Головна

Цифрова апаратура документування мовної інформації

  1.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  2.  HTML не є мовою програмування, він тільки управляє розташуванням інформації в вікні браузера.
  3.  XV. Церква і світські засоби масової інформації
  4.  XV. ЦЕРКВА І СВІТСЬКІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  5.  Акустичний гнозис (неречевой слух), мозкова організація. Слухові агнозии.
  6.  Акустичний гнозис (мовний слух). Сенсорна афазія.
  7.  Аналіз аргументів. Логічний аналіз інформації.

Узагальнена структурна схема цифрового магнітофона зображена на рис. 4.1.

Аналоговий звуковий сигнал через фільтр низьких частот (ФНЧ) надходить на вхід аналогово-цифрового перетворювача (АЦП), де перетворюється в ІКМ-сигнал. Кількість каналів АЦП може бути різним у залежності від призначення магнітофона. Окремі канали можуть змішуватися в загальний цифровий канал за допомогою тимчасового ущільнення. При відтворенні здійснюється операція демультиплексування, яка виробляє поділ загального потоку на окремі канали.

З виходу мультиплексора ІКМ-сигнал надходить на вхід схеми завадостійкого кодування, яка формує додаткові перевірочні (коригувальні) дані. Для забезпечення стійкості записаного на стрічку цифрового сигналу до помилок, викликаним забрудненням магнітних головок, пошкодженням магнітного шару стрічки, шумами, ривками стрічки в механізму протягування стрічки (ЛПМ) і т.п., використовуються принципи завадостійкого кодування. До ІКМ сигналу при записі додаються додаткові перевірочні, або коригувальні дані. При відтворенні вони використовуються спеціальною системою корекції для виявлення та виправлення помилок в цифровому сигналі. Процес додавання до сигналу додаткових даних носить назву кодування. Виявлення і виправлення помилок називається декодуванням.

Завдяки помехоустойчивому кодування ІКМ сигнал при кожному відтворенні повністю очищається від помилкових значень.

Цифровий сигнал з перевірочними даними запам'ятовується в оперативному запам'ятовуючому пристрої (ОЗУ). Запис в ОЗУ відбувається з частотою дискретизації, а зчитування даних при записі на стрічку - з більш високою частотою. В результаті на тимчасовому інтервалі блоку даних з'являється вільне місце, яке можна використовувати для запису разом із стислим фрагментом ІКМ сигналу додаткових даних.

При зчитуванні з ОЗУ відбувається зміна тимчасового масштабу ІКМ-сигналу і перемежение (чергування) його відліків. При записи на стрічку відліки ІКМ сигналу розміщуються не в природному порядку, а за певним алгоритмом. Перемеженіє-деперемеженіе необхідно для захисту значень ІКМ сигналу від пакетних помилок (випадінь), які не можуть бути виправленими за допомогою завадостійкого коду, що виправляє зазвичай не більше двох трьох помилок в кодовому слові. Подальше нарощування виправляє здатності коду призводить до сильного зростання обсягу додаткових перевірочних даних, які необхідно записувати разом з ІКМ сигналом. Крім випадкових помилок, що призводять до втрати 1 - 2 символів, для магнітного запису характерні згадані пакетні помилки, коли спотворюється цілий ряд символів цифрового сигналу. Це відбувається через пошкодження шару стрічки на якій-небудь ділянці або забруднення головки і стрічки, що призводять до втрати сигналу. За допомогою перемежения такі пакетні помилки при деперемеженіі перетворюються в одиночні (подвійні) помилки окремих кодів слів, які можуть бути виправлені перешкодостійким кодом. Пакет помилок як би розтягується на велику кількість даних. Інтервал перемежения (відстань, на яке розносяться сусідні імпульси), повинен бути більше довжини очікуваного випадання. Техніка перемежеванія-деперемежіванія дозволяє ефективно боротися з випаданнями і значно спрощує реалізацію схем кодування-декодування.

Мал. 4.1. Структурна схема цифрового магнітофона

Дані з ОЗУ надходять на вхід модулятора канального коду, що перетворює цифровий двійковий сигнал відповідно до алгоритму канального кодування. Як відомо, канал магнітного запису не здатний передавати постійну складову сигналу. Магнітна головка диференціює сигнал намагніченості стрічки, реагуючи лише на зміни намагніченості. Чим частіше відбуваються ці зміни (чим вище частота записаного сигналу або більше швидкість руху стрічки), тим більше рівень сигналу з головки відтворення. Якщо на стрічці записаний сигнал з незмінним значенням намагніченості, вихідний сигнал з головки дорівнює нулю. Тому довгі серії одиниць або нулів, записані на стрічці, призводять до неможливості правильного відновлення цифрового сигналу. За допомогою канального кодування тривалі послідовності одиниць або нулів перетворюються в двійковий сигнал, який досить часто змінює своє значення. Чим частіше відбувається зміна стану сигналу від «1» до «0» і навпаки, тим сприятливіші умови для правильного відновлення цифрового сигналу при відтворенні. Друга мета застосування канальних кодів - надання записувати сигналу властивості самосинхронизации для забезпечення правильного визначення тактового інтервалу (інтервал тривалості одного біта) в умовах зашумленности, паразитного амплітудної і частотної модуляцій відтвореного сигналу. У високощільною цифрового магнітного запису використовуються властивості самосинхронизации канальних кодів: за допомогою спеціальної схеми фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ) при відтворенні виробляється тактова частота, відповідна тактовим інтервалам відтвореного цифрового сигналу. Схема ФАПЧ стежить за тимчасовими змінами відтвореного сигналу і змінює тактову частоту таким чином, щоб забезпечити правильне відновлення значень ІКМ сигналу.

Крім перевірочних даних до сигналу перед записом на стрічку додаються додаткові службові дані, які можуть містити інформацію про параметри запису (частота дискретизації, число розрядів квантування), службові сигнали для забезпечення надійного функціонування ФАПЧ і систем авторегулювання магнітофона. За допомогою підсилювача запису сформований двійковий сигнал записується на стрічку.

При відтворенні сигнал з виходу магнітної головки посилюється і перетворюється в прямокутний бінарний сигнал. За допомогою схеми ФАПЧ бінарний сигнал перетвориться в послідовність з нулів і одиниць. Демодулятор канального коду відновлює закодований сигнал у вихідний ІКМ-сигнал. Додаткові службові дані відокремлюються від основного сигналу і надходять в схему управління магнітофона і систему сервоуправления. З виходу канального демодулятора цифрові дані надходять в ОЗУ. При зчитуванні даних з ОЗУ здійснюється операція деперемеженія даних і відновлення тимчасового масштабу ІКМ-сигналу. Декодер завадостійкого коду виявляє і виправляє помилки, що виникли в процесі запису-відтворення, після чого відлік ІКМ-сигналу надходять в цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП), де спільно з ФНЧ ведеться відновлення аналогового звукового сигналу.

Управління та синхронізація роботи всіх пристроїв магнітофона здійснюється за допомогою спеціальної схеми, основу якої, як правило, становить міні-ЕОМ. Інформація про додаткові даних використовується схемою управління для установки необхідного режиму роботи магнітофона. Для цифрового магнітофона (ЦМ), що працює в декількох режимах з різними частотами дискретизації схема управління може автоматично встановлювати потрібний режим відтворення. Додаткова сервісна інформація про час звучання, порядковий номер фрагмента запису може використовуватися для точного пошуку потрібної ділянки запису, редагування і т.д. Для здійснення електронного монтажу на стрічці може записуватися спеціальний адресно-часовий код, що дозволяє за допомогою спеціального електронного пристрою формувати необхідну програму без розрізання і склеювання стрічок. Схема управління також формує команди керування ленто-протяжним механізмом (ЛПМ) магнітофона у відповідь на натискання відповідних кнопок.

Двигунами і електромагнітами ЛПМ управляє схема сервоуправления, що забезпечує постійний натяг стрічки в усіх режимах роботи, підтримання сталості середньої швидкості стрічки і деякі інші функції, що залежать від конкретного побудови тракту руху ЦМ.

Крім аналогових входів і виходів ЦМ може мати і цифрові входи-виходи. Це дозволяє, минаючи стадію ЦАП і АЦП, виробляти так звану цифро-цифрову перезапис фонограм з одного магнітофона на інший.

 WAV
 - Формат WAV
 Формат для зберігання звукових файлів, розроблений спільно корпораціями Microsoft і IBM. Вбудована підтримка цього формату операційною системою Windows зробила його стандартом de facto для роботи зі звуком на ПК. Звукові файли у форматі WAV зазвичай мають розширення .wav і можуть відтворюватися майже всі програми для Windows, що підтримують роботу зі звуком.

Припустимо, що ви створили додаток, в якому користувач може налаштовувати колір фону, шрифт написів і так далі. Коли він ввімкнути вашу програму, він дуже сильно розчарується, так як за все його старання по налаштуванню інтерфейсу вашої програми були марними - програма матиме такий вигляд, який зробили ви при проектуванні програми. Так от щоб ці настройки зберігати, найкраще користуватися ініфайламі.

Одне з головних переваг ініфайлов полягає в тому, що ці файли підтримують змінні різних типів (String, Integer, Boolean). У цих файлах дуже зручно зберігати різні настройки, наприклад параметри шрифту, колір фону, які checkbox'и вибрав користувач і багато іншого.
 Wordnet Series 2 в світовому бізнесі |  Wordnet Series 2 в call-центрах |  Wordnet Series 2 в службах Управління Повітряним Рухом |  Інтерфейси підключення Wordnet Series 2 |  Позиція WORDNET SERIES 2 |  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ |  Правила зв'язку |  станції |  методи зв'язку |  різні визначення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати