Головна

М.12.4. Назвіть фази деформування і де знаходяться межі цих фаз на графіку "осадка- навантаження"?

  1.  V. Випишіть з 1-го абзацу пропозиції з дієсловом в пасивній формі, назвіть час дієслова. Пропозиції переведіть.
  2.  V. Випишіть з 1-го і 2-го абзаців тексту пропозиції з дієсловом в пасивній формі, назвіть час дієслова. Пропозиції переведіть.
  3.  V. Випишіть з 2-го абзацу пропозиції з дієсловом в пасивній формі, назвіть час дієслова. Пропозиції переведіть.
  4.  Б.30. 1. Здійснення цивільних прав: поняття, способи, принципи, межі. Зловживання правом.
  5.  БІОСФЕРА ТА ЇЇ МЕЖІ
  6.  Адже немає йому місця, кордони і часу.
  7.  Верхню і нижню межі

На кривій "навантаження-осідання" (рис. М.12.4), отриманої для штампа, що знаходиться на поверхні підстави, можна розрізнити три фази: I - фазу ущільнення, II - фазу освіти зон зрушень, розмір яких зростає з ростом навантаження і III - фазу повного випирання (втрата несучої здатності підставою).

М.12.5. Яка схема приймається для визначення кордону I фази? Який коефіцієнт бокового тиску грунту в умовах природного залягання x 0 приймається в схемі Пузиревський-Герсеванова? Якщо x 0? 1, чи буде зародження пластичної області відбуватися раніше або пізніше?

Для визначення межі I фази приймається схема, коли підстава завантажено рівномірно розподіленим навантаженням p, Розташованої на ділянці шириною b. З боків діє пригрузка q, А область граничної рівноваги тільки починає утворюватися в точках A1 і A2. Коефіцієнт бокового тиску x 0 в схемі Пузиревський-Герсеванова приймається рівним одиниці (x 0 = 1). Якщо x 0 <1 або x 0> 1, то в обох випадках область пластичної деформації буде зароджуватися раніше, ніж при x 0 = 1 (рис. М.12.5).

 Мал. М.12.5. Визначення критичного навантаження на грунт в умовах плоскої деформації при s 1> s 2: а - навантаження; б - система координат М.1.2. На результати досліджень яких дисциплін спирається механіка грунтів? |  М.1.4. Які основні завдання стоять перед фундаментобудуванню? |  М.1.6. Що називається фундаментом? |  М.2.7. Що слід називати грунтом? |  М.2.11. Як можна поділити структурні междучастічние зв'язку в грунтах? |  М.2.15. Яка крупність великоуламкових, піщаних, пилуватих і глинистих часток? |  М.3.6. Що називається пористістю грунту n? Що називається коефіцієнтом пористості грунту e? В яких межах можуть змінюватися пористість і коефіцієнт пористості грунту? |  М.3.11. Що називається коефіцієнтом (індексом) водонасиченому грунту Sr і в яких межах він змінюється? |  М.3.12. Чому дорівнює питома вага зваженого у воді грунту? |  М.3.15. Як поділяються піщані ґрунти? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати