Головна

Питання 74. Умови настання матеріальної відповідальності працівників

  1.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  2.  Hарушеніе умови очікування додаткових ресурсів
  3.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  4.  I. Виробничі умови праці
  5.  I. Розбір основних питань теми.
  6.  I. Лютнева революція і національне питання
  7.  II. Жовтнева революція і національне питання

ВІДПОВІДЬ

УМОВИ НАСТАННЯ матеріальну відповідальність ПРАЦІВНИКІВ визначені ст. 239-240,244-245 і 247 ТК.

Наявність збитку не є достатньою підставою для притягнення працівника до матеріальної відповідальності. Потрібно ще наявність в сукупності трьох умов.

1. Шкода повинен бути результатом протиправного діяння (дії або бездіяльності) працівника. Тобто він повинен бути викликаний порушенням, допущеним працівником. Це може бути порушення закону, правил внутрішнього трудового розпорядку, технологічного процесу, правил, інструкцій і т. Д.

Матеріальна відповідальність працівника наступити не може і виключається в наступних випадках:

 * Якщо порушення працівник не здійснював або факт порушення встановлено не буде,

 * Коли шкода виникла в результаті правомірного дії працівника. Наприклад, якщо за розпорядженням завідувача відділом магазина був знятий з реалізації товар, термін придатності якого минув, матеріальна відповідальність завідувача відділом наступити не може, хоча роботодавцю заподіяний збиток;

 * Якщо шкода виникла внаслідок непереборної сили, т. Е. Надзвичайних, непередбачених обставин (наприклад, стихійного лиха, аварії), нормального господарського ризику (наприклад, при розробці нових технологічних процесів), внаслідок крайньої необхідності або необхідної оборони;

 * Якщо шкода виникла внаслідок невиконання роботодавцем обов'язків щодо забезпечення належних умов для зберігання майна, довіреного працівнику (ст. 239 ТК). Наприклад, якщо торгівля здійснюється на відкритому повітрі або в неопалюваному приміщенні в холодну пору року, продавець не може бути притягнутий до матеріальної відповідальності за псування товару внаслідок низької температури.

2. Збиток повинен бути заподіяно з вини працівниканавмисне або по недбалості. У трудовому праві зазвичай діє презумпція невинності працівника в заподіянні шкоди. Виняток встановлено для випадків повної матеріальної відповідальності на підставі письмового договору про взяття на себе працівником або бригадою повну матеріальну відповідальність за недостачу ввірених цінностей (ст. 244-245 ТК). Оскільки цінності довіряються працівникам і сталася їх недостача, працівники передбачаються винними в цьому і будуть нести відповідальність, якщо не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини. У таких випадках роботодавець не зобов'язаний доводити вину працівників, а повинен тільки встановити факт збитку і визначити його розмір відповідно до вимог ст. 246 і 247 ТК.

Підставою для залучення працівника до відповідальності є вина в будь-якій формі- Умислу або необережності (недбалості). Однак форма провини впливає на вид відповідальності. При умисному заподіянні шкоди відповідальність завжди буде повною (при розкраданні, умисному знищенні, умисному псуванні майна і т. Д.). При необережної вини (недбалості) відповідальність може бути або обмеженою, або повною.

3. Необхідно встановлення прямого причинного зв'язкуміж протиправним винним дією (бездіяльністю) працівника і збитком, т. е. шкода має бути викликаний саме діянням працівника, а не будь-якими іншими обставинами. Бувають ситуації, в яких причиною збитку є не порушення, допущене працівником, а інші обставини (природні властивості товару при його псування; закінчення строку придатності і неможливість внаслідок цього реалізації товару, навіть якщо б працівник не допустив порушення умов його зберігання, і т. Д .). При відсутності причинного зв'язку може наступити дисциплінарна відповідальність працівника, який допустив правопорушення, але до матеріальної відповідальності він притягнутий бути не може.

При наявності підстави відповідальності - реального збитку і всіх розглянутих умов в сукупностізалучення працівника до матеріальної відповідальності можливе. Однак роботодавець має право з урахуванням конкретних обставин повністю або частково відмовитися від стягнення з працівника збитку. Таким чином, залучення працівника до матеріальної відповідальності - право, але не обов'язок роботодавця (ст. 240 ТК).
 Питання 1. Значення трудового права та його місце в системі права Росії |  Питання 2. Принципи правового регулювання трудових відносин в Росії |  Забезпечення права працівників на захист своєї гідності в період трудової діяльності. |  Питання 4. Відмінність трудових відносин від цивільно-правових відносин, пов'язаних із застосуванням праці |  Питання 5. Інші суспільні відносини, що регулюються трудовим правом |  Питання 6. Джерела трудового права |  Питання 8. Угоди в галузі соціально-трудових відносин |  Питання 9. Локальні нормативні акти як джерела трудового права |  Питання 10. Поняття, форми і органи соціального партнерства |  Питання 11. Поняття і значення трудового договору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати