На головну

Питання 52. Основні види режиму робочого часу

  1.  B. Чисельні значення різниці потенціалів в будь-який момент часу.
  2.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  3.  D. Це обсяг рідини, що протікає через перетин труби в одиницю часу;
  4.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  5.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  6.  I. ОСНОВНІ Богословська ПОЛОЖЕННЯ
  7.  I. Основні богословські положення

ВІДПОВІДЬ

ОСОБЛИВИМИ ГАЛУЗЯМИ РЕЖИМУ РОБОЧОГО ЧАСУ, передбаченими Трудовим кодексом, є:

 * Робота з ненормованим робочим днем ??(ст. 101 ТК);

 * Робота в режимі гнучкого робочого часу (ст. 102 ТК);

 * Робота з поділом робочого дня на частини (ст. 105 ТК);

 * Змінна робота (ст. 103 ТК).

1. Ненормований робочий час встановлюється для обмеженого кола працівників і обумовлюється специфікою виконуваної працівником трудової функції, яка виключає можливість обмежити трудову діяльність рамками нормального робочого часу або виконання якої не піддається точному обліку в часі. Воно зазвичай встановлюється керівникам організацій, їх заступникам, головним фахівцям, керівникам структурних підрозділів організацій, юрисконсультам, експедиторам і ін. Перелік таких працівників закріплюється в колективному договорі, угодах чи правилах внутрішнього трудового розпорядку.

На що працюють з ненормованим робочим часом поширюються вимоги трудової дисципліни: вони повинні вчасно приходити на роботу, не допускати передчасного відходу з роботи, дотримуватися трудової дисципліни. На загальних підставах вони звільняються від роботи у вихідні та святкові дні, використовують щорічні відпустки.

Особливість в їх правове становище складається в тому, що у виняткових випадках для виконання своїх трудових обов'язків за розпорядженням роботодавця вони можуть залучатися до роботи понад нормального робочого часу. Переробка не зізнається понаднормової роботою і компенсується наданням додаткової відпустки відповідно до ст. 119 ТК. З письмової згоди працівника переробка може компенсуватися в грошовій формі як понаднормова робота відповідно до ст. 152 ТК.

2. При роботі в режимі гнучкого робочого часу початок, закінчення або загальна тривалість робочого дня визначаються за згодою сторін трудового договору. Режим гнучкого робочого часу може бути введений на прохання працівника (через сімейні обставини, стану здоров'я, місця проживання і т. Д.).

Даний режим може вводитися і в інтересах роботодавця, наприклад, виходячи із специфіки діяльності організації. Часто він використовується в торгівлі і громадському харчуванні при двозмінному, тризмінному або цілодобовому режимі роботи підприємства. З урахуванням нерівномірності потоків покупців протягом часу роботи підприємства складаються ковзаючі (стрічкові) графіки, при яких працівники виходять на роботу послідовно, групами або поодинці в різний час з тим, щоб в «години пік» забезпечити нормальну роботу з обслуговування населення. У різний час працівникам надаються перерви для відпочинку і харчування та закінчується їх робочий день.

3. У випадках, коли це необхідно за характером праці, допускається поділ робочого дня на частини за умови, щоб загальна тривалість робочого часу не перевищувала встановленої норми. Такий режим праці вводиться водіям громадського транспорту, коли інтенсивність руху припадає на «години пік», працівникам лісової охорони, працівникам зв'язку, житлово-комунального господарства та ін. Даний режим вводиться роботодавцем в локальному нормативному акті (наказі або розпорядженні), прийнятому з урахуванням думки виборного профспілкового органу.

4. В організаціях, що працюють у змінному режимі, складаються графіки змінності (ст. 103 ТК). У них вказуються: число змін, їх тривалість і послідовність, розпорядок роботи в кожній зміні, вихідні дні, дні доопрацювання відсутніх до норми годин і т. Д. При складанні графіків на певний період має бути забезпечено дотримання встановлених норм робочого часу і часу відпочинку. Графіки складаються роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників і, як правило, додаються до колективного договору. До відома працівників вони повинні доводитися не пізніше ніж за місяць до їх введення. Забороняється призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд. Перехід з однієї зміни в іншу рекомендується проводити після вихідного дня.

Для окремих категорій працівників з урахуванням специфіки діяльності організації та умов праці встановлюються особливості режимів праці (для педагогічних працівників, працівників морського і річкового транспорту, які працюють вахтовим методом і ін.).

 
 Питання 1. Значення трудового права та його місце в системі права Росії |  Питання 2. Принципи правового регулювання трудових відносин в Росії |  Забезпечення права працівників на захист своєї гідності в період трудової діяльності. |  Питання 4. Відмінність трудових відносин від цивільно-правових відносин, пов'язаних із застосуванням праці |  Питання 5. Інші суспільні відносини, що регулюються трудовим правом |  Питання 6. Джерела трудового права |  Питання 8. Угоди в галузі соціально-трудових відносин |  Питання 9. Локальні нормативні акти як джерела трудового права |  Питання 10. Поняття, форми і органи соціального партнерства |  Питання 11. Поняття і значення трудового договору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати