Головна

V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок

  1. III Заключний етап - 20 % робочого часу: контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок, підведення підсумків, домашнє завдання.
  2. V. Осмислення, узагальнення і систематизація нових знань
  3. Виготовлення, зберiгання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробів
  4. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ СТУДЕНТІВ
  5. Генеза та розвиток нових господарських форм в середньо-
  6. Договори щодо створення нових форм господарювання - це договори...

ТЕСТИ

1) В чому полягає суть управління?

а) управління - це особливий вид діяльності, що перетворює малоефективну працю у високоефективну;

б) управління - це група людей, яка керує діяльністю підприємства;

в) управління - це процес планування організації, мотивації та контролю, спрямованого на досягнення мети організації;

г) управління - це особливий вид діяльності, який спрямований на отримання прибутку.

2) Менеджери це:

а) всі господарські працівники;

б) інженерно-технічні робітники;

в) керівники, які знають основи сучасного управління, володіють його методами і засобами;

г) безпосередні виробники матеріальних благ.

3) Продуктом праці менеджера є:

а) товари і матеріальні послуги;

б) управлінські рішення;

в) наукові рішення;

г) нематеріальні послуги.

4)

5) Бізнес-план - це...

6) Для чого потрібно складати бізнес-план?1   2   3
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати