На головну

Питання 24. Загальні підстави припинення трудового договору

  1.  ArcView GIS. Загальні відомості про систему
  2.  B) Кислоти і підстави
  3.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  4.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  5.  I. Загальні зауваження
  6.  I. Загальні положення
  7.  I. Загальні положення

ВІДПОВІДЬ

ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ з метою забезпечення охорони трудових прав громадян і створення стабільності трудових відносин перераховані в ст. 77 ТК. Встановлено, що трудовий договір може бути припинений і на інших підставах, але тільки передбаченим Трудовим кодексом та іншими федеральними законами. Отже, припинення трудового договору можливе тільки на підставах та в порядку, визначеному законом.

Стаття 77 ТК включає в себе наступні підстави розірвання трудового договору:

- Угода сторін (трудовий договір може бути в будь-який час розірваний за згодою сторін - ст. 78 ТК);

- Закінчення строку трудового договору, за винятком випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення. Конкретизація порядку звільнення з цієї підстави дається в ст. 79 ТК;

- Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Конкретизація порядку звільнення з цієї підстави дається ВСТ.80ТК;

- Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Перелік підстав звільнення працівників з ініціативи роботодавця передбачений ст. 81 ТК і деякими іншими статтями ТК;

- Переведення працівника на його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду). Звільнення по переводу до іншого роботодавця вимагає згоди працівника, а також роботодавців за місцем теперішнього та майбутнього роботи. Звільнення в зв'язку з обранням на виборну посаду проводиться тільки після виборів, що відбулися на підставі акту обрання працівника на виборну посаду;

 * Відмова працівника від продовження роботи в зв'язку зі зміною власникамайна організації, зміною підвідомчості (підпорядкованості)організації або її реорганізацією.Конкретизація питань звільнення з цієї підстави дається в ст. 75 ТК;

 * Відмова працівника від продовження роботи в зв'язку зі зміною істотних умов трудового договору.Конкретизація питань звільнення з цієї підстави дається в ст. 73 ТК. У зазначених випадках неприпустимо вимагати від працівника подання заяви про звільнення за власним бажанням і оформляти звільнення за власним бажанням працівника;

 * Відмова працівника від переведення на іншу роботу внаслідок стану здоров'явідповідно до медичного висновку. Обов'язковою умовою звільнення є наявність медичного висновку, що виключає можливість продовження роботи безвідносно до результатів трудової діяльності людини. При цьому роботодавець зобов'язаний запропонувати працівникові переведення на іншу наявну роботу, не протипоказану йому за станом здоров'я. І тільки при відмові від переведення можливе звільнення у цій підставі (ч. II ст. 72 ТК);

 * Відмова працівника від переведення в зв'язку з переміщенням роботодавця в іншу місцевість.При цьому трудові відносини не можуть тривати і настає звільнення з виплатою вихідної допомоги в розмірі двотижневого середнього заробітку (ст. 178 ТК);

* обставини, які не залежать від волі сторін.Перелік таких обставин дається в ст. 83 ТК, тому при звільненні за допомогою одного з них повинна бути посилання не на п. 10 ст. 77 ТК, а на відповідний пункт ст. 83 ТК;

* порушення встановлених правил укладення трудового договору,якщо це порушення виключає можливість продовження роботи. Звільнення оформляється з посиланням на п. 2 ст. 77 ТК.

Продовження роботи виключається:

 * При укладенні трудового договору в порушення суду про позбавлення конкретної особи права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

 * При укладенні трудового договору на виконання роботи, противопоказанной цій особі за станом здоров'я відповідно до медичного висновку;

 * При відсутності відповідного документа про освіту, якщо виконання роботи вимагає спеціальних знань відповідно до федеральними законами або іншими нормативно-правовими актами;

 * В інших випадках, передбачених федеральними законами (ст.84ТК).

У всіх зазначених випадках звільнення допускається, якщо неможливо перевести працівника з його письмової згоди на іншу наявну в роботодавця роботу. Якщо порушення правил укладення трудового договору допущено не з вини працівника, звільнення проводиться з виплатою працівникові вихідної допомоги в розмірі середнього місячного заробітку.
 Питання 1. Значення трудового права та його місце в системі права Росії |  Питання 2. Принципи правового регулювання трудових відносин в Росії |  Забезпечення права працівників на захист своєї гідності в період трудової діяльності. |  Питання 4. Відмінність трудових відносин від цивільно-правових відносин, пов'язаних із застосуванням праці |  Питання 5. Інші суспільні відносини, що регулюються трудовим правом |  Питання 6. Джерела трудового права |  Питання 8. Угоди в галузі соціально-трудових відносин |  Питання 9. Локальні нормативні акти як джерела трудового права |  Питання 10. Поняття, форми і органи соціального партнерства |  Питання 11. Поняття і значення трудового договору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати