На головну

Тема 10. Діяльність фірми в умовах монополістичної конкуренції

  1.  IV. Дохід і прибуток підприємницької фірми.
  2.  PR в умовах кризи - 2 години.
  3.  SWOT- аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища фірми
  4.  TV в системі ЗМІ. Основні тенденції розвитку в умовах ринку.
  5.  V. Визначення ціни і обсягу виробництва в умовах монополії.
  6.  V1: Аналітична діяльність на підприємстві
  7.  А) види цілей фірми

приблизний план

Вступ

1. Диференціація продукту як джерело монопольної влади

2. Виробничий вибір в умовах обмеженої ринкової влади

3. Проблема ефективності на ринку монополістичної конкуренції

4. Нецінова конкуренція і реклама

висновок

вправи

1. Функція попиту на продукцію недосконалого конкурента має вигляд: Qd = 67- 2P. При заданому обсязі капіталу функція витрат фірми відображається формулою TC = 2 + 4Q - Q2 + Q3/ 3. Визначте, наскільки зміниться ринкова ціна і прибуток фірми внаслідок введення податку:

а) з кожної одиниці проданої продукції в розмірі 15 ден. од .;

б) на капітал в розмірі 75 ден. од .;

в) з прибутку в розмірі 10%;

г) з вивантаження в розмірі 20%.

2. Відома функція попиту на продукцію монополістичного конкурента: Qa = 30 - 5Pa + 2Pb і функція його загальних витрат TCa = 24 + 3Qa. Після встановлення галузевого рівноваги фірма А стала випускати 8 од. Продукції. Визначте Ра і Pb.

3. Функція попиту фірми-недосконалого конкурента має вигляд Р = 50-2q, а функція її сукупних витрат ТС = 80 + 2Q + 5Q2. Визначте ціну і обсяг випуску в умовах рівноваги. Як зміняться ці величини, якщо ринок стане цілком конкурентним?

4. Знайдіть вірне твердження:

а) надмірна виробнича потужність в умовах монополістичної конкуренції пояснюється тим фактом, що фірми випускають продукцію при мінімальних граничних витратах;

б) надмірна виробнича потужність тим вище, чим більше еластичнішою крива попиту

в) надмірна виробнича потужність зменшується зі зменшенням кількості фірм в галузі;

г) надлишкова виробнича потужність тим вище, чим більше диференційований продукт.

література

1. Гальперін та ін. Мікроекономіка. Т.I - СПб., 2007 - гл.12

2. Курс економічної теорії / За ред. А. В. Сидоровича - М., 2001 - гл.18

3. Курс економічної теорії / За ред. М. Н. Чепуріна, Е. А. Кисельової. - Кіров, 2006 - гл.7

4. Максимова В. Ф. Мікроекономіка. - М., 2005 - гл.9

5. Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Економічна теорія. - М., 2007 - гл.15

6. Тарануха Ю. В. Мікроекономіка. - М., 2006 - гл.9

7. Економічна теорія / За ред. А. І. Добриніна - СПб., Рік випуску 2008 - гл.7

8. Збірник завдань з мікроекономіки / Под ред. Р. М. Нуреева - М., 2006 - Гл.8

 
 Контрольна робота як форма самостійної роботи студента заочного відділення |  Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. |  Тема 2. Теорія попиту і пропозиції |  Тема 3. Еластичність попиту і пропозиції |  Тема 4. Поведінка споживача і споживчий вибір |  Тема 6. Теорія виробництва |  Тема 7. теорія витрат виробництва |  Тема 8. Поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції |  Тема 12. Факторні (ресурсні) ринки |  Тема 13. Ринок праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати