На головну

До лекції № 6

 1.  Антонов А. І., Борисов В. А. Лекції по демографії. М., 2011. Лекція 7. С. 373-416.
 2.  В результаті вивчення матеріалу лекції необхідно знати
 3.  В. На початку лекції ви сказали, що за всі трансформації енергій доводиться платити, але ви не укалі ціну в разі двох останніх прикладів.
 4.  Вступ до психоаналізу (лекції 1-15).
 5.  ВИСНОВОК ПО ЛЕКЦІЇ
 6.  Висновки до лекції 1
 7.  Висновки до лекції 2

Семінар № 10. Потреби і мотиви

1. Поняття потреб, види і особливості.

2. Поняття про мотивацію та структура мотиваційної сфери людини.

3. Поняття про діяльність, види і способи діяльності.

4. Значення потреб та мотивів в житті людини.

Основні поняття: нагальна потреба, базальні потреби, мотив, мета, інтерес, намір, ієрархія мотивів, екстеріорізація і інтеріоризація дій.

Практичні завдання до семінару *:

Завдання 1 0. Вставте пропущені слова в наступних судженнях.

 1. Діяльність людини не тільки ..., але й мотивована.
 2. Свідомість людини зароджується, розвивається і проявляється в ....
 3. Потреби є джерелом ... особистості.
 4. Мета є передумовою ....
 5. Потреби виявляються в ..., що спонукають до діяльності.
 6. Усвідомлена ... стає мотивом поведінки.

Завдання 2 0. Прокоментуйте такі судження. Виберіть найбільш правильні судження, вибір аргументуйте.

 1. Особистість формується в діяльності.
 2. Будь-яка діяльність людини детермінується, як правило, внутрішніми стимулами.
 3. Діяльність обумовлена ??тільки свідомістю людини.
 4. Мотивами діяльності можуть бути потреби, установки, думки, почуття, ідеали.
 5. Діяльність є вирішальним фактором формування і розвитку активності особистості.
 6. Діяльність - історично відпрацьована система відтворення предметного світу, природи людини і людських відносин.

Завдання 3 0. З даних понять побудуйте логічний ряд так, щоб кожне попереднє поняття було родовим (більш загальним) по відношенню до наступних.

Праця, діяльність, трудова дія, натиснення педалі гальма, трудова операція, м'язові скорочення.

Завдання 4 0. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

 1. Елементом структури діяльності є ... а) поведінка; б) активність; в) дія; г) мета; д) всі відповіді вірні; е) всі відповіді невірні.
 2. Спосіб, яким виконується дія в певних умовах, називається ... а) навик; б) операція; в) реакція; г) рух; д) рефлекс; е) всі відповіді вірні; ж) всі відповіді невірні.
 3. Діяльність як специфічно людська форма активності характеризується ... а) цілеспрямованістю; б) взаємодією; в) структурностью; г) усвідомленістю; д) всі відповіді вірні; е) всі відповіді невірні.
 4. Основними видами діяльності є ... а) політична; б) спортивна; в) художньо-естетична; г) управлінська; д) всі відповіді вірні; е) всі відповіді невірні.
 5. Процес накопичення особистістю досвіду шляхом перетворення зовнішніх елементів предметної діяльності і спілкування у внутрішній план, називається ... а) виховання; б) навчення; в) інтеріоризація; г) екстеріорізація; д) соціалізація; е) всі відповіді вірні; ж) всі відповіді невірні.
 6. Перетворення дій при інтеріоризації включає ... а) вербалізацію; б) усвідомлення; в) узагальнення; г) згортання; д) перенесення; е) всі відповіді вірні; ж) всі відповіді невірні.
 7. Зовнішній прояв діяльності називається ... а робота; б) поведінка; в) активація; г) реагування; д) всі відповіді вірні; е) всі відповіді невірні.
 8. Процес об'єктивації накопиченого, особистістю досвіду називається ... а) праця; б) екстеріорізація; в) творчість; г) уяву; д) спілкування; е) всі відповіді вірні; ж) всі відповіді невірні.

Завдання 5 0. Із зазначених в дужках слів вибрати ті, які знаходяться до даного слова в тому ж відношенні, що і в наведеному зразку.

1. зразок: ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРАЦЯ

Дія: ... (свідомість, рефлекс, операція, навик, інтерес, людський фактор)

2. зразок: ОСОБИСТІСТЬ: СПРЯМОВАНІСТЬ

Діяльність: ... (мотив, мета, практика, потреба, активність)

3. зразок: ОПЕРАЦІЯ: ДІЯЛЬНІСТЬ

Втягання нитки в голку: ... (крій, побудова креслення, покупка швейної машинки, вибір тканини, пошук привабливого фасону в журналах мод, шиття, вишивка, виконання шва)

Завдання 6 0. Відберіть прикметники, що відносяться до понять "діяльність", "рух", "дія".

Теоретичний, імпульсивний, пізнавальний, трудовий, практичний, розумовий, перцептивний, ідеомоторні, внутрішній, навчальний, предметний, мовної, вроджений, умовно-рефлекторний, вольовий, реальний, ігровий, громадський, цілеспрямований.

Завдання 7 0. Проаналізуйте уривок з оповідання А. П. Чехова "Дітвора". Поясніть, які мотиви актуалізуються в рамках однієї і тієї ж діяльності.

Найбільший азарт написаний на обличчі Гриші. ... Грає він виключно заради грошей. Не будь на блюдечку копійок, він давно б уже спав. ... Страх, що він може не виграти, заздрість і фінансові міркування, що наповнюють його стрижену голову, не дають йому сидіти спокійно, зосередитися ... Сестра його Аня, дівчинка років восьми, ... Теж боїться, щоб хто-небудь виграв . Вона червоніє, блідне і пильно стежить за гравцями. Копійки її не цікавлять. Щастя в грі для неї питання самолюбства. Інша сестра, Соня, дівчинка 6 років, грає в лото заради процесу гри. За її особі розлито розчулення. Хто б не виграв, вона однаково регоче і плескає в долоні. Альоша, пухкий, кулястий карапузик. ... У нього ні користолюбства, ні самолюбства. Чи не женуть з-за столу, не вкладають спати - і на тому спасибі. По виду він флегма, але в душі порядна бестія. Сів він не стільки для лото, скільки заради непорозумінь, які неминучі при грі. Жахливо йому приємно, якщо хто вдарить або вилає кого. П'ятий партнер, з простих Андрій ... До виграшу і чужим успіхам він відноситься байдуже, тому що весь занурений в арифметику гри, в її нескладну філософію; скільки ж на цьому світі різних цифр і як це вони все не переплуталися!

Завдання 8 ?. У чому подібність і суттєва відмінність наведених нижче двох схем взаємозв'язку між потребою і діяльністю? Яка з них, на ваш погляд, більше відповідає реальності і чому?

 1. Потреба > діяльність > потреба.
 2. Діяльність > потреба > діяльність.

 
 Федеральне державне освітній бюджетна установа |  Вищої професійної освіти |  До лекції № 2-3 |  До лекції № 4 |  До лекції № 8 |  До лекції № 10 |  До лекції № 11 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати