Головна

Питання 76. Повна матеріальна відповідальність працівників

  1.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  2.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  3.  I. Розбір основних питань теми.
  4.  I. Лютнева революція і національне питання
  5.  II. Жовтнева революція і національне питання
  6.  III. Загальні обов'язки працівників залізничного транспорту
  7.  III. Приблизний перелік контрольних питань для самостійної роботи

ВІДПОВІДЬ

ПОВНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ передбачає відшкодування працівником заподіяної шкоди в повному розмірі без будь-яких обмежень. Вона настає у випадках, передбачених ст. 243 ТК.

1. Повна матеріальна відповідальність настає, коли відповідно до законодавства на працівника покладено повну відповідальність за шкоду, заподіяну роботодавцю. Таку відповідальність, наприклад, відповідно до ст. 277 ТК несуть керівники організацій за пряму дійсну шкоду, заподіяну організації.

2. Повна матеріальна відповідальність настає при нестачі цінностей, ввірених працівникові на підставі спеціального письмового договору або отриманих ним за разовим документом. Вона настає, коли між працівником або колективом (бригадою) і роботодавцем укладено письмовий договір про взяття на себе працівником або бригадою повну матеріальну відповідальність за недостачу ввірених їм цінностей. Законодавством передбачено два види договорів: про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (ст. 244 ТК) і про повну колективну (бригадної) матеріальної відповідальності (ст. 245 ТК).

3. Повна матеріальна відповідальність настає при умисному заподіянні шкоди (при розкраданні, умисному знищенні, умисному псуванні майна і в інших випадках, коли вина заподіювача шкоди була у формі умислу). Це і зрозуміло, оскільки обмеження відповідальності в цих випадках суперечить здоровому глузду.

4. Повна матеріальна відповідальність настає, коли шкоди завдано працівником в стані сп'яніння: алкогольного, наркотичного або токсичного. При цьому не має значення спосіб заподіяння шкоди (псування, знищення, втрата майна), а також вид майна, якому завдано збитків. Не має значення і ким завдано збитків. Для залучення до повної матеріальної відповідальності у цій підставі досить факту перебування працівника в момент заподіяння шкоди в нетверезому стані. Чи не впливає на притягнення до матеріальної відповідальності і той факт, відмежовувався чи від роботи працівник у зв'язку з нетверезим станом чи ні.

5. Повна матеріальна відповідальність настає, коли шкода заподіяна в результаті злочинних дій працівника, встановлених вироком суду. Підставою для притягнення до повної відповідальності в даному випадку є вирок суду. Тому ні порушення кримінальної справи, ні пред'явлення працівнику звинувачення до вироку суду не можуть спричинити притягнення його до повної матеріальної відповідальності у цій підставі.

6. Повна матеріальна відповідальність настає в разі заподіяння працівником шкоди в результаті адміністративного проступку, якщо це встановлено відповідним державним органом. З формулювання закону випливає, що залучення до повної матеріальної відповідальності у цій підставі можна тільки якщо працівник підданий адміністративному покаранню в порядку, встановленому законом, за правопорушення, внаслідок якого роботодавцю було завдано збитків.

7. Повна матеріальна відповідальність настає, коли шкода стала результатом розголошення відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю (службову, комерційну або іншу) у випадках, передбачених федеральними законами. Для залучення до повної матеріальної відповідальності у цій підставі потрібно, щоб відомості належали до охоронюваної законом таємниці; щоб відомості були відомі працівнику в зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків. При цьому необхідно, щоб роботодавець довів безпосередню причинний зв'язок між майновим збитком і розголошенням відомостей саме цим працівником. Розмір збитку і вина працівника також повинні бути доведені роботодавцем. І надзвичайно важливо, що повна матеріальна відповідальність внаслідок розголошення охоронюваної законом таємниці настає лише у випадках, передбачених федеральними законами. Значить, не завжди дане правопорушення тягне повну матеріальну відповідальність.

8. Повну матеріальну відповідальність несуть працівники, коли шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків. Маються на увазі випадки, коли працівник мав доступ до майна роботодавця в силу трудових обов'язків, проте заподіяв йому шкоди не при виконанні цих обов'язків. При цьому не має значення - завдано збитків в робочий час чи ні. Якщо в робочий час працівник фактично не виконував свої трудові обов'язки (наприклад, шофер організації використовував машину в особистих цілях), то збитки, завдані в цей час, підлягає відшкодуванню в повному розмірі. І навпаки, якщо в неробочий час працівник, виконуючи службові обов'язки, заподіяв шкоду майну роботодавця, повна матеріальна відповідальність у цій підставі наступити не може.

Повна матеріальна відповідальність відповідно до ст. 243 ТК може бути встановлена ??трудовим договором, що укладається з керівником організації, заступниками керівника, головним бухгалтером.

Неповнолітні працівники можуть бути залучені до повної матеріальної відповідальності тільки: за умисне заподіяння шкоди; за шкоду, заподіяну в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; за шкоду, заподіяну в результаті вчинення злочину або адміністративного правопорушення (ст. 242 ТК).

 
 Питання 1. Значення трудового права та його місце в системі права Росії |  Питання 2. Принципи правового регулювання трудових відносин в Росії |  Забезпечення права працівників на захист своєї гідності в період трудової діяльності. |  Питання 4. Відмінність трудових відносин від цивільно-правових відносин, пов'язаних із застосуванням праці |  Питання 5. Інші суспільні відносини, що регулюються трудовим правом |  Питання 6. Джерела трудового права |  Питання 8. Угоди в галузі соціально-трудових відносин |  Питання 9. Локальні нормативні акти як джерела трудового права |  Питання 10. Поняття, форми і органи соціального партнерства |  Питання 11. Поняття і значення трудового договору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати