На головну

Питання 60. Відрахування із заробітної плати працівників

  1.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  2.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  3.  I. Розбір основних питань теми.
  4.  I. Лютнева революція і національне питання
  5.  II. Жовтнева революція і національне питання
  6.  III. Загальні обов'язки працівників залізничного транспорту
  7.  III. Приблизний перелік контрольних питань для самостійної роботи

ВІДПОВІДЬ

Заробітна плата працівників охороняється державою шляхом обмеження відрахувань із ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. При цьому законодавство виходить з того, що заробітна плата є недоторканною, і утримання з неї можливі лише у випадках, зазначених у законі, в порядку і розмірах, обмежених законом. Утримання із заробітної плати можливі:

 * На основі судового рішення;

 * За розпорядженням роботодавця.

Утримання із зарплати за розпорядженням роботодавця допускаються для погашення заборгованості працівника перед роботодавцем в наступних випадках (ст. 137 ТК):

 * Для відшкодування невідпрацьованого авансу, виданого працівнику в рахунок заробітної плати;

 * Для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого в зв'язку зі службовим відрядженням або переведенням в іншу місцевість, а також в інших випадках;

 * Для повернення сум, зайво виплачених працівнику внаслідок лічильної помилки, а також сум, зайво виплачених працівнику, в разі визнання органом по розгляду трудових спорів його провини в невиконанні норм праці;

 * При звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав щорічну оплачувану відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки, крім випадків, коли звільнення здійснено з підстав, не пов'язаних з винною поведінкою працівника.

Рішення про утримання може бути прийнято роботодавцем не пізніше 1 місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або неправильно обчислених виплат, і за умови, якщо працівник не оспорює підстав і розмірів утримань.

Зайво виплачена працівникові заробітна плата не може бути стягнута, крім випадків, зазначених вище, а також якщо зайві виплати були зроблені внаслідок неправомірних дій працівника, встановлених судом.

Граничні розміри утримань при кожній виплаті заробітної плати, незалежно від того, виробляються вони за судовим рішенням або за розпорядженням роботодавця, встановлені ст. 138 ТК.

Розмір утримань становить 20% від суми, яка належить до виплати; при утримання за кількома виконавчими документами - 50%.

У виняткових випадках граничний розмір утримань збільшується до 70% від суми, яка належить до виплати. Це допущено: »при утримання із зарплати за вироком суду при відбуванні виправних робіт;

 * При стягненні аліментів на утримання неповнолітніх дітей;

 * При відшкодуванні шкоди, заподіяної роботодавцем здоров'ю працівника;

 * При відшкодуванні шкоди особам, які зазнали збитків у зв'язку зі смертю годувальника;

 * При відшкодуванні шкоди, заподіяної злочином.

Таким чином, 30% заробітної плати працівника у всіх випадках залишається недоторканною.
 Питання 1. Значення трудового права та його місце в системі права Росії |  Питання 2. Принципи правового регулювання трудових відносин в Росії |  Забезпечення права працівників на захист своєї гідності в період трудової діяльності. |  Питання 4. Відмінність трудових відносин від цивільно-правових відносин, пов'язаних із застосуванням праці |  Питання 5. Інші суспільні відносини, що регулюються трудовим правом |  Питання 6. Джерела трудового права |  Питання 8. Угоди в галузі соціально-трудових відносин |  Питання 9. Локальні нормативні акти як джерела трудового права |  Питання 10. Поняття, форми і органи соціального партнерства |  Питання 11. Поняття і значення трудового договору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати