На головну

Швидкість наростання вихідної напруги ОП

  1.  D. У стаціонарному стані швидкість продукції ентропії завжди позитивна і приймає мінімальне з можливих значень.
  2.  Автономні інвертори напруги
  3.  Автономні інвертори напруги з багаторазової комутацією в одному періоді
  4.  Б) в присутності каталізатора швидкість реакції зростає в 127 разів.
  5.  БЕЗ ПОДАЧІ НАПРУГИ 825В ".
  6.  У стані хімічної рівноваги швидкість прямої реакції ________ швидкості зворотної реакції.
  7.  У таблиці 1. наведені досвідчені дані величин випрямленої напруги в залежності від кута управління a.

При великому рівні сигналу ОУ характеризується швидкістю наростання вихідної напруги, яка визначається внутрішніми струмами і ємностями схеми. Через обмежену швидкість відгуку великого сигналу з ростом частоти знижується амплітуда неспотвореного вихідного сигналу ОУ.

При впливі синусоїдального сигналу на вході ОУ маємо

.

Швидкість зміни вихідного сигналу є функцією часу

.

При цьому максимальна швидкість зміни вихідного сигналу спостерігається при t = 0 і не може перевищувати швидкодію ОУ

.

Умова для максимального неспотвореного вихідного сигналу має вигляд:

,

а для максимальної частоти вхідного гармонійного сигналу при заданих величинах

.

На рис. 9 показані діаграми, що ілюструють зміну неспотвореної амплітуди на виході ОУ при різних частотах вхідного сигналу.

Мал. 9. Діаграми, що показують освіту трикутних,

обмежених по швидкості наростання, вихідних сигналів ОУ (б) При однакових амплітудах вихідних сигналів з різними частотами (а)

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати