На головну

Структура курсової роботи.

  1.  B) соціально-стратификационная структура
  2.  I. Структура сталей.
  3.  I. До-предметна структура імені
  4.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 1 сторінка
  5.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 2 сторінка
  6.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 3 сторінка
  7.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 4 сторінка

Пропонована тематика охоплює широке коло питань.

Тому структура кожної роботи повинна уточнюватися студентом з керівником, виходячи з наукових інтересів студента, ступеня опрацьованості даної теми в літературі, наявності інформації та т. П

Курсова робота повинна мати:

- титульна сторінка ;

- Зміст;

- Вступ;

- Основну частину;

- Висновок;

- Список використаних джерел та літератури;

- Додатки.

зміствключає найменування глав, розділів, підрозділів і пунктів із зазначенням номера початкової сторінки.

у вступі обґрунтовується актуальність обраної теми; визначається ступінь її новизни і розробленості; формуються мета і завдання роботи; аргументується прийнята в роботі методика дослідження і аналізу; дається огляд джерел і літератури з аналізом концепцій з досліджуваної проблеми; обґрунтовується структура роботи; даються необхідні пояснення. Обсяг введення не повинен перевищувати 1/5 частини роботи.

Основна частина курсової роботи визначається її темою.

Текст курсової роботи повинен складатися з двох глав: теоретичної та аналітичної.

Основна мета теоретичної частини курсової роботи визначити сутність досліджуваного об'єкта, його місце в економічній системі. Відповідно до теми курсової роботи необхідно дати визначення основних понять, розкрити основні теоретичні підходи і погляди на об'єкт дослідження, визначити місце і призначення об'єкта дослідження в економіці, привести класифікації, нормативно-правові документи, дати опис історії його виникнення і розвитку, розкрити його роль і виділити основні проблеми на сучасному етапі.

Аналітична частина курсової роботи повинна відображати практичний досвід. Основна її мета - розкрити на практичному прикладі сутність досліджуваного об'єкта і дати аргументовану його аналіз. Необхідно дати характеристику об'єкта, привести, по можливості, основні показники, що відображають його стан, дати аналіз його структури.

За всіма темами в курсових роботах, що представляють собою теоретичні дослідження викладаються:

- Історія питання, оцінка різних поглядів на проблему в літературі;

- результати дослідження;

- Концепції автора;

- Проаналізовані й обґрунтовані результати досліджень (їх наукова, соціальна, культурна цінність).

Висновок.

У висновку формуються висновки за виконану роботу, що характеризують ступінь дослідження тих завдань, які ставилися в роботі.

Література.

Після укладення наводиться перелік використаної літератури.

Робота з літературою є невід'ємною складовою частиною наукових досліджень.

Слід врахувати, що крім вивчення книг і монографій по темі курсової роботи, необхідно вивчення матеріалів по темі, публікуються в періодичній пресі.

Підбираючи літературу (монографії, брошури, журнальні статті і т. П), необхідно враховувати час її видання. В першу чергу слід використовувати літературу останніх років.

У тексті курсової роботи є обов'язковими посилання на зазначені у переліку джерела і літературу.
 освіти та науки Росії |  ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ |  АНОТАЦІЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ |  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  Методи вивчення дисципліни і організаційні форми проведення занять. |  ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ |  ПРИМІРНА ТЕМАТИКА мікро-контрольних робіт (РЕФЕРАТІВ) |  Вимоги до оформлення реферату. |  ПРИМІРНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ |  Критерії оцінки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати