Головна

Тема 3. Еластичність попиту і пропозиції

  1.  II. Глава IIОснови теорії попиту та пропозиції
  2.  III. Формулюємо своїми словами виділену інформацію, робимо пропозиції коротше.
  3.  V. Випишіть з 1-го абзацу пропозиції з дієсловом в пасивній формі, назвіть час дієслова. Пропозиції переведіть.
  4.  V. Випишіть з 1-го і 2-го абзаців тексту пропозиції з дієсловом в пасивній формі, назвіть час дієслова. Пропозиції переведіть.
  5.  V. Випишіть з 2-го абзацу пропозиції з дієсловом в пасивній формі, назвіть час дієслова. Пропозиції переведіть.
  6.  V. Перепишіть наступні пропозиції. Замість точок вставте відносні займенники або qui, que; пропозиції переведіть.
  7.  V. Перепишіть наступні пропозиції. Замість точок вставте відносні займенники або qui, que; пропозиції переведіть.

приблизний план

Вступ

1. Еластичність: сутність та види.

1.1. види еластичності

1.2. Еластичність кривої попиту

1.3. Еластичність попиту і зміни в загальному доході

1.4. Фактори, що впливають на еластичність попиту за ціною

2. Еластичність попиту за доходом

2.1. Поняття еластичності попиту за доходом

2.2. Фактори, що впливають на еластичність попиту за доходом

2.3. Перехресна еластичність попиту

3. Еластичність пропозиції

3.1. Поняття еластичності пропозиції

3.2. фактори, що впливають на еластичність пропозиції

висновок

вправи

1. Знайдіть еластичність попиту при необмеженій в порівнянні з попитом пропозиції, якщо ціна зменшилася на 10%, а дохід знизився на 5,5%

2. Функція попиту Qd = P2 - 6P + 10. Знайдіть цінову еластичність попиту при ціні 1.

3. Функція пропозиції Qs = 6P - 8

а) знайдіть цінову еластичність пропозиції при ціні 3;

б) при яких цінах пропозицію еластично;

в) при якій ціні цінова еластичність пропозиції дорівнює 2.

4. Припустимо, що пропозиція на товар представлено у вигляді рівняння P = 2 + 0,3Qs, а попит P = 5 - 0,2Qd. Визначте рівноважну ціну і рівноважний кількість товару на ринку аналітично. Знайдіть еластичність попиту і пропозиції в точці рівноваги.

5. Еластичність попиту на спортивні тренажери, що продаються фірмою Z, так само -1,4 за ціною і 3,5 за доходом. Як зміниться обсяг продажів, якщо при інших рівних умовах доходи потенційних покупців зростуть на 10%, а ціни на тренажери фірма збільшить на 3%? Правильно ді надійшла фірма, прийнявши рішення про підвищення цін?

6. Функція попиту на шампунь марки Х задана рівнянням Qd = 8 - Px + 0,2, де Px - ціна даного шампуню, Py - ціна пов'язаного з ним товару. На даний період часу Px = 4 ден. Од., Py = 5 ден. Од. Оцініть значення перехресної еластичності попиту на товар Х. Чи можна розглядати товар Y в якості конкурента? Відповідь обґрунтувати.

7. Функція попиту на газ має вигляд Qdq = 3,75Pn - 5Pq, а функція його пропозиції Qsq = 14 + 2Pq + 0,5Pn, де Pn, Pq - відповідно ціни нафти і газу.

а) при яких цінах на дані енергоносії обсяги попиту та пропозиції газу дорівнюватимуть 20?

б) на скільки відсотків зміниться обсяг продажу газу при збільшенні ціни нафти на 25%?

в) обчисліть коефіцієнт перехресної еластичності пропозиції газу і порівняйте його з результатами відповіді в пункті б). Поясніть відмінності.

література

1. Курс економічної теорії / За ред. А. В. Сидоровича - М., 2006 - гл.6

2. Курс економічної теорії / За ред. М. Н. Чепуріна, Е. А. Кисельової. - Кіров, 2006 - Гл.5

3. Максимова В. Ф. Мікроекономіка. - М., 2005 - Гл.3

4. Збірник завдань з мікроекономіки / гл. Ред. Р. М. Нурієв - М., 2006 - Гл.3

5. Тарануха Ю. В. Мікроекономіка. - М., 2006 - Гл.2

 
 Контрольна робота як форма самостійної роботи студента заочного відділення |  Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. |  Тема 6. Теорія виробництва |  Тема 7. теорія витрат виробництва |  Тема 8. Поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції |  Тема 9. Поведінка фірми в умовах абсолютної монополії |  Тема 10. Діяльність фірми в умовах монополістичної конкуренції |  Тема 11. Поведінка фірми в умовах олігополії |  Тема 12. Факторні (ресурсні) ринки |  Тема 13. Ринок праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати