою участю органу опіки та піклування має право визначити місце проживання дітей та (або) порядок здійснення батьківських прав на період до вступу в законну силу судового рішення. За даними питань виноситься ухвала при наявності позитивного висновку органу опіки та піклування та з обов'язковим урахуванням думки дітей. При наявності обставин, які свідчать, що зміна фактичного місця проживання дітей на період до вступу в законну силу відповідного судового рішення суперечить інтересам дітей, суд визначає місцем проживання дітей на період до вступу в законну силу судового рішення про визначення їх місця проживання фактичне місце проживання дітей.

(Частина 6.1 введена Федеральним законом від 04.05.2011 N 98-ФЗ)

7. Про проведеному попередньому судовому засіданні складається протокол відповідно до статей 229 і 230 цього Кодексу.

Стаття 153. Призначення справи до судового розгляду

Суддя, визнавши справу підготовленим, виносить ухвалу про призначення його до розгляду в судовому засіданні, сповіщає сторони, інших осіб, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду справи, викликає інших учасників процесу.

 
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС |  Глава 1. Основні положення |  Глава 2. СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ |  Глава 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ І ПІДСУДНІСТЬ |  Глава 4. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ |  Глава 5. ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ |  Глава 6. ДОКАЗИ І ДОВЕДЕННЯ |  Глава 7. СУДОВІ ВИТРАТИ |  Глава 9. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ |  Глава 10. СУДОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ І ВИКЛИКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати