На головну

Питання 48. Робота за сумісництвом

  1.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  2.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  3.  I. Робота з джерелом
  4.  I. Розбір основних питань теми.
  5.  I. Лютнева революція і національне питання
  6.  II. Жовтнева революція і національне питання
  7.  II. Робота з джерелом: ГРАМОТА НА ПРАВА І ВИГОДИ МІСТАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. 21 квітня 1785 р

ВІДПОВІДЬ

РОБОТОЮ ЗА СУМІСНИЦТВОМ є робота за межами нормальної тривалості робочого часу з ініціативи працівника (ст. 98 ТК).

Сумісництво - це виконання працівником крім своєї основної роботи іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час.

Особливості регулювання праці осіб, які працюють за сумісництвом, встановлені гл. 44 ТК (ст. 282-288), а також іншими нормативними актами. Спеціальним законодавством регулюється робота за сумісництвом педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників, працівників культури та деяких інших. Закон передбачає два види сумісництва: внутрішнє і зовнішнє.

Внутрішньо сумісництво здійснюється за місцем основної роботи і можливо з дозволу роботодавця за заявою працівника. Оформляється воно самостійним трудовим договором, і робота здійснюється у вільний від основної роботи час.

Зовнішнє сумісництво здійснюється шляхом укладення трудового договору з іншим роботодавцем. Робота на умовах зовнішнього сумісництва - право працівника, тому згоди роботодавця за місцем основної роботи не потрібно. Стаття 282 ТК допускає укладення трудового договору про роботу за сумісництвом з необмеженим числом роботодавців, якщо інше не передбачено федеральними законами.

Робота за сумісництвом за межами нормальної тривалості робочого часу не може перевищувати 4 годин в день і 16 годин на тиждень (ст. 98 і 284 ТК).

Тривалість роботи за сумісництвом медичних працівників закладів охорони здоров'я, які проживають і працюють у сільській місцевості і в селищах міського типу, не може перевищувати 8 годин на день і 39 годин на тиждень.

Деякі категорії працівників обмежені в праві працювати за сумісництвом (державні службовці, керівники організацій та ін.). Не допускається робота за сумісництвом неповнолітніх до 18 років; робота за сумісництвом на важких роботах, роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, якщо основна робота пов'язана з такими ж умовами - ст. 282 ТК. Є й деякі інші обмеження в праві працювати за сумісництвом.

 
 Питання 1. Значення трудового права та його місце в системі права Росії |  Питання 2. Принципи правового регулювання трудових відносин в Росії |  Забезпечення права працівників на захист своєї гідності в період трудової діяльності. |  Питання 4. Відмінність трудових відносин від цивільно-правових відносин, пов'язаних із застосуванням праці |  Питання 5. Інші суспільні відносини, що регулюються трудовим правом |  Питання 6. Джерела трудового права |  Питання 8. Угоди в галузі соціально-трудових відносин |  Питання 9. Локальні нормативні акти як джерела трудового права |  Питання 10. Поняття, форми і органи соціального партнерства |  Питання 11. Поняття і значення трудового договору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати