На головну

Завдання для самостійної роботи

  1.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  4.  I. Завдання випробування
  5.  I. Завдання дослідження
  6.  I. Завдання на молярность.
  7.  I. Завдання на молярность. 1 сторінка

Дано дві матриці:

, .

Обчислити: а) ; б) 3А-5В.

Вирішити рівняння 5А + 3X-В = 0.

Знайти твір матриць:

а)  ; б) ;

в) ;

Довести, що якщо для матриць А и В обидва твори АВ и ВА визначені, причому якщо АВ=ВА, То матриці А и В - Квадратні і мають однаковий порядок.

Довести, що діагональні матриці перестановки.

Обчислити визначник:

а)  ; б)  ; в)  ; г) ;

З використанням методу Крамера вирішити систему рівнянь, задану у вигляді розширеної матриці або довести, що вона несумісна:

а)  б)

в)

Знайти обернену матрицю  , Якщо:

а)  б)  в) .

Чи існує зворотна матриця для А. Якщо «так» - знайти її.

а)  ; б)  ; в) .

знайти матрицю Х, Що є рішенням матричного рівняння:

а) ; б) ; в) .


Список рекомендованої літератури

Вища математика у вправах і завданнях. Частина I .: Навчальний посібник для вузів / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. - 6-е вид. - М .: ТОВ «Видавничий дім« ОНІКС 21 століття »: ТОВ« Видавництво «Світ та Освіта», 2003. - 304 с.

Конспект лекцій з вищої математики / Письмовий Д. Т. Частина 1 .: - 2-е изд., Испр. - М .: Айріс-прес, 2003 3288 с.

Математика: Довідник / Г. Ч. Курінний. - Харків: Фоліо; М .: ТОВ «Видавництво АСТ», 2000., - 464 с.

Загальний курс вищої математики для економістів: Підручник / За ред. В. І. Єрмакова. - М .: ИНФРА-М, 2003 - 656 с. - (Серія «Вища освіта»)

Основні математичні формули: Довідник / Водний В. Т., Наумович А. Ф., Наумович Н. Ф. - Мінськ. «Вишейшая школа» .1995, - 380 с.


зміст:

Вступ. 3

1. Матриці: визначення, дії над ними. 5

2. Визначник матриці, властивості визначників. 11

3. Системи лінійних рівнянь. 16

4. Правило Крамера. 22

5. Поняття «рангу матриці» і «мінору порядку k». 24

6. Зворотній матриця: алгоритм її обчислення, рішення систем методом зворотної матриці 26

План семінарського заняття. 30

Завдання для самостійної роботи. 31

Список рекомендованої літератури. 33© um.co.ua - учбові матеріали та реферати