Головна

II. Документи, що подаються при огляді транспортних засобів

  1.  E. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  2.  I. Документи, законодавчі та інші нормативні акти
  3.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  4.  II. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
  5.  II. Джерела коштів підприємства.
  6.  III. Огляд транспортних засобів

15. Для огляду власник (представник власника) представляє транспортний засіб і пред'являє наступні документи * (5):

15.1. Документ, що засвідчує особу.

Основним документом, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації, є паспорт * (6). При втраті паспорта пред'являється чинне тимчасове посвідчення особи, що видається органами внутрішніх справ за формою 2П. Військовослужбовці можуть пред'являти посвідчення особи і свідоцтво про реєстрацію за місцем проживання за формою 8 * (7), а також військовий квиток, біженці і вимушені переселенці - посвідчення, видане органом Федеральної міграційної служби Російської Федерації.

Іноземні громадяни - співробітники зарубіжних засобів масової інформації або організацій, акредитованих при федеральних органах виконавчої влади, пред'являють акредитаційні картки та національні паспорти, зареєстровані в органах внутрішніх справ.

Інші іноземні громадяни та особи без громадянства - національні паспорти або посвідки на проживання, зареєстровані в органах внутрішніх справ * (8).

15.2. Посвідчення водія з дозвільними відмітками в ньому на право керування транспортним засобом, представленим на огляд * (9). Іноземні громадяни або особи без громадянства, які прибули в Україну на строк до 6 місяців, при поданні на огляд транспортних засобів, зареєстрованих у Державній інспекції, повинні мати міжнародне або національне водійське посвідчення, що відповідає вимогам

Конвенцііо дорожній рух * (10), або інше національне посвідчення з завіреним в установленому порядку його перекладом, яке підтверджує право на керування транспортними засобами відповідних категорій.

Ті ж особи, які прибувають на проживання в Україну на строк 6 місяців і більше, повинні мати російське водійське посвідчення, видане в установленому порядку * (11).

15.3. Медичну довідку встановленої форми.

15.4. Документ, що підтверджує право володіння (для власника транспортного засобу) або користування і (або) розпорядження транспортним засобом (для представника власника).

Документи, що підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортним засобом, повинні бути складені відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації.

15.5. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або технічний паспорт транспортного засобу та (або) технічний талон транспортного засобу.

15.6. Квитанції (платіжні доручення) про сплату встановлених податку з власників транспортних засобів * (12) і плати за проведення огляду, в тому числі з використанням засобів технічного діагностування.

У разі, коли на огляд представляються транспортні засоби, зазначені в пункті 5.2 цих Правил, або не представлялися на огляд в попередні поточному роки, власник (представник власника) пред'являє квитанції (платіжні доручення) про сплату податку з власників транспортних засобів як за поточний, так і за попередній рік, в якому огляд не проводився.

15.7. Документи, видані органами державного нагляду за зв'язком в Російській Федерації, Генеральним штабом Збройних Сил Російської Федерації або Федеральним агентством урядового зв'язку та інформації при Президентові Російської Федерації і що засвідчують право використання радіоелектронними засобами (високочастотними пристроями) на території Російської Федерації, або їх приналежність Міністерству оборони Російської Федерації або Федеральному агентству урядового зв'язку при Президентові Російської Федерації - якщо транспортний засіб обладнано цими засобами (пристроями).

Дана вимога не поширюється на встановлені на транспортних засобах радіоелектронні засоби, призначені для індивідуального прийому програм теле- і радіомовлення, вироби побутової електроніки, що не містять радіовипромінювальних пристроїв * (13).

15.8. Реєстраційні документи з відповідним записом (штампом), виробленими Державною інспекцією, на обладнання транспортного засобу спеціальними світловими і звуковими сигналами - якщо транспортний засіб обладнано цими сигналами.

Дана вимога не поширюється на транспортні засоби оперативних служб, перерахованих в додатку N 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2000 р N 2 "Про впорядкування встановлення та використання на транспортних засобах спеціальних сигналів і особливих державних реєстраційних знаків * (14).

15.9. Договір рекламодавця (рекламораспространителя) з власником (представником власника) транспортного засобу - якщо на транспортний засіб нанесена реклама * (15).

16. У разі, коли власником транспортного засобу є особа, визнана судом недієздатною відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації, транспортний засіб на огляд від імені такої особи представляє опікун.

У разі, коли власником транспортного засобу є особа, визнана судом обмеженим в дієздатності відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації, транспортний засіб видається на огляд цією особою з письмової згоди піклувальника.

17. У разі, коли власником транспортного засобу є особа, яка не досягла 14-річного віку, транспортний засіб на огляд від імені такої особи представляють тільки батьки, усиновителі або опікуни при пред'явленні свідоцтва про народження цієї особи.

У разі, коли власником транспортного засобу є особа у віці від 14 до 18 років, транспортний засіб на огляд в присутності цієї особи і за письмовою згодою батьків, усиновителів або піклувальника, може уявити представник власника.

18. Державною інспекцією не приймаються документи, виконані олівцем або мають підчистки або дописки, закреслені слова, а також обумовлені виправлення. Текст документів повинен бути написаний ясно і чітко. Прізвища, імена та по батькові громадян повинні бути написані повністю із зазначенням їх місця проживання, а найменування (фірмові найменування) юридичних осіб - без скорочень і з точним зазначенням юридичних адрес.

Копії поданих документів, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації, не можуть служити заміною оригіналів.
 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ |  Структура вантажного автопарку Кубані відображена в Таблиці 4. |  АВТОБУСИ |  ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛІВ |  Щорічно в світі жертвами ДТП стають близько 20 млн чоловік. |  ПРО ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ |  ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 1 сторінка |  ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 2 сторінка |  ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 3 сторінка |  ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 4 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати