На головну

Контрольна робота як форма самостійної роботи студента заочного відділення

  1.  A) Загальна інформація
  2.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  3.  B. Чи мислення окремим випадком інформаційного процесу?
  4.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  5.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  6.  C. Неадекватність вихідної методологічної установки теоретико-інформаційного процесу феномену цілісності мислення
  7.  HTML не є мовою програмування, він тільки управляє розташуванням інформації в вікні браузера.

1. Доблаєв В. Л. Збірник навч. матеріалів з курсу "Теорія організацій". - М., 1995. с. 49-56.

2. Доблаєв В. Л. Теорія організації. - М .: Інститут молоді, 1995. с. 42-48.

3. Смирнова В. Г., Мільнер Б. З. та ін. Організація і її ділове середовище. М .: ИНФРА-М, 2000. с. 45-59.

Контрольна робота як форма самостійної роботи студента заочного відділення

Значення контрольної роботи. Навчальними планами ЮУрГУ передбачено написання студентами заочного відділення контрольних робіт по курсу «Економіка» (Економічна теорія). Контрольна робота, з одного боку, виступає як засіб придбання та поглиблення знань студента, а з іншого - як форма самоконтролю з боку кафедри. В ході виконуваної контрольної роботи студент розвиває навички роботи з навчальною та науковою літературою, здатність узагальнити матеріали на основі вивчення та аналізу різних джерел економічного профілю, вміння чітко і логічно викладати свої думки в письмовій формі, набуває певного досвіду для виконання в майбутньому більш складних видів не тільки навчальної контрольної роботи але і ділових доповідей.

Вимоги до контрольної роботи:

? робота виконується на основі вивчення підручників з даного курсу, а також основних праць провідних економістів світу і Росії;

? робота виконується за планом, розробленим самостійно і включає, як правило, 3-5 питань, а також введення і висновок. Приблизний план роботи, рекомендований в методичному посібнику, може бути при необхідності скоректований студентом-автором роботи;

? в роботі використовуються новітні фактичні і статистичні матеріали;

? не допускається дослівне переписування, передрук чи ксерокопіювання матеріалів з підручників, текст роботи в основному пишеться самостійно, грамотно оформляються виноски, посилання, цитати.

Обсяг контрольної роботи - 25-35 стандартних аркушів паперу формату А4.

Типові помилки і недоліки в роботах.

Помилки - це невірні знання, незнання, а також неповні знання, т. Е знання не в повному обсязі.

1. Помилки (недоліки) в структурі роботи.

Відсутня будь-яка складова частина роботи: план, вступ, висновок (висновки), бібліографічний список або порушена їх послідовність.

2. Помилки, пов'язані з теоретичним рівнем контрольних (курсових) робіт.

Головні з них: наявність в роботі застарілих положень або тверджень; невикористання в роботі офіційних документів з господарських питань; відсутність аналізу і узагальнення свіжого фактичного і статистичного матеріалу.

3. Помилки (недоліки) в формі викладу матеріалу.

Текст роботи повністю переписаний або ксерокопіювати з підручників; наявність в роботі повторень і логічно суперечливих положень; текст написаний нерозбірливо; недбало і ін.

4. Помилки (недоліки) в оформленні контрольної роботи.

Невірно оформлений титульний лист роботи, неправильно оформлені наведені в тексті цитати, статистичні матеріали, таблиці; відсутні необхідні посилання на їх джерела; бібліографічний список дається не в установленому порядку і т. д

Пам'ятайте:

Контрольна робота досягне високого рівня, якщо її зміст розкрито з дотриманням наукової точності, логічно, послідовно викладено матеріал, всім своїм змістом свідчить про вміння автора використовувати економічну літературу. Застосовувати понятійний апарат економічної науки; оформлена відповідно до вимог до робіт такого роду; з необхідними поясненнями вирішені вправи до відповідних тем.

Тема контрольної роботи вибирається за наведеною нижче таблиці, в якій початковій букві прізвища студента відповідає номер теми.

 Початкові букви прізвища студента  Теми контрольних робіт
А
Б
В
Г
Д  5, 31
Е
Ж
З
И
К
Л
М  12, 29
Н
О
П
Р  16, 30
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

 
 Тема 2. Теорія попиту і пропозиції |  Тема 3. Еластичність попиту і пропозиції |  Тема 4. Поведінка споживача і споживчий вибір |  Тема 6. Теорія виробництва |  Тема 7. теорія витрат виробництва |  Тема 8. Поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції |  Тема 9. Поведінка фірми в умовах абсолютної монополії |  Тема 10. Діяльність фірми в умовах монополістичної конкуренції |  Тема 11. Поведінка фірми в умовах олігополії |  Тема 12. Факторні (ресурсні) ринки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати