На головну

Економічна оцінка збитків, заподіяних забрудненням навколишнього середовища.

  1.  IV. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  2.  VI. Зовнішньоекономічна політика
  3.  VI. Підсумок заняття і оцінка роботи дітей.
  4.  А) Спростування за допомогою розширення понять. Переоцінка усунення монстрів і перегляд понять помилки і спростування
  5.  Адаптація організмів до навколишнього середовища. форми адаптації
  6.  Алгоритм допомоги (ABCD) при тяжкій прееклампсії. первісна оцінка
  7.  Аналіз зовнішнього середовища.

Екологічні збитки - Це зміна корисності ОС внаслідок її забруднення. Це економічні і нараховуються в грошовому вираженні позаекономічні втрати суспільства, яких можна було б уникнути при оптимальному (умовно ідеальному) стані природного середовища, виведеної з нього техногенними впливами.

Збиток від забруднення середовища - Фактичні і можливі збитки н / х, пов'язані з забрудненням середовища життя (включаючи прямі і непрямі впливу, а також додаткові витрати на ліквідацію негативних наслідків забруднення). (Н. ф. Реймерс, природокористування)

Економічна оцінка від збитку складається з наступних витрат:

1. Додаткових витрат суспільства в зв'язку зі змінами у навколишньому середовищі;

2. Витрати на повернення навколишнього середовища в попередній стан;

3. Додаткові витрати майбутнього суспільства в зв'язку з безповоротним вилученням частини дефіцитних природних ресурсів.

Для оцінки збитку ОС використовуються наступні базові величини:

а) Витрати на зниження забруднень;

б) Витрати на відновлення навколишнього середовища;

в) Ринкові ціни;

г) Додаткові витрати через зміну якості ОС;

д) Витрати на компенсацію ризику для здоров'я людей;

е) Витрати на додатковий природний ресурс для розведення скидається потоку до безпечної концентрації забруднюючої речовини.

Збиток суспільству від забруднення ОС проявляється на діяльності окремих об'єктів, що виявляються під його впливом:

1. Населення

2. Об'єкти житлово-комунального господарства

3. Промислове виробництво

4. С / г угіддя

5. Водні ресурси

6. Лісові ресурси

Для кожного об'єкта впливу аналізуються і враховуються елементи додаткових витрат.

Екологічні збитки можна визначати по деталізованим елементам впливу і укрупнено за сферами впливу.

Формули розрахунків додаткових витрат, викликаних зміною ОС (по деталізованим елементам впливу)

I. Населення

 елементи витрат  формули розрахунків  Позначення використовуваних величин
 Витрати на медичне обслуговування  - Витрати уста. здравоохр. На амбулаторне лікування  - То ж, стаціонарне лікування; ,  - К-ть людей, спрямованих на амб. і стац. лікування
 Оплата лікувальних відпусток  = L * N  L - середні виплати по тимчасовій нетрудоспособностіN - кількість днів непрацездатності
 Компенсація невиходів на роботу =  * N  - Середня втрата прибутку підприємства руб. / Чол. ДеньN - кількість невиходів на роботу через непрацездатності
 Страхування життя людей =  * n  - Річні страхові платежі руб. /чел.;n - к-ть людей, які підлягають страх.
 Витрати (доп.) На побутові заходи  = ( * + *  + B * k) * n ;  собівартість прання і чищення 1 кг білизни та одягу; ,  - К-ть підлягають прання і чисті одеждиb - середня ст-ть купується одягу одним жителем на рік, руб.k - частка витрат на покупку одягу, що йде на відшкодування зношеної за рахунок забруднення середовища

II. Житлово-комунальне госп-во

 Ремонт і утримання будівель =  * S *  - Питомі витрати на ремонт фасаду, руб. / М ;  - Частка обсягу робіт, св. сз.
 Прибирання території =  * N *  - Питомі витрати з прибирання території, руб / од; n - обсяг робіт з прибирання, од;  - Частка промислових забруднень (пилу) в загальному обсязі робіт.
 Знос робочого одягу =  * N *  - Річні витрати на відшкодування зносу одягу одну людину, руб .; n - кількість людей, кіт. користуються цим одягом;  - Частка зносу одягу свед. з загр. ОС
 Посадка та утримання зелених насаджень = * + * ,  - Удельниезатрати на доп. посадку і профілактичний зміст міських зелених насаджень; ,  - Площа доп. Посадки і площа проф. догляду зел. нас.
 Витрати на додаткове утримання міського транспорту = * + * + / ,  - Питомі витрати на доп. малі ремонти і профогляди, доп. мийку автотранспорту, ,  - К-ть одиниць транспорту,  - Доп. кап. вкладення в зв'язку з скороченням терміну служби осн-х коштів в зв'язку з загрязн. середовища,  - Фактичний термін служби основних засобів в забрудненому середовищі
 елементи витрат  формули розрахунків  Позначення використовуваних величин
 Витрати на очищення води для комунального споживання = *  - Питомі витрати на очистку води при технолог. забрудненні;  - Обсяг споживання води комунальним господарством

 

III. Промислове виробництво

 елементи витрат  формули розрахунків  Позначення використовуваних величин
 Втрати металу від корозії устаткування (Втрати ТМЦ на складі) = *  - Вартість метал. виробів і конструкцій;  - Коефіцієнт, що враховує втрати металу і конструкцій від забрудненого повітря. середовища
 Доповнить. витрати на електроенергію =  * Т * Ц  - Потужність доп. обладнання для очищення, Т - час роботи, Ц - тариф на електроенергію
 Витрати на доп. підготовку води (повітря), (сировини) = * +  / Т  - Ур. витрати на доп. обробку (води, повітря, сировини);  - Обсяг використовуваного елемента,  - Капітальні витрати на доп. очисне обладнання, Т - термін служби обладнання.
 Збиток від втрати продукції і зниження її якості  = (Q * +  ) *  Q,  - Обсяг невипущеним і забракованої продукції внаслідок еколог. аварії, загрязн .;  - Коеф., Що враховує втрати продукції;  - Ціна продукції
 елементи витрат  формули розрахунків  Позначення використовуваних величин
 Збиток від зниження вироб-сти праці працівників    = ( -  ) * * ,  - Вироблення працівників в норм. ум. і в ум. загрязн. середовища;  - Ефективний фонд часу одного раб.  - Явочне число раб.

IV. сільгоспугіддя.

 Втрати (можливого) урожаю і забрудненого повітря. грунту (Аналогічно визначається втрати в тваринництві, птахівництві) =  * S * ( -  ) +  * S =  * N * ( -  ) +  * N  V - випуск с / г продукції з 1 га; S - площа земель, що піддаються забрудненню, ,  - Закупівельна ціна с / г продукції до і після забруднення;  - Ур. Витрати на відновлення ґрунтів

V. водні ресурси.

 Втрати (можливого) вилову риби та очищення водойм  -об'ём вилову риби на одиницю площі водойми;  -площа водойми, яка зазнала забруднення;  - Ціна риби до і після забруднення;  питомі витрати на очистку водойми

VI. лісові ресурси.

 Втрати (можливої) продуктивності лісу (і пожежі)  -об'ём продукції лісу в розрахунку на 1 га;  питомі поточні витрати на відновлення лісу;  - Ціна одиниці лісової продукції;  -площа лісу;  питомі витрати на гасіння 1 га лісу

Деталізований розрахунок базується на даних об'єкта-аналога, фактичних статистичних матеріалах, експертних оцінках.

при укрупненими розрахунку виділяють три групи сфер впливу:

1. атмосфера

2. вода

3. земля

За ним є державні та галузеві укрупнені оцінки питомої шкоди в залежності від різних факторів.

Економічна оцінка збитків від забруднення атмосферного повітря.

Розрахунок річних величин економічного збитку від забруднення атмосферного повітря визначається за формулою:

 , де

 -грошова оцінка одиниці викидів в умовній тонні, руб / ум. т (відома)

 коефіцієнт, що дозволяє врахувати регіональні особливості території, підданої шкідливому впливу (відома)

 -поправка, що враховує характер розсіювання домішки в атмосфері;

 коефіцієнт приведення домішки i-го виду до монозагрязнітелю, ум. т .;

 -об'ём викиду i-го виду домішки забруднювача.

Значення показника (  ) Відносної небезпеки забруднення атмосферного повітря над територіями різних типів.

 Тип маркою території  значення
 Курорти, заповідники
 Приміські зони відпочинку, дачі
 Населені місця з щільністю населення n чол / га (при щільності> 300 коефіцієнт = 8)  (0,1 га / чол) n
 Територія промислових підприємств і вузлів
 Ліси: 1-2-3 група  0,2-0,1-0,025
 Ріллі: південні (пд. 50 ° с. Ш.) Центрально-чорноземні, південна Сибір  0,250,15
 Інші райони  0,1
 Пасовища, сінокоси  0,05

значення величини  для деяких речовин,

Викидаються в атмосферу

 Назва речовини  значення  , Ум. т / т
 Окис вуглецю
 сірчистий ангідрид
 сірководень  54,8
 Сірчана кислота
 Оксиди азоту (в перерахунку на NO2)  41,1
 аміак  10,4
 Летючі низькомолекулярні вуглеводні  3,16
 ацетон  5,55
 фенол
 ацетальдегід  41,6
 3,4-бенз (а) Пірен  12,6 * 105
 оксиди алюмінію  33,8

Приклад.

Початкові дані.

1. Територія:

5% - територія з щільністю населення понад 300 чол / га

12% - заповідники

10% - приміські зони відпочинку і дачні ділянки

16% - ліси 1-ої групи

20% - ліси 2-ї групи

4% - промислові підприємства

19% - ріллі (центрально-чорноземний район)

14% - пасовища і сіножаті.

2. Пріоритетні забруднюючі речовини:

 Найменування забруднюючої речовини  Обсяги викидів по роках, тис. Т
 Окис вуглецю
 сірководень
 оксиди азоту
 ЛНУ
 оксиди алюмінію

потрібно: визначити економічну оцінку збитку від забруднення атмосферного повітря викидами від стаціонарних джерел за три роки.

Рішення.

1. Необхідно привести обсяг викидів до монозагрязнітелю за допомогою коефіцієнтів  з нормативної таблтци.

2. Значення показника відносної небезпеки забруднення атмосферного повітря  слід розрахувати як середньозважене коефіцієнтів для територій різних типів.

Розрахунок обсягу забруднення у вигляді монозагрязнітеля

 Найменування забруднюючої речовини  коефіцієнт приведення  Наведені обсяги викидів по роках, тис. Ум. т
 Окис вуглецю  1,0
 сірководень  54,8  2959,2  1972,8
 оксиди азоту  41,1  739,8  986,4  1274,1
 ЛНУ  3,16  271,76  284,4  246,48
 оксиди алюмінію  33,8  1419,6  1622,4  1791,4
 Обсяг викидів з урахуванням шкідливості у вигляді монозагрязнітеля  5510,36  4996,0  5115,98

Допустивши, що  , а  руб / ум. т, отримаємо:

 млн. руб.

 млн. руб.

 млн. руб.

Розрахунки показують, що збитки в 2002 р Знизився на 27,21 млн. Руб., А потім в 2003 р піднявся на 6,36 млн. Руб.

 
 Розділ 1. Екологічні проблеми макроекономіки. |  З урахуванням екологічних обмежень. |  Економічна складова теорії сталого розвитку |  Кінцеві результати в пріродопользованіе.1.2.2. |  Пріродоемкость. |  Розділ 2. Економічна цінність природних ресурсів. |  Структура показника ОЕЦ для лісових ресурсів |  Напрями формування економічного механізму природокористування. |  В. Загострення дефіциту питної води слідстві б. |  Біоресурсів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати