На головну

аксіоми статики

  1.  Аксіома статики про рівновагу системи двох сил. Аксіома паралелограма сил.
  2.  АКСІОМИ
  3.  аксіоми БЖД
  4.  Аксіоми динаміки точки.
  5.  Аксіоми міжособистісної комунікації.
  6.  аксіоми статики

 1. Якщо на вільне абсолютно тверде тіло діють дві сили, то тіло може перебувати в рівновазі тоді і тільки тоді, коли ці сили рівні за модулем і спрямовані вздовж однієї прямої в протилежні сторони

 Дія даної системи сил на абсолютно тверде тіло не змінюється, якщо до неї додати або від неї відняти врівноважену систему сил.

Слідство: дія сили на абсолютно тверде тіло не зміниться, якщо перенести точку прикладання сили вздовж її лінії дії в будь-яку іншу точку тіла.

3. Аксіома паралелограма сил: Дві сили, прикладені до тіла в одній точці, мають рівнодіючу, прикладену в тій же точці і зображує діагоналлю паралелограма, побудованого на цих силах, як на сторонах. вектор  рівний діагоналі паралелограма, побудованого на векторах и  , називається геометричній сумою векторів и :

Аксіоми статики і основні поняття.

Матеріальна точка-об'єкт, розмірами якого можна знехтувати.

Системи матер. точок-система взаємопов'язаних об'єктів.

Абсолют. тверде тіло-така матер. система, в якій відстані між точками залишаються постійними.

Взаємодія між тілами вимірюється силою. Якщо на систему діють кілька сил, то ця сукупність наз-ся системою сил. Сила-це вектор, кіт-ий визначається 3-ма парамеірамі: величина, напрямок і точка докладання.

{F1, F2, ... Fn}

Еквівалентні системи сил-це такі системи сил, які не змінюють стан тіла (системи тіла) при заміні однієї системи інший.

{F1, F2, ... Fn} ? {Q1, Q2, ... Qn}

Якщо в системі сил еквівалентна тільки одна сила, то це сила наз-ся рівнодіюча сила.

R-рівнодіюча сила

{F1, F2, ... Fn} ? R

Врівноважена система сил еквівалентна нулю.

{F1, F2, ... Fn} ? 0.

Якщо до тіла прикладена врівноважена система сил, то воно знаходиться в спокої або в рівномірному прямолінійному русі.

Види сил:

1) Зосереджена

2) Розподілена по довжині

3) Розподілена за площею чи обсягу

аксіоми:
 Умови рівноваги плоскої системи сил. Три форми умов. |  Швидкість завдання точки. Траєкторія, швидкість, прискорення точки при векторному і координатном способах завдання руху. |  Аксіоми динаміки точки. |  центр Мас |  Теорема про рух центру мас механічної системи. |  Теорема про зміну кількості руху. |  Кінетична енергія Системи |  закон Гука |  Внутрішні сили в елементах конструкцій. Метод перерізів. |  Поняття про деформації і напружених. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати