На головну

Дешифратори

Цель 53, 54, 99, 100, 152, 205 294, 343, 387, 375, 388, 394, 400, 443, 447, 477

Цепочечные структуры 220, 263

Циклический процесс 352

Ч

Частные лица 18

Частотность 334

относительная 346

переоценка 334

Часть-целое, отношение 249

Чтение 138

Чувствительность, синергия и интуиция 452, 454, 479,480

Ш

Шансы 302, 347

переоценка 329

Шахматист 86

Шахматные программы 38

Шутки 454

Э

Эвристика 361 362 391

наглядности 360, 362, 391

репрезентативности 363, 391

Эвтаназия 225

Эвфемизм 130, 156

Эго 129

Экивок 156

Эксперимент

двойной слепой 297

ретроспективный 280

Экстраполяция 341, 347

Эмоции 166, 242

Эмоциональный заряд 118

- язык 125, 126

Этимология 129, 164

Эффект вечеринки 68, 103

предшествующего знакомства 368, 391

Я

Язык 33, 104, 123, 137

Ярлык 120, 126

* * *

American Express 108

Bell Curve 44

Consumer Reports 148

IDEAL 404

IQ44

RAND Corporation 148

SQ3R 138, 156

Вступ

Мультиплексори , демультиплексори, шифратори, дешифратори - найбільш розповсюджені елементи серед цифрових пристроїв. Вони використовуються для комутацїї між пристроями та кодування - декодування даних. Найбільше широко ці елементи використовують у ЦОМ.

Короткі теоретичні положення

Дешифратори

Дешифратори відносяться до перетворювачів кодів. Двоїнні дешифратори перетворють двійковий код у код "1 із N". У кодовій комбінації цього коду тільки одна позиція зайнята одиницею, а всі інші - нульові. Видно у залежності, від вхідного двійкового коду на виході дешифратора збуджується один і тільки один з вихідних ланцюгів. Якщо частина вхідних наборів не використовується, то дешифратор називають неповним, і в

DC (від англійського Decoder). Входи дешифратора прийняті позначати двійковими вагами. Крім, інформаційних входів дешифратор звичайно, має один чи більш входів дозволу роботи ,що позначаються як EN (Enable). При наявності дозволу по цьому вході дешифратор працює описаним вище образом, при його відсутності усі виходи дешифратора пасивні. Якщо входів дозволу небагато, то сигнал дозволу роботи утвориться як кон'юнкція сигналів окремих входів. Умовне графічне позначення повного двійкового дешифратора показане на рис.1.1.

 
 


X0 F0

X1 F1

X2 F2

X3 F3

F15

Рис. 1.1.

Часто дешифратор має інверсні виходи. У цьому випадку тільки один вихід мас нульове значення, а всі інші одиничне. При забороні роботи дешифратора на всіх його виходах буде присутній, логічна одиниця. Функціонування дешифратора описується системою рівнянь (1.1):

_ _ _ _ _

F0 = х0 х1.x2... хn-2 хn-1 EN

_ _ _ _

F1 = х0 х1.x2... хn-2 хn-1 EN

_ _ _ _

F2 = х0 .x1.x2... хn-2 хn-1 EN

_

F2n-2 = х0 .x1.x2... хn-2 хn-1 EN

F2n-1 = х0 .x1.x2... хn-2 хn-1 EN1   2   3   4   5   6   7   8   Наступна

Нарощування розмірності дешифратора | Шифратори | Нарощування розмірності пріоритетного шифратора | Мультиплексори і демультиплексори | Нарощування розмірності | Довідкові матеріали по елементам |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати