Головна

Тема 21. Циклічність розвитку економіки. Економічні кризи.

  1.  A. Релятивизация понять як джерело розвитку пізнання
  2.  I. Донаучний етап розвитку геологічних знань (від давнини до середини XVIII століття).
  3.  I. Три періоду розвитку
  4.  II. Періоди фізичного розвитку
  5.  II. Поняття і види динаміки мови. Екстра-та інтралінгвістичні (внутрішні) умови розвитку мови.
  6.  II. Етапи інноваційного розвитку
  7.  III. Антициклічної регулювання економіки.

приблизний план

Вступ

1. циклічність, як загальна форма економічної динаміки

2. класифікація і періодичність криз

3. особливості в підходах до проблеми криз

4. особливості економічних криз в Росії

5. Роль держави в регулюванні економічних циклів. проблеми стабілізації

висновок

вправи

1. До яких фаз класичного економічного циклу (криза, депресія, пожвавлення, підйом) відносяться такі економічні явища:

a. стрімке падіння цін

b. незначне підвищення рівня виробництва

c. перевиробництво товарів

d. призупинення падіння цін, стабілізація товарних запасів

e. підвищення цін і скорочення безробіття

2. З перерахованих нижче економічних явищ до фази підйому середньострокового циклу не відносяться:

a. зростання цін

b. зростання безробіття

c. зростання рівня виробництва

d. зростання заробітної плати

3. проциклічна змінні в фазі спаду:

a. ростуть

b. знижуються

c. не змінюються

d. хаотично змінюються

4. Держава в фазі спаду, на наш погляд, має здійснювати:

a. підвищення податкових ставок

b. жорстку грошово-кредитну політику

c. збільшення державних витрат

d. збільшення термінів амортизації

література

1) Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроекономіка - М., 2007 - Гл.3

2) Гальперін В. М. та ін. Макроекономіка - Сиб., 2006 - гл.9

3) Курс економічної теорії / За ред. А. В. Сидоровича - М., 2001 - гл.22

4) Курс економічної теорії / За ред. М. Н. Чепуріна - М., 2006 - гл.19

5) Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Економічна теорія - М., 2007 - гл.23

6) Економічна теорія / За ред. А. І. Добриніна - Сиб., Рік випуску 2008 - гл.19

 
 Контрольна робота як форма самостійної роботи студента заочного відділення |  Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. |  Тема 2. Теорія попиту і пропозиції |  Тема 3. Еластичність попиту і пропозиції |  Тема 4. Поведінка споживача і споживчий вибір |  Тема 6. Теорія виробництва |  Тема 7. теорія витрат виробництва |  Тема 8. Поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції |  Тема 9. Поведінка фірми в умовах абсолютної монополії |  Тема 10. Діяльність фірми в умовах монополістичної конкуренції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати