Головна

Від забруднення водойм.

  1.  Біотехнологія обробки стоків і контроль забруднення води важкими металами
  2.  Види збитків від забруднення навколишнього середовища
  3.  Найголовніші джерела забруднення атмосфери
  4.  Глобальні наслідки забруднення
  5.  Глобальні наслідки забруднення
  6.  ЗАХИСТ атмосфери, ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ І ГРУНТІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ
  7.  Джерела забруднення атмосфери

Економічна оцінка збитків від забруднення водойм проводиться за формулою:

,

де  -грошова оцінка одиниці скидів в ум. т, руб / ум. т;

 коефіцієнт, що дозволяє врахувати особливості водойми, схильного до шкідливого впливу;

 коефіцієнт приведення домішки i до монозагрязнітелю, ум. т / т;

 -об'ём скидання i-го виду домішки забруднювача.

Розрахунок ведеться аналогічно попередньому. значення коефіцієнта  задається аналогічно коефіцієнту  : Наприклад, для басейну річок Балтійського моря  = 1,3-2,5, Азовського моря  = 1,7-4,0, Чорного моря  = 1,4-2,8 і т. Д.

коефіцієнт  аналогічно коефіцієнту  : Наприклад, для сульфатів, хлоридів  = 0,05

нітрати  = 12,50

Зважені речовини  = 0,1

ціаніди  = 50

Токсичні сполуки: ртуть, миш'як  = 145

Пестициди, анілін, феноли  = 200.

значення  = 6000 руб / ум. т.
 Розділ 1. Екологічні проблеми макроекономіки. |  З урахуванням екологічних обмежень. |  Економічна складова теорії сталого розвитку |  Кінцеві результати в пріродопользованіе.1.2.2. |  Пріродоемкость. |  Розділ 2. Економічна цінність природних ресурсів. |  Структура показника ОЕЦ для лісових ресурсів |  Напрями формування економічного механізму природокористування. |  В. Загострення дефіциту питної води слідстві б. |  Довкілля. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати